Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Разговор с аудитория

Lotus

Въпрос: Михаил Борисович, разкажете нещо за символите на планетите?

Отговор: В основата на всички символи за застъпени четири елемента: кръг, полукръг, кръст и стрела. Те са се появили много отдавна. 

 

Първият е този на Слънцето. Това е универсален окултен символ, който означава „творение“. Първичното творческо начало, създало света, е „точката“. Окръжността има геометрична формула и тя е : "Крива, образувана от множеството от точките в дадена равнина, намиращи се на определено разстояние (радиус, r) от дадена точка (център)". Кръгът представлява битието, а центърът е животворящато начало. Кръгът е границата на всичките възможности на мирозданието. Той не твори форми. Това идва в последствие. Първоначалният акт се състои в обозначаването на границите на всички възможности, което представлява потенциалният „план“ на света. В рамките на този кръг ще се реализира действието на останалите сили. Слънцето е символ на „творящото начало“, на Бога и на Абсолюта.

Луна
Очевидно е откъде се е взел нейният символ. Достатъчно е да погледнете нощното небе, когато Луната е нарастваща. Тя е символ на променливостта на нашия свят, на самия живот, на всичко, което се случва в него.

Имаме три основни символа – кръг (с точката), полукръг и кръст.

Кръстът е символ, който съществува от дълбока древност, много преди да дойде Християнството. Изглежда е възникнал в началото на нашата епоха – тази на четворката. Сега преминаваме към епохата на петицата. Това се случва много бавно. Но до преди Христос всички сме живели в епохата на четворката.  Разпятието – това е четворка. Представлява човека, разпнат на кръста на Времето и Пространството. Слизайки на Земята, душата идва от Божествения свят, който е абсолютно свободен. Това е свят на мисълта - всичко, което там си помисляш, може да се реализира. Душата се спуска в този физически свят, ограничен от законите на времето и пространството. Всяка душа попада в условията на двете измерения, описани от кръста (кръст, квадрат или четворка). Те са символ и сила в света на формите на физическия свят. Затова всяка душа, която слиза в този свят, страда. Ограничението винаги поражда страдание. Кръстът е символ на страданието. Астролозите го рисуват в наталната карта. Човекът е разпънат на кръста на ъгловите домове, като чрез него се ограничават всичките му възможности в този свят. Разпятието е ограниченост, несвобода на реализация, подчиненост. Силите и възможностите на човека са разпънати и той не може да избира извън рамките на кръста. За разлика от нас, животните не се намират под негово влияние и съществуват по-свободно, защото са под управлението на триадата. Животното живее тук и сега. То не притежава продължително време, няма предварително планирана съдба, няма предназначение или цел, има само събития. Може да изпитва неприятни усещания като студ, глад, болка, но не и страдание. Терзае се душата, която се стреми да реализира нещо, но не може да го направи, защото съществува в ограничени условия. Кръстът е силата на ограничаващите условия. Той е символ на вечността.

Венера представлява кръг, разположен върху кръст. Любовта, която има способност да преодолява ограниченията на времето и пространството.
Обърнете внимание на това, че всички лични планети имат в състава си кръг. В другите два символа от Септенера - Сатурн и Юпитер, присъстват полукръгове.

Нептун е формиран много интересно. Понякога в неговия символ под кръста допълнително рисуват и кръг. Тоест, той съдържа кръг, кръст и тризъбец (Луната със стрели).

Уран  в символа си има две Луни, кръст и кръг.

Плутон има кръг, полукръг и кръст. 

Личните планети се опират на Слънцето, тоест на възможностите на човека, на потенциала на душата, на вечността.  

Полукръгът при социалните планети (Юпитер и Сатурн) показва, че те са в рамките на живота. Това е значим момент. Животът се проявява като връзка между вечността и времето в света на формите. Той винаги свързва едното и другото. Но ако Сатурн и Юпитер са валидни повече във връзка с ежедневните обстоятелства на променящия се живот, то Марс, Меркурий и Венера говорят за това, че са свързани с вечността – формират потенциите, възможностите на човека, които са заложени в безкрайното. Те израстват. 
Юпитер и Сатурн действат в света, който е във времето и пространството. Животът е космически процес и той свързва вечността с времето и пространството. Ние казваме временно и вечно; променящо се, изчезващо и неизменно. Вечно не означава неизменно. Вечното се развива и расте, то не изчезва.

При Юпитер полумесецът е над кръста - това е животът, който се стреми да преодолее ограниченията на времето и пространството. Оттук идва и основният му принцип - ръст и разширение. Юпитер може да преодолее всяка форма, да я развие. Основната му задача е целеустремеността, а това е стремеж към безсмъртие, към това да преодолее границите на Сатурн. Спомнете си мита за Сатурн, който поглъщал децата си, но Юпитер бил отърван от тази съдба, бил е скрит и накрая е детронирал баща си. Сатурн е господарят на  формите и времето, което поглъща своите чада. Става дума за това, че всичко, което възниква във времето, което се ражда в него, ще изчезне с него. Времето ражда и поглъща. При Сатурн кръстът е над полукръга – законите се позиционират по-високо от живота. Луната се намира в дясно от кръста и е растяща.
При Юпитер Луната е над кръста - това е животът, който се опитва да преодолява ограниченията на времето.
При личните планети ситуацията е друга. Кръстът се намира под кръга на Меркурий и Венера.
При Меркурий отгоре има Луна.
При Венера отгоре се намира вечността, отдолу е кръстът. Това е сила, която преодолява ограниченията на кръста, излиза отвъд времето във вечността – това е Любовта. Ако Юпитер се опитва да преодолее ограниченията на Сатурн и се стреми към безсмъртие, то Венера се цели към вечността.
Меркурий е полярен. Луната отгоре му придава възприемчивост и откритост. При него са подчертани три нива на битието. Присъства отвореност нагоре, към горния, а свят не встрани. Тази планета се опира на индивидуалността, на Бог в човека, на Слънцето у него. Тя е негово оръжие. Затова при Меркурий в центъра има кръг. Това е умението да слуша, да възприема и да съзижда.
При Марс присъства типичният символ на действието - стрелата, насочена към целта. Всичко се опира на ядрото, на Слънцето, на индивидуалността, на Бог в човека. Времето прераства във форма.

Нептун е символ на жреца - човекът, разперил ръце за молитва към небето. Луната също е над кръста.

Жестът на Уран е друг. Въпреки че символът му е силно променен. Отгоре трябва да има стрела.  Астрономите го рисуват без тези уши отстрани, а отдолу има кръг с точка и стрела, която гледа нагоре.   

Символът  на Уран е измислен от хора, които са разбирали от астрология и са обичали тази наука. Кеплер, Нютон и други учени са се занимавали с астрология. Сега това се отрича, но, така е, децата се опитват да забравят за постиженията на бащите си. Както се казва в Евангелието : „Ще седне на престола Божи и ще се чувства все едно е Бог“. Уран е единствената планета, освен Слънцето, която съдържа точка в кръга. Не е правило да се рисува без точка.

Важно е символите да се изписват правилно, защото от начина, по който го правите, зависи връзката ви с тях, възприемането им. Слънцето е съзидателното начало в човека, а Меркурий, Венера и Марс са неговите инструменти, а Уран е трансформация на индивидуалността му на следващото ниво. От съзидателното ниво има преход към Божественото. Неслучайно стрелата му е насочена нагоре. Това е преход от съзидание към творчество. Ако съзиданието поражда форми, то творческият процес създава идеи. Оттук идва и другият символ на Уран. Рисуват го с два полукръга отстрани, които приемат и предават. Приема от света и насочва към небето. Двете Луни са символ на възприятие, символ на ушите, символ на мъдростта. 

Символът на Слънцето при Плутон е най-високо поставен. Съществуват три етажа на битието. Първото ниво е кръстът – светът на формите, физическият свят; второто е Луната – светът на живота, духовният свят, а третият е кръгът – Божествения свят. Плутон съдържа трите етажа един над друг. Това е проявява на волята на Бога в света на живота и в света на материята.
Това е най-общо за символите. 

Въпрос: Кажете нещо повече за планета в Казими. 

Отговор: Планета, която се намира до 17 минути от Слънцето, е в Казими. Тя е неотделима от него, все едно, че Слънцето се намира в два знака. Когато висша планета е в Казими, човекът може да бъде повишено възприемчив към божествените идеи. Невидимите планети са свързани със свръхсъзнанието в човека.
На Земята нищо не може да се създаде, може само да се конструира. Светът на формите е като Лего. Може да се комбинират блокчета, но по форма не може да се видоизменят. Новите идеи, т.е. кубче с различна форма, идва чрез идея свише. Всичко, което се спуска отгоре, се постига чрез висшите планети. Всеки творец долавя и спуска висша идея, която по определен начин влияе на културата – композитори, художници, писатели, учени, понякога политици, бизнесмени (Стив Джобс). Но най-възвишените неща се спускат от високия свят.
Човек е в състояние и чрез други астрологични фактори, не само изгорени планети,  да се докосва до висшия свят. Лев Толстой няма изгорена висша планета, но има Плутон в дръжката на Кошницата.
Но хора като Христос, Мойсей, Буда, Лао Дзъ, Питагор и други създават цели култури като път за еволюция. Те донасят мощен импулс, който променя цели култури и продължава да пулсира хиляди години след тях. При това има и множество паралелни малки въздействия в лицето на великите учени, композитори, философи. 

Въпрос: Коя дата се взима за зараждането на нов филм – договор със сценариста, първи снимачен ден или премиера?

Отговор:  Всеки процес на 50% се определя от своето начало. Относно текущите административни дела на фирмата се взимат всички юридически документи и техните дати.

• Първият снимачен ден ще говори за това как непосредствено ще протича снимачния процес.
• Договорът със сценариста ще говори за това как ще протичат взаимоотношенията с него.
• Относно това дали филмът ще се хареса на публиката, дали ще бъде популярен сред хора, се гледа по датата на премиерата.

Въпрос: 12 дом в наталната карта е най-загадъчният. Какво може да се види в него?

Отговор: Този дом е най-загадъчен от всички, защото е най-дълбок. В него човек остава насаме със себе си. Анализирайки нечие поведение, маниер на държание или разсъжденията, можете да забележите, че всичко това е възприето от родителите, от културата, в която той живее. Всеки от нас е навлечен с толкова много катове "дрехи", професионални умения и др., заимствани от другаде. Спомнете си мита за Ищар, която слиза в подземното царство, за да посети сестра си. Там я посреща слуга, който я превежда през седем порти, като пред всяка една от тях тя сваля по една от дрехите си, докато накрая не остава гола. Това е Душата, която, слизайки „долу“, снема всичките си одежди, всички тези външни слоеве. Остава само това, което й принадлежи, онова, което ще я следва в следващите прераждания. Именно това голо „съдържание“ идва на Земята, когато бебето се намира в утробата на майка си; когато все още няма никакви програми.

В 12 дом човек е освободен от всякакви социални връзки (за разлика от всички останали единайсет дома). В обикновения живот това е човек в изолация, в затвор, в болница, в емиграция, усамотен в стаята си, без желание да контактува с никого.

Същността на дома е Азът, представен без всякакви външни контакти, тоест чистият му потенциал. Когато човекът излиза от 12 дом и се показва чрез своя 1 дом, започва да реализира потенциала си и да наслагва допълнения от 2, 3 домове: как да се оправя в света, как да се обучава; 4 дом: родителските програми и накрая стига до 10 дом, до максимума на своето въплъщение - растението, което е дало своите плодове и падайки на земята, оставя след себе си в почвата семе, което да се пази до следващото прераждане. Затова е толкова загадъчен 12 дом. Главният въпрос тук е „Какво е истинското ми АЗ“? Ако човек не чувства себе си, може да изгуби себе си, защото се познава само чрез външни белези, а не чрез вътрешни.

Въпрос: Кажете какво означава дирекционен Хирон на IC?

Отговор: Не мога да кажа, ако не съм видял цялата карта. Хороскопът е единен организъм и всяка промяна във влиянието на дадена планета може да промени нещата. Елементите на хороскопа помежду си имат жива връзка.  Така че, първо, трябва да се види цялата карта, а после да се говори за Хирон на IC и то по дирекции. 

Въпрос: Кои точки, освен планетите, смятате за важни в наталната ката?

Отговор: Асцендента, разбира се. По сила той е равен на Слънцето. Наблюдавам, че човек се движи от Слънцето си към Асц. Тоест, с годините Асц. започва да се проявява все по-силно. 
МС също е много силна тока, но в по-малка степен от Асц.
Точките, които по сила са сходни със Слънцето и Асц., са Лунните Възли.
Бих добавил, че съчетанието на Асц и МС описва много добре нивото на мислене на човека. Всички останали фактори са второстепенни и по-слабо действащи.

Лунните възли имат самостоятелно действие, а Черната Луна е допълнителен фактор. Тя не може самостоятелно да формира събитие. Ще го акцентира, ще внесе окраска и цвят, но само ако паралелно действа с някоя друга планета. Доколкото Лунният Възел може да работи там, където няма планети.  

Въпрос: Кой е по-силен метод за прогноза – транзитна или хорарна карта?

Отговор: Да ви кажа, по транзитна карта само начинаещи астролози прогнози правят. Пълният инструментариум за прогностика включва Дирекции, Прогресии и Солар. Сам по себе си Транзитът дава ограничена информация. Ако говорим за нещо конкретно в близкото бъдеще, например как ще мине изпит или преговори, тогава може да се гледат Транзити. Въпреки че, ако по Дирекции цялата година е проблемна, дори да са благоприятни показателите по  Транзити, те няма да се реализират. Всичко зависи от майсторството на астролога.

Въпрос: Може ли да се правят прогнози с карти Таро?

Отговор: Пак ви казвам, зависи от това кой полза този инструмент за прогноза.  Но смятам, че Тарото е много конкретно и касае нещата тук и сега. Тези два инструмента се допълват, а не се конкурират. Астрологията добре вижда процесите, а Тарото описва ситуациите. 

Въпрос: Разкажете за най-интересна си консултация?

Отговор: Определението „най-интересна“ прави невъзможен отговора на този въпрос. В базата си данни имам над 6000 карти, не броя на времето колко съм направил на ръка. Астролозите на Запад обичат да представят като най-успешни консултации, по време на които са уцелили на 100 % проблема на клиента. Аз обичам да разказвам за консултации, които самия мен на нещо са ме научили. 
Имах един клиент, чието име не помня. Тогава бях на 30 години, а той на 40. Сподели ми, че не му върви в живота. Видях, че в картата му имаше силен Плутон. Попитах го защо не се занимава с йога? Той ми казва, че от 20 години практикува. Каза, че и с езотерика се занимава. После стана въпрос за вегетарианството. Тогава той каза: "аз не ям месо по принцип, но понякога хапвам". Тогава изведнъж ми просветна, че този човек не е предприел нито едно необратимо действие в живота си, като например от даден момент да си каже, че е вегетарианец. Тоест, той не е принесъл никаква жертва, защото иска да си остави всички налични възможности, източници на удоволствие, но при това да се движи по пътя на развитието. Аз му казах: "Вие се страхувате да направите необратима постъпка".
Разбрах, че този човек няма как да еволюира. Ако не си направил жертва, няма нищо да получиш. 

Въпрос: Какво ви е отношението към източната астрология?

Отговор: Доколкото разбирам, източната астрология се поражда от 60 годишния цикъл на Юпитер-Сатурн. Днес говорихме за символите на планетите. Посочих три лични и две социални планети. Юпитер задава това, към което човек се стреми, а Сатурн – онова, на което се опира. Целите и ценностите в света се задават от Юпитер, а Сатурн е неговата стабилност. Двойката Юпитер и Сатурн е глобалното ниво на социалния ни живот.  Вие ще кажете: "Какъв глобален план без Слънцето, при положение, че то е основното и най-важно за начина, по който човек се чувства в света!" Да, така е, но това важи за европейската раса, ти си човек на петата раса, а източният хороскоп е бил създаден от хора, принадлежащи към четвъртата раса. Те са имали съвсем различен начин на възприятие на света, друго мислене.
В европейската култура, след Христос, дори вече след Авраам, се дава тласък на формирането на индивидуалността в човека. Допреди тях е имало много малко хора, които са достигали до ниво на индивидуалност. Те са можели да бъдат проводници на божествения съзидателен импулс. Учителя казва, че Христос идва, за да прокара линията на съдбата върху дланта на човека. Тоест, съдба има само този, който има индивидуалност. При останалите има само събития. С годините, особено след появата на единица в началото на летоброенето, тоест след 1000 година, се бележи активно формиране на индивидуалността в Европа. Европа в по-голямата си част се състои от хора с формирана индивидуалност. Затова европейската култура е така динамична, има много творци, има и много съзидатели.

Източната култура функционира по различен начин. Жълтата раса – виетнамци, китайци, японци, са хора, отдадени на колектива. Тяхното АЗ е изявено много по-слабо. Един японец може да е нобелов лауреат, но на визитката му няма да пише неговото име, а това, че е професор на някой университет. Това за него е много по-важно. Там живеят според правилата на колектива и всичко се случва, когато му дойде времето. Така че, човекът на Изтока е социално същество. В Индия хората също живеят според колективните правила. Тяхната астрология описва човека предимно през Луната, а не по слънчевия знак.
Така че, социалните планети - Юпитер и Сатурн, задават китайския тип човек.

Въпрос: Харесвате ли Андре Барбо?

Отговор: Да, именно  след като прочетох неговите трудове, започнах да се занимавам с мунданна астрология. Той говори за открояването на големите цикли при анализа на бавните планети в историята на народа. Историческите процеси се влияят силно от двойните и тройните цикли на планетите. 

Въпрос: Можете ли да ми кажете кога ще срещна половинката си?

Отговор: По принцип това е възможно. При някои хора се вижда ясно, но не за всекиго е предопределен спътник в живота. 

Въпрос: За какво да идва при вас на консултация възрастен човек, при положение, че вече и сам добре познава способностите, талантите и слабите си места? С какво ще му бъдете полезни?

Отговор: Много се съмнявам, че възрастният човек добре познава себе си. Имам един клиент, който идваше често да се консултира по бизнес въпроси. Веднъж се повдигна философска тема относно избора му на път на развитие и аз му казах, че някак не разбирам неговата карта и че според това, което виждам в нея, той не живее собствения си живот.  Въпреки че той беше успешен бизнесмен. Той каза, че едва наскоро е разбрал, че до момента е живял, като че ли нечий чужд живот, а не своя. На 40 годишна възраст той открива в себе си нови интереси и нови способности, в това число и с моя помощ  като астролог.
Ако човек си знаеше слабите места, защо на 45 години влиза в конфликти, защо претърпява криза а средната възраст… ? Всеки психолог ще ви каже, че човек изобщо не познава себе си до самата си смърт. Познай самия себе си, както казва Сократ. На вас ви се струва, че познавате себе си. Възможно е нещо да осъзнавате, но ние астролозите знаем, че клиентът никога не е прав. Трябва да го слушаме внимателно, да запомним какво ни казва и да не вярваме на нито една негова дума. Вярваме само, когато казва конкретни дати, на които има житейски събития.  Но, ако човек не ме е помолил да разкажа за способностите му, аз обикновено не го правя. Отговарям само на въпроси, които ми задават. Обикновено хора, които са поставени пред избор, идват да питат за качествата си. Защото, докато си живеете спокойно, няма да задавате сериозни въпроси. 

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=inUfDCYuLkM
Превод от руски език: Иванова К.

Предишна Разговор с аудитория Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework