Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

ВИДЕО

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕО КУРСОВЕ ОТ ЛЕТНИ ШКОЛИ НА МОСКОВСКАТА АКАДЕМИЯ ПО АСТРОЛОГИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

За информация: astrocenterurania@gmail.com 


1. Левин М.Б. Варна, 2019г.

Курс на тема: Конструктивен подход към анализа на живота на човека по наталната му карта. 10 занятия по 2ч., придружен с устен и писмен превод на български, аудио и видео записи. Такса: 200лв.<Интерпретация на хороскопи на близнаци ВИДЕО-1>  <ВИДЕО-2>


2. Митяева Т.М. Варна, 2019г.

Курс на тема: Аспекти към Лунните възли като значими моменти за реализация на жизнената задача. Интерсептирани възли и начини за тяхното откриване (потенциални и временни). Транзити на Лунните възли. Точки на избор, които касаят важни събития в живота на човека. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен и писмен превод  на български. Такса: 100лв. <Аспекти към Лунните възли ВИДЕО-1>   <ВИДЕО-2> 


3. Галанкина О.А., Варна, 2019г.

Курс на тема: МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен превод на български.Такса: 100лв. <Диагностика на здраве <ВИДЕО>


4. Мильвидский А.М., Варна, 2019г.

Курс на тема: Соларната карта като натална карта за годината. Влияние на управителя на деня в соларната карта върху общата картина за годината. Влияние на управителя на деня на раждане в наталната карта. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен превод на български. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


5. Левин М.Б., Варна, 2018г.

Курс на тема: Интерпретация на натална карта и ректификация с помощта на формални астрологични методи.

10 занятия по 1ч.45мин., придружен с устен превод на български, аудио и видео записи.Такса: 200лв. <ВИДЕО>


6. Милвидский А., Варна, 2018г.

Курс на тема: Основни фактори, които имат влияние върху отношенията. Съвременни методи в синастричния анализ. Анализ на очакванията, възможни сценарии в отношенията според наталната карта; Важни синастрични аспекти и техният анализ; Използване на композити за анализ на отношенията. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен, писмен превод на български. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


7. Галанкина О. А., Варна, 2018г.

Курс на тема: Използване на основни астрологични методи (транзити, прогресии, солар, дирекции) за решаването на различни задачи в прогнозирането: Краткосрочни прогнози (до 1 година); Средносрочни прогнози ( 3 – 5 год.); Дългосрочни прогнози (прогностичен обзор на целия живот на човека). Съдържа 10 занятия по 1ч.45мин. видео записи, придружени с устен  и печатен превод на български.Такса: 200лв. <ВИДЕО>


8. Левина Г., Варна, 2017г.

Курс на тема: Физиогномика и възможностите за прилагане на тази наука в процеса на ректификация на наталната карта. Съдържа 5 занятия по 1ч.35мин.: видео записи, устен превод на български, презентация. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


9. Галанкина О. А, Варна, 2017г.

Курс на тема: Лунните възли като показател за индивидуалната жизнена задача на човека. Съдържа 10 занятия по 1ч.45мин. видео и аудио записи, придружени с писмен и устен превод на български. Такса: 200лв. <ВИДЕО>


10. Шитухина И.,Варна, 2017г.

Курс на тема : Взаимовръзка на човека с неговото обкръжение. 5 занятия по 1ч.45мин. Видео и аудио записи, устен превод на български.Такса 100лв. <ВИДЕО>


11. Митяева Т., 2016г.

Онлайн три-дневен курс на тема ТЕМАТИЧНИ КАРТИ. Методиката позволява по-подробно да се анализира наталната карта, обособявайки различни теми по планети. Възможност за прогноза без ректификация. Авторски метод, открит и изследван от Митяева, намерил широко приложение в много области на астрологията. Съдържа 10 часа, писмен и устен превод. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


12.Милвидский А., 2016г., София.

Курс на тема: Прогнозиране на различни сфери от живота с използването на методите дирекции, прогресии, транзити, солари. Особености при прилагането на различните методи. Възрастовият фактор при човека от гледна точка на циклите на планетите. Съдържа 5 занятия (12 часа), устен и писмен превод. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


13. Галанкина О.А., 2016г., София

Курс на тема: Типични и нетипични трудности в отношенията между младите съпружески двойки. Възможни начини за преодоляване на възникналите проблеми. Синастричен анализ на взаимоотношенията между младите съпрузи. Първата част от семинара е теоретична, а втората – практическа. Съдържа 5 занятия (12 часа), устен и писмен превод. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


14. Митяева Т, 2015г., Варна

Курс на тема: Планети в интерсептирани знаци, възможности за тяхното проработване. Аспекти на подобие, жизнени сценарии. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио, устен и печатен превод, печатни материали. Такса: 100лв.  <ВИДЕО> <Интерсептирани планети> 


15. Левинa Г. 2015г., Варна

Курс на тема : Хиромантия, 5 занятия по 1ч.45мин. Устен превод, аудио и видео записи. Такса 100лв. <ВИДЕО>


16. Галанкина О. А., 2015г., Варна

Курс на тема: Професионална предразположеност на човека. Мястото му в колектива – лидер, изпълнител, творческа единица, специалист. Нивото на социалните възможности и реалните постижения. Аудио и видео записи, 5 занятия по 1ч.45мин. Съдържа устен и печатен превод на български. Такса: 100лв. <ВИДЕО> 


17. Мильвидский А. 2015г., Варна

Курс на тема: Аспекти на Луната в наталната карта и Луна без курс (Приложение в наталната карта.) Семейни родителски сценарии във връзка с този показател. Отношения с родители. Верижки по домове. Ректификация по дата на раждане на родителите. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., устен и печатен превод на български. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


18. Митяева Т. 2015г., София

Курс на тема:  Детска астропсихология. Взаимоотношения родител-дете. Придружен с превод на български по време на семинара, както и такъв в писмен вариант. Родителски програми. Корекция при възпитанието на родителите и децата. Показатели в наталната карта, говорещи за наследственост и родителски програми. Съотношение на стихиите, планетите и аспектите в хороскопите на децата и родителите. Интерсептирани планети в знаци - проблемите и комплексите, които те отключват и начините за разрешаването им. Лунните възли. Родителски планети върху възлите на децата. Кой от родителите оказва по-голямо влияние върху живота и съдбата на детето? Съдържа 4 дни (10 часа), печатен, устен превод на български, аудио, видео записи. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


19. Левин М. 2015г., Варна

Курс на тема: НИВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ, придружен с устен и писмен превод на бълг.език. Съдържа: 10 дни (по 2 часа), аудио, видео записи.  <ВИДЕО>


20. Левин М. 2014г., София

Курс на тема: "Бизнес астрология, прогностика и ректификация"придружен с превод на български в напечатан вариант: <прогностика><бизнес астрология> / <Видео -1>; <Видео -2>. Съдържа: 9 дни (23:27 часа видео записи - лекции и практика). Такса: 200лв. 

 

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework