Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

За някои заблуди в астрологията

Lotus

Статия на Левин М.Б. от 2010г.

Животът е пълен с изненади и няма опасност да умреш от скука. Вчера получих имейли от двама мои американски приятели с един и същи въпрос: „Наистина ли зодиакалните знаци са 13?“. Помислих си: „Какво им стана на тези хора изведнъж?”. По-късно, когато пуснах новините, разбрах, че сензация № 1 е заявлението на американските астрономи, че съществува още един допълнителен 13-ти зодиакален знак: Змиеносец. Коментираше се и нещо за изместването на съзвездията спрямо знаците. В репортажа заключиха, че ако досега си се смятал за Овен, това било грешка, всъщност вече си Телец и т.н. Най-много ме впечатли изказването на един американски астроном, което гласеше: „Астролозите са в голяма грешка!”. Охо!, казах си аз, какъв интелектуален пробив в американската наука. Може дори последните новини да са стигнали до тях от Шумер или Вавилон. Но не, това не са новини, това повече прилича на римейк. Американците имат такъв филмов бизнес: ако много им хареса някаква чуждестранна продукция, те не я купуват, а снимат собствен филм с идентичен сюжет, защото така излиза по-евтино. По същия начин и днешните американски астрономични новини са римейк на руския спектакъл отпреди 20 години. Спомням си в един вестник на последната страница в раздел „Наука“ излезе статия на същата тематика. В нея научният кореспондент възторжено обявяваше, че британските учени открили, че Еклиптиката се върти и за 2000 години знаците сменили своите места, като сега Овенът станал Телец и т.н. След което следваше критика към невежите астролози. Тогава толкова много се възмутих, че се обадих във вестника. Обясних за какво иде реч и че това е голяма грешка да се правят подобни изказвания, на което отговорът беше: „Ако желаете, заведете дело”. Вместо това аз написах ответна статия в „Московский комсомолец”, където направих необходимите разяснения, което явно трябва да направя повторно.

Често във вестници съм чел подобни неща: „Астролозите са необразовани, не знаят, че Земята се върти около Слънцето, нищо не са чували за прецесията и т.н.“. Напоследък обаче подобни изказвания намаляха. Дори и сега нашите журналисти не направиха такова научно изявление, освен че цитираха своите американски колеги. Какво се случва? Може би астрономите (а и журналистите) за тези години се запознаха отблизо с онези, които така високомерно обвиняваха в необразованост. Забелязаха, че в по-голямата си част са не по-зле запознати с астрономията, отколкото самите те. Също, че измежду тях има немалко хора с образование по физика и математика, както и професионални астрономи с докторски степени. Но сега да преминем по същество.

ЗОДИАКАЛЕН ЗНАК И ЗОДИАКАЛНО СЪЗВЕЗДИЕ: това са две словосъчетания. Образувани са от прилагателното: „зодиакален, зодиакално” и съществителното: в първия случай „знак”, във втория - „съзвездие”. В езиците, които спадат към индоевропейското езиково семейство (английски, руски, латински, гръцки и много други), а също така и в тези, които се отнасят към хамито-семитското езиково семейство (иврит, арабски, древноегипетски, арамейски (вавилонски)), съществителното има най-голяма смислова натовареност. Какво значи това? Ако прилагателните съвпадат, това по никакъв начин не показва, че става въпрос за един и същи предмет или една и съща група явления. Започна да звучи много научно, затова ще го обясня с думи прости: зелена гора, зелена змия и зелена къща са различни понятия, които нямат нищо общо помежду си, въпреки че всички са „зелени”. Аналогично е положението и със словосъчетанието „звездна величина” и „звездна болест“. По същия начин стои въпросът и с нашите понятия: „зодиакално съзвездие” и „зодиакален знак”, които имат еднакви прилагателни, но различни съществителни, от което логично следва, че явно става въпрос за две различни неща. А възможно ли е тук да имаме синоними? Да в езиците има понятие „синоним”: различни думи с подобни значения, но нашият случай не е такъв. Тук имаме абсолютно различен смисъл и различна история.

ЗОДИАКАЛНО СЪЗВЕЗДИЕ

Както сами виждате, тук става въпрос за съзвездие. Какво представлява то? Днешните астрономи разбират под това участък с точно определени граници. Понастоящем небето е разделено на 88 сектора (съзвездия), което невинаги е било така. Точните им граници били обозначени през 1922г. и окончателното им уточняване станало през 1956г. През средновековието съзвездията само били маркирани, а в древността изобщо нямали точни граници. Наричали ги групи звезди, обединени в общ рисунък, който представлявал митична фигура, персонаж от определена култура. Астролозите от древността не са могли например да кажат, че Марс или друга планета в дадения ден преминават от съзвездието Лъв в Дева, защото те не са имали точни граници. Те представлявали фигури, образувани от звезди, а не участъци от небесната сфера. Нека поясня: Да речем, решавате да отидете на разходка в гората. Покрай нея, малко преди гъсто залесената част, растат няколко дървета. Доближавате се до едно от тях. В гората ли сте вече или не? Трудно е да се каже еднозначно, защото тя няма точни граници. А ако приближите някаква частна собственост, заобиколена от ограда, със сигурност ще може да кажете дали сте в нечие владение или извън него. Подобна е и разликата между древните и днешните съзвездия.

ЗОДИАКАЛЕН ЗНАК

Скъпи американски астрономе, можете да не знаете с какво се отличават съвременните понятия от древните, тъй като в астрономичните факултети история на астрономията дори и да се изучава, то е прекалено повърхностно и необективно. Явно не сте наясно, че в древността „астрономът” и „астрологът” е било едно и също лице, затова едва ли астролозите са могли за бъркат астрономични понятия, просто защото самите те са ги въвеждали. Ето че съвременният астроном същите тези понятия ги е объркал. Зодиакалният знак представлява 1/12 част от окръжността на Еклиптиката. Първо, това не е двумерна фигура (не е участък от небето), а едномерна (дъга на окръжност). Второ, зодиакалните знаци имат точно определени граници. Когато съзвездията пресичат Еклиптиката, те образуват отрязъци с различна дължина. А всички зодиакални знаци имат еднаква дължина: 30 градуса.
И така, след кратки размисли разбираме, че знаците и съзвездията са две абсолютно различни понятия. Те се отличават едни от други дори повече, отколкото астрономът от телескопа. Дори зодиакалните съзвездия да бяха не 12, а 120, броят на знаците нямаше да се промени.

Американският астроном също така бива смутен от факта на еднаквост между имената на съзвездията и знаците. Това е логично. Смятам, че имената на знаците са възникнали по-рано от тези на съзвездията. След това кръстили съзвездията на най-близките знаци. А може и обратното да е станало! Но при всички положения никой не е бъркал едните с другите, до момента, в който не се появили съвременните журналисти и астрономи (ако ви кажа, че работя на улица „Първомайска“, нали няма да си помислите, че работя на улицата). В последствие знаците и съзвездията се разместили едни спрямо други, което отново не породило смущения у астролозите, защото това явление било открито преди повече от 2000 години.

Колко са на брой зодиакалните съзвездия?
В справочника за любители астрономи на П. Г. Куликовский (5 издание, гр. Москва, 2002г.) на 242 стр. пише:
„Пътят на Слънцето сред звездите, Еклиптиката, минава през 12 съзвездия, наричани зодиакални” ... „ в малък отрязък от пътя си Слънцето преминава през съзвездието Змиеносец (от 30.11. до 18.12. ), което обаче не влиза в броя на зодиакалните знаци ”...” в древността положението на Слънцето спрямо Еклиптиката отбелязвали според зодиакалните знаци, които заемали определени участъци от по 30 градуса, започвайки от точката 0 градуса Овен. ”
Всичко това е писано от астроном, редактирано е също от астроном.

От горенаписаното можем да заключим:
• Руските астрономи знаят, че зодиакалните знаци и зодиакалните съзвездия са две различни понятия и не ги бъркат.
• Зодиакалните съзвездия си остават 12 (Змиеносецът не влиза в окончателния им брой, поне до 2002 г.)

Изниква въпросът: Кой изобщо го е въвел и кога? А на американския астроном искам да му задам следните въпроси: Кой и кога въвежда Змиеносеца сред зодиакалните съзвездия? В резултат на каква процедура това е било извършено? В кои официални печатни научни издания това е било обявено?

ЗАЩО ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ СА 12?

Количеството зодиакални знаци не е резултат от произволното решение на древните астролози. Числото 12 има общо с универсалните закони, на които се подчинява времето. Всеки цикличен процес на Земята преминава през 12 фази. Зодиакът е универсален модел на такъв цикличен процес, по-точно на всички циклични процеси. Същият този закон се проявява в деленето на денонощието на 24 часа. Това не е просто прищявка на древните астрономи. Затова и в един час имаме 60=5х12 минути, а минутата се състои от 60 секунди. Според същия закон във всяка татва има по 24 минути. Този дванадесетичен часови цикъл е свързан директно със седемдневния седмичен цикъл. Това добре го знаят астролозите, запознати със „Звездата на маговете”. Но законът на „дванадесетте” не се проявява единствено във времето. На него са подчинени и множество структури. Например човек има 12 чифта ребра. В китайската иглотерапия има понятие „меридиан”, това е един от главните енергийни канали в човешкото тяло. Броят им също е 12. Индийците наброяват 12 листа на сърдечната чакра Анахата. Бих могъл да приведа още множество примери за проявлението на този закон. Много структури са проекция на един от най-интересните правилни многостени: додекаедър (един от Платоновите солиди), но засега ще завърша изложението си по този въпрос. И така, зодиакалните знаци са 12 и ще станат 13, само когато на американския астроном му порасне 13-то ребро!

ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ СПРЯМО ЗОДИАКАЛНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ

Това явление се нарича „прецесия“. Накратко казано, в съвременната европейска астрология се ползва тропическият Зодиак. Началната му отправна точка е тази на пролетното равноденствие: тогава Слънцето се намира в 0 градуса Овен, както е записано в справочника за любители астрономи. Съзвездията се придвижват спрямо знаците. И нека се движат. Ние взимаме за отправна точка тази на Овена, която лежи на Еклиптиката. Астрономът, да се надяваме, се досеща, тя не може да се отмести сама спрямо себе си. Затова нашите знаци, както си бяха на едно положение, така си и останаха.

Предишна За някои заблуди в астрологията Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework