Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Аспекти на Слънцето към върхове на домове

Lotus

Левин М.Б., откъс от лекционен курс

Светът е изграден от три етажа (слоеве): физически, сърдечен и умствен, т.е. материален, духовен и божествен. В този контекст ще разгледаме аспектите на Слънцето към върховете на домовете в наталната карта.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 1 ДОМ (К1)

Първият СЛОЙ на 1 дом е тялото. Ако Слънцето има аспект към К1, слънчевият тип ще се прояви в тялото. Човек ще стане по-забележим, по-ярък, по-активен. В 1 дом планетите се проявяват най-силно, защото чрез него протича взаимодействието с физическия свят. Слънцето ще добави позитивизъм, откритост в проявите, ще повлияе върху маниера на държане. Дава естествено доминиране в отношенията, в брака.

Когато Слънцето е в 7 дом (Слънце Н7), човек има нужда от партньор, но спрямо него играе лидерска роля.

Ако Слънцето е в квадрат с К1, човек е лидер, може да „затапва“ партньора в диалог, защото едновременно с това Слънцето е и в квадрат с К7. Квадратурата дава излишества. 

Отношенията като такива са свързани с втория СЛОЙ – емоционалния.

А третият СЛОЙ е свързан със самосъзнанието – при квадратура при родения има повишено внимание към себе си, понижено към околните: неговите действия го завладяват и той престава да вижда друго, освен себе си.

Слънце (72) квинтил К1 – подвижност и промяна на интересите – в женска карта. Повишена тенденция към смяна на партньорите – в мъжка карта. 

Слънцето има орбис към домовете – 5 градуса при мажорните и 2 градуса при минорните аспекти. Аспектът никога не е само хубав или само лош. Винаги ще се намери място, където той ще работи лошо, т.е. качеството, което дава, няма да бъде на място. И обратно: известно е, че всички изключителни постижения в света стават при нехармонични аспекти, защото те имат много голяма сила. За нещо наистина грандиозно е необходимо голямо усилие, нужна е сила.

НОНАГОНЪТ не е нито лош, нито хубав. Той е интензивен, напомня Плутон. Дава кратко действияе, но голямо въвличане в процеса. Кармичният аспект най-добре работи в интелектуален план; във физическия план дава интензивност, но неустойчивост. Той може силно да разклати формата, без да засегне съдържанието. Например в сферата на работата започва да действа нонагон - има разклащане. При това, ако имате живо отношение към това, с което се занимавате, тогава ще раздруса и ще премине, ако вече всичко е „умряло“, тогава ще залюлее и всичко ще потроши – той убива мъртвото и запазва живото, макар че създава разтърсване. 

В наталната карта нонагонът дава изострено чувство на „Аз-а“ (при аспект с К1). А при конфронтация аспектите на нонагона може да дадат преход на друго ниво, голям вътрешен скок, свързан с темата на планетата.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 2 ДОМ

2 дом е това, което се намира „в джоба“ ни, което можем да донесем и да сложим на масата, нашите ресурси.Това са способности и умения, нещо, на което конкретно си се научил. 

Първи СЛОЙ са парите. Желание да ги печелиш сам. При хармоничен аспект: човек печели чрез слънчева професия (например режисьор). Слънцето е златната среда и дава средно количество пари - достатъчно, нормално, колкото е нужно и малко „за купон“; пари за достойни дрехи, да изглеждаш добре, възможности за достоен живот. Аспектите на Сатурн към К2 те свалят на нивото до крайните нужди, Слънцето - никога.

При нехармоничен аспект парите не са достатъчно. Няма да се разори човекът, но това е постоянен недостиг.

 Втори СЛОЙ – жизнената енергия е много: при хармоничен аспект това е голям запас от жизнена енергия. Но има хора, които имат много енергия, но често боледуват. Разглеждаме и 6 дом – ако не е много добре поставен, тогава е нарушена вътрешната хармония, равновесието – психическо и физическо. Болестите на 2 дом имат общо с нарушеното равновесие със силите на природата. И Плутон, и Слънце  дават енергии, с които не можете да се справите. Енергията в даден орган е или малко, или много. Настъпва енергиен дисонанс, поради неумение да се използват тези енергии. 

Слънце квинтил към К2 – промяна в професията, във вида дейност, с която човек си изкарва парите. Финансовият успех може да дойде след това.

Трети СЛОЙ – отношението на човека към парите. Знакът влияе върху отношението към парите, а аспектите ще покажат количеството им.

Сферата, в която печелите, повече зависи от планетата, която се намира в дома, отколкото от аспекта към върха на дома. Слънце Н2 – човек печели парите си чрез „слънчеви“ професии.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 3 ДОМ

Първи слой - способност да вършим ежедневни дейности. 

Втори слой - контакти, приятели.

Трети слой - обучение.

Към Първи СЛОЙ се отнася средата, в която човек живее, братя/сестри, близки пътувания, „малкият свят“ е твоето материално обкръжение.

Слънцето е активно и водещо в контактите, когато има аспекти към К3 – то е ярко в своето обкръжение.

Слънце квадрат К3 – прекалено много контакти, на човек му е неуютно в средата, в която живее. Това може да е пространството на града, което не му допада. Това се вижда особено силно при релокация. Човек с такъв аспект не обича да учи или възникват конфликти, или учи нещо, което не му е интересно.

Слънце в хармоничен аспект към К3 – обича да учи. 

1 дом показва как взаимодействате точно в момента, а 3 дом показва устойчивия кръг от контакти около вас. Дали кръгът на общуване е тесен или широк; колко приятели и другари имате; на какъв принцип се създава кръгът от контакти. Например: при К3 в Близнаци - човек се запознава лесно, но при Сатурн квадрат К3 - ще има малко постоянни контакти.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 4 ДОМ  

Първи СЛОЙ – материалните условия във вашия дом.

Втори СЛОЙ – семейството.

Трети СЛОЙ – традиции, мислене, култура.

Раждаме се в определена традиция и я попиваме, даже генетично. Сатурн би дал доста бедни условия.

Слънце квадрат К4 – човек се стреми да излезе от своята среда, да върви по свой път, да се откъсне от родителите, да върви срещу традицията, в която е израснал. Например цялото семейство са научни дейци, а човекът иска да бъде готвач. Или обратно - при хармоничен аспект на Слънце към К4 - бащата има силно влияние, на човек му е уютно у дома.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 5 ДОМ 

Първи СЛОЙ – яркост, развлечения, скъпи покупки. 

Физически слой - загуби, покупки, финансови рискове, търговия.

Слънце в хармоничен аспект с К5 – с лекота харчи пари; стремеж да се занимава с нещо интересно, от всичко да прави игра. С децата общува на равни начала. Слънцето внася игра и лекота във всяка дейност.

Слънце в напрегнат аспект с К5 – човек харчи прекалено лесно пари. Иска прекалено ярък живот. Някой има нужда от любовни връзки, друг - от богатство и стил на живот, а трети – живот, изпълнен със смисъл и любимо занимание.

Слънце квадрат К5 – в някои случаи неудовлетвореност, силна нужда, която е трудно да се удовлетвори, оттук и липса на реализация; в други случаи – излишества. За хората с подчертан 5 дом е характерна авторитарност: от любов се опитват да натрапят на всички това, което обичат.

Втори СЛОЙ – сърдечен живот. Тук са и децата, и любовта. Творчеството е сложно понятие. 5 дом е свързан с дейност, която увлича човека. ЛЮБОВТА към това, с което се занимава, приближава човека към ТВОРЧЕСТВОТО.

Слънцето не рискува с парите, а само в любовта.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 6 ДОМ  

Една от интерпретациите на 6 дом е: отношение към нашата работа и взаимоотношения в службата.

При хармонични аспекти работата, режимът, графикът устройват човека.

Слънце квадрат К6 – човек иска нещо свое, защото няма желание да работи за „чорбаджията“, но по-скоро му се налага. При всякакъв аспект на Слънце към К6 има тенденция човек да се занимава с нещо свое, да върви по свой път. Тук има или няма възможност за реализация в слънчевите професии. Слънцето добавя активност, самостоятелност в работата. Според Д.Ръдиар болестите по 6 дом са резултат от емоционални нарушения.

Слънце в хармоничен аспект с К6 – нормална жизненост, имунитет, стабилност, удовлетворение, радост. Липсва неустойчивост, както и във 2 дом. Човекът иска да се реализира в службата.

Слънце квинтил К6 – просто хубав аспект, а по отношение на професията – промяна във вида на дейността.

По 6 дом също са и задълженията, отношението на човека към неговите ежедневни задължения. 

Слънце в напрегнати аспекти към К6 – работата има принудителен характер.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 7 ДОМ  

Първи СЛОЙ – материален слой на взаимодействие. Купувачът в магазина, деловите партньори и т.н.

Втори СЛОЙ – тези, които обичате: това е сърдечна дружба, сърдечни връзки, в това число и брак. ОТНОШЕНИЯТА в 7 дом, за разлика от тези по 5, са свързани с взаимни задължения.

Трети СЛОЙ – диалог със света. От 7 към 9 дом започва познанието и Слънцето дава активен интерес към този слой.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 8 ДОМ

Дом на кризите, включително и сърдечните.

Първи СЛОЙ – дългове, чужди пари.

Втори СЛОЙ – сърдечни кризи, тежки сърдечни ситуации, всяка трансформация се предшества от криза. Това винаги е дълбоко, сериозно пречупване, не се случва без напрежение. Всяка трансформация е микро смърт, преход в друг свят отвъд границата. Остри заболявания, гранични ситуации. Това са енергии от другия свят.

Аспект на Слънце към К8 дава устойчивост, издръжливост на кризи и интелектуални способности към случващото се. В друг случай – изострени преживявания, тенденции към засядане в кризисни ситуации. Устойчивост/неустойчивост в кризисни ситуации. Семейни скандали. 

Слънце в 8 дом – по първия слой човек може да работи във финансовите сфери, по втория слой все пак е активен генератор на кризи и на способности.

Слънце квадрат К8 – може да се меси, където не трябва, и енергийно да привлича опасности. В определени области човек може да бъде "отнесен" далеч, всичко зависи от това кой ходи там – нивото на развитие е важно. Когато започнах да изучавам астрология, един човек, който разбира, ми каза, че, за да получа знания, трябва да вляза във взаимодействие с определени сили. Без тях няма знания. Астрологията също е окултно пространство. Носят се всякакви духове: или те ще те подчинят и ще им станеш роб, или ти тях – и ще станеш Майстор.

Трети СЛОЙ – аналитик, окултизъм, практически окултизъм.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 9 ДОМ  

9 дом е вярата, мисленето, представата за света, висшето образование.

Първи СЛОЙ – далечни пътувания. 9 и 12 домове ще покажат предразположеността към дълги престои в чужбина, далечни пътешествия. 

Този, който има аспекти на Слънце към 9 дом, е предразположен към образование или към размишление върху някои „общи теми“, касаещи целта, смисъла на живота, своите задачи. Има и инат при аспекти на Слънцето. Ако роденият има свое мнение, е трудно да бъде разубеден: вярва или на авторитети, или само на себе си.

 Ако аспектът е хармоничен, не е толкова зле, но ако Слънцето е в квадрат К9, човек държи на собствените си убеждения, при това е в опозиция на всичко останало. Характерът на убежденията се определя от знаците на К9, а не от планетите.

Слънцето ще покаже, че има тенденция за размисъл върху определени теми, но в известен смисъл то е неутрално.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 10 ДОМ  

Бракът и родителите в известен смисъл са симетрични на 4 дом. Брак в женска карта.

Социална позиция на човека: доколко човек е обществено активен, търси ли себе си в социума, доколко всичко това му е нужно.

Има много хора, които нямат нужда от нищо социално. Те работят, защото трябва. За тях са важни близкото обкръжение, техният свят. Те не са асоциални, но май са извън социални. 

10 дом показва това как човек иска да протече неговият живот, има ли нужда от борба, има ли нужда от постижения, израстване в обществото или има нужда никой да не го закача – иска тих и спокоен живот, или иска да стои стабилно, или желае уютен и комфортен живот (Рак), или купонджийски живот, иска да спасява хора (Риби). Т.е. какъв социален живот иска като цяло, какви са неговите социални стремежи. Има творчески хора, които не им пука за обществото. 

Трети СЛОЙ – призвание, предназначение. 

Слънце съвпад К10 – преди всичко дава активен ум, който иска да се прояви. За учения това е неговата наука. В този случай Слънцето се реализира в третия слой. Иска реализация, но това не означава, че се стреми към социума. Слънцето дава възможности в кариерата.

Единствено Слънцето по своята природа се отнася към умствения план. Всичките ПЛАНЕТИ лежат в сърдечния план, само ЗВЕЗДИТЕ са в умствения. Когато Слънцето засяга домовете на дейността, то активизира умствения план. 

Уран - все пак неговият глиф също е с кръг – той трансформира енергиите на Слънцето, не ги изработва сам. Слънцето дава както активна воля, така и активен ум. За човека със Слънце Н10 е важно това, което прави - лично за него да има значение или да има социална значимост.10 дом има отношение и към социалния статус. 

Слънце квадрат К10 – трудно е да постигне статус какъвто смята, че заслужава. Или липсва интерес към социалната тема. 

Слънце квинтил К10 – принципна промяна в професията или във вида на дейността (както и 6 дом). Но е възможна и пълна промяна на социалния сценарий.

Слънцето никога не влошава нещата.

Ако искате да гледате чисто социалното проспериране на човека, вижте социалните планети. Слънцето може да даде способности за това, но не дава външна мотивация. Мотивацията на Слънцето е вътрешна. Чистото действие на Слънцето е вътрешно. 

Нонагонът е като Плутон - усилвател. Плутон зависи от положението в картата и за да разберем дали играе ролята на голяма позитивна или негативна сила, трябва да анализираме как е поставен. 

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 11 ДОМ  

По идея тук изобщо не може да съществува материален план. Тук са особен тип приятели. В 3 дом са приятели, които са „под ръка“, а в 11 дом са тези по близки интереси, другари.

Трети СЛОЙ – идеали. Определен краен образ, към който се стремим, както растението се стреми към Слънцето. Дали ще стигне, няма значение, важното е, че се стреми. 

Има връзка между 9 и 11 домове. Самата вяра не изисква от човека усилия, най-много да спазва определени правила. Все пак идеалът задава динамика. Съчетанието на идеали и вяра задава основа на мирогледа. Не просто това кой си днес, но и какъв искаш да бъдеш утре. Идеалите на човека определят неговата духовност. Духовността е движение, Духът е много подвижно същество. „Той е движение и основа на всяко движение“. Според идеалите на човека може да се каже към какво той се стреми.

11 дом е сроден на 5 дом: там хората също обичат да се занимават с това, което е интересно, увлечени са.  

Слънце квадрат К11 – жизнена позиция, която затруднява способността на човека да се впише в колектива. Такъв човек или е в центъра, или извън колектива изобщо. Индивидуална проява. Трудно е да бъде разубеден в нещо. Аспектите на Слънцето: човек е достатъчно „творчески“; занимава се с нещо, което на него му харесва, или е купонджия, или студент по астрология – човек на 11 дом. Човек се стреми да изработи свой идеал. 

Всичко онова, което е официално, не се отнася към 11 дом.

Духовният учител може да бъде във всеки дом. Какво се разбира под учител? Може да има особени нива на контакт, но това е отделен случай. Духовното училище може да направи с теб всичко. Например да ти постави задача да бродираш като в суфистките ордени; или се случва – ученик идва при Учител, който за година не му проронва и думичка, а след време той си тръгва, наситен с много знания. Духовното взаимодействие може да се постига чрез професията, чрез ръчна работа, чрез каквото и да е. 

11 дом е един от трудните домове. Какво показва знакът на куспидата на К11?

К11 в Козирог  - идеалът на човека трябва да има конкретен израз. Един мой колега спореше с мен: „В онези времена Христос е говорил на езика на галилейския селянин. Ако беше дошъл сега, щеше да говори на езика на таблиците и графиките“. А аз казвам: „Не, той отново щеше да говори с притчи“. Колегата ми мисли много конкретно, а аз имам К11 в Стрелец. Той смята, че Учителят трябва да слезе на нивото на ученика, за да бъде разбран от него, а аз смятам, че ученикът трябва да следва Учителя. Става дума за духовен Учител, не за училищен.

АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО КЪМ ВЪРХА НА 12 ДОМ  

К9 в Дева дава прагматични хора, те не се втурват към небето; ако човекът вярва, то е някак „по навик“. 

К10 в Дева  - за човека е важна надеждността и стабилността в социума и това е предразположение към определени професии. 

В този живот човек достига пика на своята реализация в 10 дом. Узряването на плода при растението е кулминация. После той трябва да падне и спокойно да изгние. За какво? – за да чака следващото раждане, следващата година. И ние, когато се отправим в далечното пътуване, ще се забавляваме там, ще се поразходим и накрая ще се окажем на едно място, което при евреите се нарича Шеол – там няма да има нищо, „единствено самота“. Ще избледнеят всички спомени, преживявания, ще запазим само това, което е станало част от нашата душа. А този, който се занимава повърхностно с астрология, там ще я забрави. Ако се наситите с астрология -  чрез ума, чрез сърцето – тя ще влезе в душата ви, ще стане част от вас, ще остане с вас завинаги, ще придобие вечна съставяща. Във вас ще останат способностите ви в астрологията и интересът. В следващия живот ще можете да я изучите бързо. 

К11 в Дева  - конкретен образ на идеала.   

И така, насаме със себе си ние сме такива, каквито сме наистина. Там може да имаме връзка само с Бог, с никой друг. Ние скъсваме връзки с всички и там даже не сме хора, а просто души. И в това състояние сме такива, каквито сме в действителност. Всяка проява „на някой отсреща“ вече силно ви променя. Вие се държите с всекиго по различен начин. Докато някой е до вас, вие сте с една от вашите маски. И ето, единственото място насаме със себе си е 12 дом. Това е най-дълбокото значение на 12 дом. Ако искате да научите какво е скрито зад импулса на 1 дом, погледнете какво има в 12 дом.

Много е интересно значението на 12 дом като резултат от социалния живот.

Когато Слънцето прави аспект към К12, освобождава, а Сатурн затваря.

При преместванията гледам 9 и 12 домове – по-кратките в 9, а по-продължителните – 12 дом. 

По 12 дом са мистици, монаси, отшелници – хора, които се опитват да опознаят себе си. И престъпниците, асоциалните хора, които са в конфликт със социума. При последните често агресивните планети се намират в интерсептиран знак в 12 дом и имат негативни аспекти към социалните планети. Има още много други неща.

Слънцето показва дали човек ще намери своето щастие някъде далеч; дали ще може да се реализира като личност. Задачата на хуманистичната астрология е да помогне на човека да намери своето място в света. Има такъв окултен принцип, че всяка душа е божествен лъч. Ако вървиш по своя път, ще намериш щастието, ако не вървиш - никога. 

Слънцето съвпад К12 – затворен в себе си. Не е задължително да си егоист. Човекът има тесен жизнен кръг, от който не обича да излиза. Кръг, с който е свикнал, със строго установени навици. Слънчевите аспекти освобождават. Колкото пъти съм проверявал по Солари, Дирекции, Прогресии, когато Слънцето започне да аспектира К12, човекът „излиза“. Гледаме как влияе преместването върху самореализацията. Ако по прогностичните методи Слънцето прави квадрат К12, е забранена емиграцията, защото преместването може много силно да промени съдбата на човека – 12 дом означава откъсване, отрязване на корени, връзки.

Има разлика между човек, който е заминал и работи в чужбина, и такъв, който емигрира. Връзките с родината при работещия човек остават живи. 

Статия със сходна тематика: https://www.uraniabg.com/news/aspekti_kam_K7_Milvidskiy

Предишна Аспекти на Слънцето към върхове на домове Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework