Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Синастрия

Lotus

Семинар, гр. Варна, 2018г., Милвидский Андрей /откъс/

АСПЕКТИ НА ПЛАНЕТИ КЪМ ВЪРХА НА 7-ми ДОМ

Когато дадена планета прави точен аспект към куспида на дом в наталната карта, тя може значимо да влияе върху делата на този дом. Същото е валидно и за оста на Лунните Възли към върховете на домовете. 

Ако управителят, сигнификаторът на 7-ми дом или планети в 7-ми дом са ретроградни, това може да дава задържане, трудности и кризи в отношенията, но същевременно хората да не могат да се разделят и ситуацията да се протака дълго; отношенията се установяват много бавно; човекът е склонен да се връща към едни и същи ситуации. Но трябва да се помни, че е опасно да се „поставят диагнози“ на човека само по един аспект.  Има много астрологични нюанси, които могат да видоизменят ситуацията. Важен фактор в нашите отношения са аспектите на планети към върха, куспида на 7-ми дом (К7).

СЛЪНЦЕ

Ако Слънцето аспектира К7, този човек влиза по-активно в отношения, в партньорство. Има повишена потребност да изрази себе си, защото 7-ми дом е мястото, където сме на сцена. Партньорът може да бъде ярък или по-самостоятелен.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ на Слънцето към К7, особено в женска карта, са предпоставка за хармонични отношения.

При НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ на Слънце към К7 отношенията са по-сложни, може да сочат за известна неудовлетвореност от връзката, но това не намалява техния брой, а е по-скоро показател, че самата жена е активна в отношенията. Да не забравяме, че Слънцето е невъзприемчива планета, затова проблемът ще е свързан с нежеланието и липсата на готовност на жената да „чува“ партньора си. Понякога при напрегнати аспекти към К7, ако има и други фактори в наталната карта, може да има известен инат, натиск и т.н.

ТВОРЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ на Слънцето към К7 дават промени към по-добро. Отрицателната страна на тези аспекти е в появата на неустойчивост в отношенията. Ако има други показатели в наталната карта, отношенията може и да бъдат стабилни. Тези аспекти са показател, че човек притежава способности да се изявява на сцена.

КАРМИЧНИТЕ АСПЕКТИ на Слънцето към К7 дават много интензивни ситуации,  включване, но неустойчивост - те са като лавина. Останалото зависи от показателите като цяло в наталната карта. При Слънце в 7 дом – отношенията, партньорът и публичната дейност имат голямо значение за човека.

ЛУНА

Луната повишава възприемчивостта в отношенията. В зависимост от знака се усилва реагентността. Когато Луна аспектира К7, са важни душевният контакт, грижата, настойничеството.

НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ на Луна към К7 показват неустойчивост в отношенията; партньорът е нестабилен, капризен. Някой от родителите (най-често майката) се грижи много за този човек и може да се опитва да влияе върху неговите партньорски отношения.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ на Луна към К7 са положителен фактор (особено в мъжка карта). На такъв човек му е лесно да създава връзки, той се приспособява и взаимодейства с обкръжението си.

ТВОРЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ на Луна към К7 също дават много промени и неустойчивост в отношенията. Сочат и за определени способности в човека: например да се изявява на сцената, да бъде добър консултант – умее да съчувства, съпреживява. Ако се наложи, може да промени линията си на поведение. Плюсовете са в това, че може лесно да маневрира в отношенията, умее да намери нестандартни решения в ситуации, свързани с отношенията. Минусите са в липсата на устойчивост в отношенията.

Луна в съвпад с К7 показва два варианта: човек може да бъде истинска майка, настойник за партньора си или самият той да има нужда от партньор, който да се грижи за него като майка. Взаимоотношенията с майката може да бъдат партньорски, като зависи и от знака, в който се намира Луната.

МЕРКУРИЙ

Меркурий повишава контактността, съответно намалява нашата избирателност във връзките. Той дава повече връзки, повече отношения, повече партньорства. Там където се намира Меркурий, може да присъства любознателен подход към отношенията, т.е. „какво ще излезе от това?“ – като експеримент. Друг момент е в наличието на рационализъм. Там където е Меркурий, е много важна интелектуалната съставяща и близостта в интересите между партньорите.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ може да показват, че човек с лекота намира общ език с различните хора; че дейността му е свързана с партньорство, с контакти, публична.

НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ на Меркурий към К7 могат да дават неустойчивост и лъжливи ситуации или прекалена контактност – такъв човек може да контактува с различни хора и да губи много време за подобно общуване.

ТВОРЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ дават промени, множественост.

Освен аспектите на Меркурий към К7 е важен и знакът, в който той се намира. Ако е в Стрелец, управлява 1-ви дом, квадратира към 7-ми дом, човек може да е по-избирателен в контактите си и по-любознателен.

ВЕНЕРА

Венера е сигнификатор на 7-ми дом, затова нейните аспекти към К7 имат голямо значение. Тя е свързана с темата за любовта, хармонията и емоционалната ангажираност в отношенията.

При ХАРМОНИЧНИ АСПЕКТИ отношенията са нежни и се формират естествено. Като правило такъв човек е привлекателен за околните. Неговата Венера привлича подходящи партньори като магнит. Този аспект дава на човека дипломатичност и умение да се справя в сложни ситуации. Знакът, в който се намира Венера, ще определи доколко в неговия характер присъства мекота. Такъв аспект е предпоставка за популярност и успех сред другите.

При НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ на Венера към К7 привлекателността на човека не намалява, напротив, но партньорите, които се появяват, и отношенията с тях невинаги удовлетворяват човека. Това е аспект, който дава неудовлетвореност в отношенията, въпреки че има избор.

Възможни са и неудовлетвореност, и повишени изисквания спрямо собствения външен вид (Венера квадратира към К1). Човекът може да е много взискателен и към външния вид на партньора си. Напрегнатият аспект дава много силни и резки ситуации в отношенията, което е един от факторите за неустойчивост. И все пак при такъв аспект е възможен дълготраен брак.

Опитът от изучаването на синастрията ни довежда до извода, че хората живеят при всякакви аспекти. И такъв аспект в наталната карта – Венера квадрат К7 - не забранява и не намалява възможностите за отношения, но носи елемент на разочарование и емоционално неразбиране. При такъв аспект нашите желания може да не съвпадат с нашите възможности. Човекът, който ни харесва, по някакви причини е недостъпен за нас. А този, който е до нас, не ни харесва.

МАРС

Аспектите на Марс към К7 усилват напористостта в отношенията. Партньорите са по-активни и динамични. Възможен е елемент на конкуренция в отношенията, т.е. такъв човек може да се опитва да създаде отношения с партньор, за да докаже, че самият той има стойност. Марс усилва интензивността в отношенията и стремежа на човека да наложи своя линия.
Възможно е ситуациите да се ускоряват, защото Марс не обича да мисли дълго.

Аспектите на Марс към К7 може да показват, че дейността на човека, неговата работа е свързана с партньорство и взаимодействие с хората. Той избира „марсиански“ партньори – конфликтни, ревниви, агресивни или професията на партньора е марсианска.

Най-сложни са НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ на Марс към К7, защото те са предпоставка за конфликти, раздели. Това е един от показателите за възможна раздяла. На такива хора им е скучно, ако отношенията са спокойни и хармонични. Затова може сами да провокират скандали и спорове в отношенията.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ, особено в женска карта, са добър показател за отношения.

КАРМИЧНИТЕ АСПЕКТИ дават резки и много бързи ситуации и липса на сигурност, устойчивост в отношенията. В XXI век напрегнатите аспекти правят нашите отношения много интензивни.

ЮПИТЕР

Аспектите на Юпитер към К7 често са показател за популярност.

Дори НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ дават много възможности и разширяват кръга от партньори. Но се засилва избирателността към партньорите според критериите на Юпитер. Това зависи от нивото, на което човек се намира: за един това може да бъде обезпечен партньор, какъвто той желае, за друг – духовно богат човек, за трети – партньор, с който не е срамно да се покаже пред хората. Юпитер усилва темата за самолюбието в партньорските отношения.

Напрегнатите аспекти на Юпитер към К7 може да показват, че възникват ситуации, които ще засягат нашето самолюбие – човекът ще бъде чувствителен към тази тема. Зависи от положението на Юпитер по знак и аспекти. Ако роденият има хармонично поставен Юпитер, може и да не забелязва това.

Положителната страна на тези аспекти е желанието на човека да подпомага и подкрепя партньорите си.

В 7-ми дом са и нашите опоненти - НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ на Юпитер към К7 може да показват неразбиране и конфликти с авторитети. Дори хармоничните аспекти на Юпитер към К7 не са фактор за устойчивост в брака. По-рано се смяташе, че Юпитер в 7 дом е „щастлив“ показател. Въпреки всички плюсове, се оказва, че това дава много промени – прекалено много възможности и за човека е трудно да избира.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ дават и минуси. Те са свързани с темата за публичността на човека, която може да пречи на отношенията. Такъв човек е способен да изразходва доста енергия в публичните отношения и му остава малко време за семейството. Юпитер обича да е добър и да изглежда добър в очите на околните, което невинаги е хубаво за отношенията. Когато влизаме в отношения по Юпитер, ние помагаме, подкрепяме или покровителстваме някого. Но по Юпитер е трудно да се изграждат равностойни отношения по К7.

САТУРН

Аспектите на Сатурн към К7 са причина за дистанция в отношенията. Човек подхожда много сериозно и отговорно към своите връзки. Може да има повече предпазливост, контрол, стремеж и голяма нужда от стабилност.

Хубаво е, когато Сатурн има ХАРМОНИЧНИ АСПЕКТИ към К7 – дава стабилни отношения, прави човека по-сериозен и отговорен.

НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ не пречат на отношенията, но създават дистанция в тях. При всички случаи отношенията се изграждат трудоемко. Фазата на устойчивост идва след 30г. възраст. Сатурн тества отношенията за издръжливост.

Сатурн в куинконс към К7 - това е напрегнат, динамичен аспект в Синастрията. При такъв аспект може да се връщаме към едни и същи ситуации. Това е аспект на „чистене“. Неговата положителна страна е, че започва като напрегнат аспект (90), а с възрастта – след 30-36г. – започва да се проявява положително (60). Бруно Хубер нарича 150 АСПЕКТ НА ПОСТОЯННОТО ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛА, НА ДЪЛБОЧИНА.

ТВОРЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ могат да дават промени във формата и все пак да има известна устойчивост в отношенията.

НОНАГОНИТЕ са сложни аспекти, които дават интензивни и напрегнати ситуации. Много зависи от статуса на Сатурн в наталния хороскоп – знак, аспекти, кои домове управлява.

УРАН

Аспектите на Уран към К7 дават неочаквани и бързи ситуации. Всички процеси, свързани с отношения, с партньорство се ускоряват. Уран може да подпомогне уникалността, необикновените черти на партньорите или партньорът да е летец – ту каца, ту отлита.

Когато се сключва брак, има два варианта по Уран:
- с течение на времето партньорът започва да ви дразни;
- може да започнат чести кризи в отношенията. Когато партньорите са съмишленици, съжителството е по-хармонично.

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД – когато тр. Уран прави аспекти към н.К7 или към н.Венера. Когато Уран е свързан с К7, отношенията трябва да бъдат свободни, не е нужно да се слагат в рамки и ограничения, т.е. да има брак.

НЕПТУН

Нептун е планета на любовта и затова има значение в Синастрията. Тази планета е свързана с нашето безсъзнателно, с дълбокото емоционално привличане.

Обикновено за Нептун казват, че е свързан с възвишената любов, защото е духовна планета.
Нептун е като океан от любов, съдържа всичко – различни форми на емоции. С него е свързана сексуалността.  Дълбокото привличане е една от съставящите на тази планета. Това са образи, които се раждат от подсъзнанието.

Нептун е родова планета, свързана с наследствеността, затова може да задава определени програми в отношенията, които се предават през поколение.

Партньорът присъства като източник на очарование, кеф, удоволствие, вдъхновение - това е първото ниво на проява на Нептун. Но проблемът на Нептун е, че не може да види истинския партньор, конкретния човек, а проектира представата си за него, която често е идеалистична. За да стигне до нас истинският образ на другия човек, задължително трябва да минем през Сатурн. Идеята е, че Сатурн трябва да концентрира този Нептун - т.е. темата за отговорността, задълженията са много важни в отношенията. Любовта е не само източник на приятни емоции, но и стремеж да не причиним болка на партньора си. Това е по-високото ниво на Нептун, необходима е деликатност. Когато обичаме един човек, ние се стремим да не го нараним в най-трудни ситуации. Естествено, за да се стигне до това ниво, е необходима жертва – много често свързваме Нептун с жертвата. Ние жертваме личните си интереси в името на другия човек. Нептун е сложна и многозначна планета в отношенията. Умението да обичаш един човек изисква известни жертви в името на тази любов. Нептун е свързан с илюзии и съответно с разочарования.

Аспектите на Нептун към К7 влияят в зависимост от нивото на човека. Разбира се той усилва чувствителността и емпатията в отношенията. Като правило присъства търсене на идеал в отношения. Това може да бъде определена сексуалност. Все пак Нептун снижава избирателността на човека в отношенията, макар че зависи от картата като цяло. Такъв човек е влюбчив и може да има повече любовни връзки. Може да присъстват неопределени и объркани обстоятелства в отношенията, особено при напрегнати аспекти.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ усилват чувствителността и финеса на партньора, в отношенията възникват подобни ситуации.

При НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ се появява голяма неопределеност, засилва се тази странност, има повече разочарования и измами. Има прекалена идеализация на партньора. Привличат партньори, които изискват постоянно внимание и грижа. При напрегнати аспекти на Нептун към К7 човек се стреми да помага на хората, да ги спасява. Тази граница е много сложна в отношенията, защото понякога спасението и помощта за партньора се превръщат в негово задължение. Среща се в семейства със съпруг, който има зависимости към вещества, алкохол, например.

ПЛУТОН

Когато Плутон прави аспекти към К7, той дава висока интензивност в чувствата. Често се случват съдбоносни ситуации, които не зависят от вашата воля – позитивни или негативни. С такива аспекти в живота на човека може да възникват ситуации, свързани с големи колективи – като професионално ангажиран консултант.

ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ на Плутон към К7 усилват интензивността, дават силни отношения и такива партньори. Такъв човек може да влияе върху околните и често обстоятелствата му помагат да приложи своята воля и с лекота да общува в колектива.

НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ (включително и съвпад) са сложни. Възможен е натиск от обстоятелствата, криза в отношенията, потискащи и властни партньори. Интензивността е още по-висока. В зависимост от картата може да има тенденция за натиск спрямо партньора. Възможни са фатални обстоятелства. Такъв човек има нужда от отработване на подобен аспект. Възможни са психологически травми в живота му. Без значение дали е задействан 4-ти дом, темата идва от детството. Плутон също е родова планета, свързана с кармата.

Ниското ниво на Плутон е борба и стремеж да подчиним околното пространство на нашата воля. Ако Плутон е силен, такъв човек ще се опитва да създаде партньорски отношения в зависимост от своите представи. По-високото ниво на Плутон е трансформацията. Партньорските отношения променят човека в положителна посока. Възможно е и самият човек да изиграе такава роля по отношение на своя партньор. 

ЧЕРНА ЛУНА 

В последно време много говорим за този фактор в отношенията. На този етап сме стигнали до извода, че ЧЛ е точка на много интензивно включване, въвличане на човека. Това са много силни подбуди, желания, свързани с положението на ЧЛ в наталния хороскоп. ЧЛ не дава устойчивост в отношенията, но е причина за силно привличане и големи очаквания от планетата, с която е в съвпад. Тя е важен синастричен фактор в отношенията. Например, ако ЧЛ е в 7-ми дом - човек има много силна нужда от партньорски отношения, ако ЧЛ е в 1-ви дом – много голяма активност, което е сложен фактор за отношения. В зависимост от знака и аспектите на ЧЛ в 1-ви дом човек може да си е самодостатъчен и цялата активност да е насочена към него. Но трябва да се гледат и други фактори в подкрепа на това.

ЧЛ в 4-ти дом в наталната карта може да даде много силно влияние върху този човек на някой от неговите близки, много силна родителска програма.

Ако Сатурн на родителя прави съвпад с ЧЛ на детето, такъв родител ще се възприема като много строг или много надежден за детето (ако Сатурн прави хармонични аспекти към планетите на детето). Но в близките отношения този аспект не дава възможност на детето да се отпусне в присъствието на родителя. За да направим категоричен извод за дадено нещо, е необходимо да открием три фактора, които поддържат това твърдение. ЧЕРНАТА ЛУНА на даден човек в съвпад с планета на друг човек усилва значението на тази планета за първия. Например, когато ЧЛ на единия прави съединение с Юпитер на другия, първият ще възприема втория като благороден, щедър, учител в нещо и т.н. Има предположения, че ЧЛ е една от точките, които влияят върху нашата сексуалност и дава много силно включване на безсъзнателното у нас.

Ако ЧЛ на детето прави съвпад с Венера на майката  - детето ще идеализира образа на майката, за него тя ще е най-красивата.

Ако ЧЛ на майката прави съвпад с ЧЛ на детето, това е родова програма, която детето е дошло да промени, защото всяко възвръщане на ЧЛ в наталното положение е нов цикъл. Трябва да се види коя планета управлява знака, в който се намира ЧЛ. Ако това са Луна или Сатурн, този съвпад показва силна родова връзка. ЧЛ е фактор, който дава възможност за промяна в родовите програми.

В хороскопа ЧЛ е една от точките на нестабилност. Навярно тя е катализатор за някои процеси, особено в отношенията.

...

Източник: https://www.uraniabg.com/Letni-shkoli-MAA
06. Милвидский А., Варна, 2018г. Курс на тема: Основни фактори, които имат влияние върху отношенията.Предишна Синастрия Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework