Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Метазодиак

ДВАНАДЕСЕТ СТРАНИ НА ЕДНА СЪЩНОСТ

/Левин М.Б. Метазодиак. Дванадесет страни на една същност – Москва: ИЦА, 1996 – 79 с./

Тази книга е съставена от лекции, изнесени от автора. В нея е представен нов поглед върху Зодиака. Всеки зодиакален знак се разглежда като сума от всички дванадесет. Тази гледна точка спомага да се отразят многочислените връзки, взаимопроникването между знаците. Това дава нов инструмент за по-дълбок астрологичен анализ.

Темата на даденото издание е посветена на това как работи Зодиакът като едно цяло. Веднъж на семинар в Киев възникна ситуация, може да се каже, уникална. При анализ на космограмата на Лермонтов, един от участниците започна с думите: „Слънцето, Венера и Марс са във Везни, значи характерът е уравновесен.....”. Това ми напомни притчата за воденичния камък. В нея се разказва как падишахът изпратил сина си да се учи на ум и разум при един мъдър гадател на пясък. Три години по-късно решил да го провери какво е научил. Скрил в ръката си пръстен с камък и го помолил да определи какво държи в затворения юмрук. Чертаейки дълго с пръст по пясъка, синът накрая рекъл: „Това е нещо кръгло с отвор по средата…Там има камък...!” На въпроса на бащата какво по-конкретно е това, синът отговорил: „Воденичен камък”. „Аз разбрах – казал падишахът – че никое учение не може да научи глупака на ум. Ти отгатна всичко правилно, но не съобрази, че воденичният камък не може да се побере в юмрук...”

Така и по време на семинара: студентът вижда определена конфигурация и казва: „Слънцето, Венера и Марс във Везни свидетелстват за уравновесен характер”. Но Лермонтов загива на 27 години в дуел (който не е единствен в живота му), има много напрегнати отношения с жените и това е отразено в неговите стихове... – В какво е неговата уравновесеност? – задавам въпрос към залата. Някой казва, че Марс във Везни е в изгнание, затова и характерът му е неуравновесен и т.н. продължават отговори, които вече имат за цел да съответстват на зададения по нов начин въпрос, докато не обръщат внимание на формата на космограмата „Чаша”, която, както е известно, не може да дава уравновесеност в характера.

За какво говори това? За това, че общите изводи се правят въз основа на отделни елементи на космограмата и че човек неправилно разбира зодиакалния кръг. Къде може да се прочете, че Везните са уравновесен знак? Te могат да бъдат както уравновесени, така и неуравновесени. Освен това, при всеки знак има ситуации, когато той прилича на друг знак, тъй като, за разлика от планетите, зодиакалните знаци са многопластови. Нека се задълбочим в това. За да демонстрираме работата на знаците, трябва да се възползваме от метода на "двойните домове", като го приложим в система на равни домове. Но за начало трябва максимално да обобщим значението на домовете, като ги освободим от всякакви конкретности.

ПЪРВИ ДОМ. Тук по-активно и ярко се проявява качеството на планетите, отколкото в другите домове, например Нептун е най-силен в дванайсети дом. Има разлика между сила и проявление. Ще дам пример: Венера на Асцендента се вижда винаги, дори да е в Дева. Всяка планета, която попада на Асцендента, е видна, независимо от знака (ако не е във включен знак). Тя може да бъде слаба по знак, но е изключително забележима. Има съществена разлика между силата на планетата и нейната проява. В зависимост от нейната сила по знак, планетата задава дълбоките страни на човешкия характер, т.е. неговите потенциални възможности, стремежи, желания, основни мотиви. Външните проявления се задават от положението по дом, поради това една планета може да е забележима, проявена  само в два дома: първи и десети. Разликата е в това, че в първи тя ще проявява активност, а в десети – нейния завършен резултат (по-активна е в първи и по-резултатна в десети дом). Ако искате да видите човек с активен, жив ум, то това е възходящ Меркурий, ако искате да видите човек, който постига резултати в интелектуалната сфера на дейност, това е Меркурий в десети дом. Първи дом е действащата сила, затова планетата се проявява по-ярко в него. Например Юпитер в първи дом дава напор, а в десети – успех. В началото те винаги действат като сила, а като резултат – в края, в своя естествен завършек. Изходният импулс се ражда винаги в първи дом. Но защо казах „отначало”? Това не се проявява във времето задължително, защото всички дванадесет дома могат да действат и да се разгръщат както последователно, така и едновременно. Поради това, ако се опитаме да формираме абстрактното понятие за първи дом, то това е ЧИСТА АКТИВНОСТ, ДЕЙСТВИЕ и той ще отговаря на въпроса "Как действа?". А десети дом е РЕЗУЛТАТЪТ, как завършва, как изглежда външно. Крайната форма, до която действието достига, е свързана пряко с десети дом.

Да си припомним как действа кръстът:


ЦЕЛ

СИЛА                                          СРЕДСТВА

МАТЕРИАЛ


Целта е крайната форма, която съответства на десети дом, а действащата сила и качеството на проявлението – на първи дом.ВТОРИ ДОМ определя силата, умението и способността да се събира и направлява енергията. Самият запас от енергия, който поддържа действието, не се намира в първи дом, там е само типът усилие. Втори дом определя енергийните ресурси. Типът енергия, с който работи първи дом, също е записан във втори дом.

ТРЕТИ ДОМ. Взаимодействие с равни на себе си и със средата. Локален резултат на взаимодействието със средата и неговото първо проявление.

ЧЕТВЪРТИ ДОМ. Фундамент, материална основа; всичко, на което човекът стои и се опира.

ПЕТИ ДОМ показва най-дълбоките мотиви на човека, неговия поглед към себе си и към света – „самоидентификация”, неговото отношение към живота. Пети дом е център на психическия живот, сферата, чрез която се проявява творческият потенциал, сферата на проява на висшето „Аз”. Четвърти и пети дом са свързани с най-дълбоките пластове на психиката, с „детските” слоеве, с първите дни на Творението. Но четвърти дом обхваща пасивното състояние, а пети – активното, творческото. Чрез пети дом Духът изразява себе си. Оттук е и значението му: това е най-дълбокото „Аз”. Онова, за което човекът казва: „Ето това съм аз – истинският". Това, което виждате, обикновено е външността (първи и седми домове). Именно в пети дом се проявява положението на висшето „Аз” по отношение към света. В психиката това се изразява във вида на най-дълбоките мотиви на отношението ни към живота. Активният полюс на живота е съзиданието. Тук се проявяват и възможностите на сърцето, способността за любов и риск.

ШЕСТИ ДОМ е тип взаимодействие с йерархичните структури, боравенето с инструменти.

СЕДМИ ДОМ е взаимодействието с равните на себе си (т.н. хоризонтално) и типа на подобно взаимодействие.

ОСМИ ДОМ е енергийният взаимообмен. Но осми дом е и полето на конфликта, нарушението на първоначалния импулс под влиянието на чужда сила или енергия.

ДЕВЕТИ ДОМ. Целта като посока на действието, ориентацията на първоначалната сила, към какво е устремена.

ДЕСЕТИ ДОМ. Резултат, завършеност, крайна форма.

ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ. Ако формата е в десети дом, то нейното преодоляване е в единадесети, чрез който може да се внесе Новото. Оттук произлиза принципното изменение в първоначалните програми и внасянето на това, което е липсвало по-рано във вътрешността на самия цикъл. Ако говорим за източника на деструкция като за разрушаване на стари програми и създаване на нови, то той винаги се намира в единадесети дом.

ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ  предшества първи. От една страна, това е скритият завършек на цикъла, а от друга – преддверието, изворът на следващия. Импулсът, който се проявява в първи дом, винаги се поражда в дванадесети, който е вътрешен първоизточник на това, което произлиза в първи дом (предходният дом е фундамент или източник за следващия, а следващият за предходния е място на проявление. Значи, дванадесети дом е едновременно завършек и начало).

Сега, нека да разгледаме типа активност във всеки от трите огнени дома.

Първи дом влияе на проявата и активността.

Девети дом е насоченото движение.

Пети дом е източникът, от който се ражда първоначалният импулс. Според езотеричната астрология това е висшето „Аз”, домът, в който всичко започва, откъдето се поражда творчеството, това е ядрото на всичко, което е проявено чрез първи дом и насочено чрез девети.

Трите огнени дома са три форми на изява на индивидуалността. И ако външната ситуация, привеждаща в активност първи дом, стои в дванадесети дом, то вътрешните подбуди се раждат в пети.

Друг пример. Втори, шести и десети са структуриращите домове. Втори дом определя типа енергия, а шести – енергийния обмен (горе и долу). Това е и тип взаимодействие, но със слоевете, които са непосредствено над и под нас. Този обмен може да се характеризира по-точно като взаимодействие, чрез което влизаме в йерархични структури. Самата форма - добре организираната структура - е в десети дом. Локалното структуриране произлиза именно от шести дом – това е система на подчиненост, зависимост и включеност.

Взаимодействието на домовете може да се разглежда и по друг начин, например като полярност на типовете: „външно – вътрешно”. Тогава четвърти дом ще бъде най-дълбоката вътрешна опора, която играе ролята на стимул, а десети е най-външен и проявен.

Иска ми се да ви покажа, че всеки знак от Зодиака представлява целия Зодиак в единство и не съществува отделен знак сам по себе си.

Да вземем Везните, по-точно този случай, когато Везните са разположени в първи дом. Случвало ли ви се е да наблюдавате Везни в близки отношения, при това без значение Везни като слънчев знак или Асцендент. Откъде е този стремеж да бъдат максимално хармонични и пластични? Те винаги се стараят да хармонизират обстановката, заобикалят острите ъгли, изглаждат всички конфликти. Това не означава, че Везните мислят по съответния начин, просто във външното си поведение те имат готовност да се впишат във всяка обстановка, тъй като са много внимателни към ситуацията, в която се намират. Когато Везните се оказват в атмосфера, която ги задушава, те се затварят в себе си и се оттеглят. Обичайно Везните действат по „рачешки”, но вътрешно притежават упорството и устойчивост, знаят точно какво искат и какво не и ако са решили нещо, е трудно да повлияеш на мотивацията им. Колебанието и нерешителността на Везните засягат само избора на външните цели и поведението в обичайните ситуации, но вътрешно те са нерушими. Везните твърдо отстояват вътрешните ценности, касаещи привързаността и любовта, доколкото външните ценности за тях не са на първо място. Обърнете внимание как Везните влизат в контакт и как взаимодействат – външно изглеждат скромни, но импулсът произлиза именно от тях. Ако с нещо сте им се харесали и са избрали вас, то ще намерят повод и начин да обърнат вниманието ви върху себе си. Внасяйки импулс, те ви заставят да проявите активност. Понякога Везната може да забравя за партньора си, но когато й е нужен, тя го провокира, импулсира, принуждава да действа така, както на нея й се иска.

Дванадесетото поле за Везните е Девата. Както и Девата, те са ориентирани, конкретни, притежават умение точно да виждат детайлите, да ги разберат, да ги формулират и да въплътят като свой извод. Оценката на Везните е земна: винаги се основава на умението да се проследи ситуацията и да се разбере нейният конкретен детайл.

„Скорпионските” контакти активизират Везните и им дават енергия, в това число сексуална. Присъства взаимодействие не само на телата, но и на умовете, а в по-широк смисъл и на душите. Целият сексуален контакт започва значително по-рано, когато двама души се докосват, защото протича интензивен обмен на енергия от определен тип. Обръщали ли сте внимание как разговарят Везните: в началото това е не толкова контакт от физически характер, колкото обмен на енергия, който им дава силна подкрепа. Везните не са сексуални, а емоционални, но пространството, в което стават активни и което им дава сила, е пространството на енергиен взаимообмен, на първо място сексуален.

При избора на цели, те са нерешителни и двойствени, могат да преследват две или повече цели едновременно, защото в деветото поле при тях са Близнаци.

Най-ярката и съвършена ситуация трябва да се търси в полето на идеалите – единадесето (за Везните това е знакът Лъв); най-яркото впечатление на Везните е това на влюбеност - в самото начало на емоционалната проява, а продължителните отношения водят до спад в емоциите. Казват, че Везните са любвеобилни, но най-прекрасното време за тях е преди първата интимна близост; за тях е важна слънчевата и романтична първоначална ситуация. Възприемат ги много бурно и емоционално, въпреки очакваната от тях гладкост и мекота. Работата е там, че седмото им поле е в Овен, поради което взаимообменът е много важен. Както целта, така и подбудите на Везните са контактът, а не действието.

Романтизмът им също е разбираем, защото произлиза от петото поле на Водолея и има силна уранова окраска.

Да разгледаме пример с друг знак – Рак. Обикновено го активизират ситуации на общуване, за него интелектуалната дейност е извънредно важна. Той е особено податлив на контакт, на думи, на възприятие и се включва именно при взаимодействие. Вътрешно е двойствен, обаче успява да пази равновесие. При цялата своя предполагаема емоционалност, импулсивност, той блъфира, демонстрира нещо, което няма. На него задължително му е нужен партньор, контакт, взаимодействие, за да се покаже в пълния си блясък. Обикновено насаме със себе си той е спокоен, мълчалив и неемоционален, затворен в себе си и зает със своите дела. При цялата своя външна чувствителност, реагентност и активност Ракът винаги запазва много голяма вътрешна устойчивост, но не неподвижност. Той е чувствителен към външните контакти и емоционални въздействия, но при това, както и Везните, запазва вътрешно равновесие.

Ако поставим в първото поле Риби, то в четвъртото – полето на астралното взаимодействие, ще попаднат Близнаци.

При Скорпиона в четвъртото поле е Водолей – действен и упорит знак, който дава вътрешен емоционален напор. Неговият взаимообмен е насочен навън. Това означава, че Скорпионът е чувствителен към емоциите на партньора, но в по-голяма степен партньорът му усеща силния напор.

И така, ако вземем вътрешния дълбок слой, всички водни знаци по отношение на вътрешното, т.е. астралното взаимодействие, са много чувствителни и възприемчиви (най-неустойчиви от тях са Рибите). Уместно е да отбележим, че всички водни знаци имат във второто си поле огнени знаци: при Рибите – Овен, при Скорпиона – Стрелец, при Рака – Лъв. Затова Рибите се включват импулсивно на къси дистанции, защото следващият знак Овен е активен в началото, но е неустойчив и не притежава издръжливост.

Енергията на Скорпиона е по-целесъобразна и устойчива, при него във второто поле стои Стрелец. Скорпионът е работохолик, той действа във възходящи енергийни потоци, неговата енергия е винаги насочена (ненапразно символът му е „ориентация“).

И така, трите водни знака действат с огнен тип енергия, т.е. черпят енергия от себе си. Най-устойчив, издръжлив и енергичен е Ракът. Ако Скорпионът има много висока енергийна активност, то Ракът притежава най-големите енергийни запаси, защото се докосва до най-дълбокия слой. За Рака мощният източник на енергия е в емоционалните, творческите, игровите ситуации, в които може да прояви себе си спонтанно.

При Скорпиона са видими устойчивостта и целеустремеността. И макар той да няма цели в чист вид, затова пък има посока, направление. Това външно изражение на емоционалността се вижда в по-голяма степен, отколкото при другите знаци. Устременост в девето поле: при Рака – Риби, при Скорпиона – Рак, при Рибите – Скорпион.

Петото поле на себеизразяване, стимул: при Рака – Скорпион, при Скорпиона – Риби, при Рибите – Рак. Един от класическите проблеми на Рака проличава в петото поле, това е неговият вътрешен импулс и източник на активност, но не външен. Стремежът му към затвореност, както и спонтанните емоционални импулси се раждат от претоварената енергия, с която той не се справя.

Контакти

Водните знаци са много устойчиви в контактите и при цялата си външна активност са внимателни и упорити във взаимодействието. Те се сближават бавно, този процес изглежда многостепенен, преодоляват бариера след бариера. Затова са много привързани и не обичат да сменят партньорите си, трудно се разделят,  у тях присъства стремеж веднъж завинаги да укрепят връзката си. Това е особено характерно за Рака, иска му се да е вечна.

Типът взаимодействие е характерен за всеки знак, но контактът е типичен за качествата на противоположния знак. Сега ще се обърнем към стихиите.

Огнените знаци във второто поле имат Земя. Като енергиен източник тя бавно приема и бавно отдава, затова всички огнени знаци имат много слаб енергиен запас. Това обяснява защо Огънят работи с енергията на вътрешен импулс и така бързо се изчерпва: той има слаба енергийна подкрепа във второто поле. ...

Земните знаци във второто поле имат Въздух. За разлика от водните знаци Земята съдържа малък енергиен запас, но  в нея присъства способността интензивно да набира и използва енергията от външната среда. Телецът прави това най-добре от всички – с вдишването той поема прана. Издръжливостта на земните знаци, упорството, а не силата, се раждат от умението за добър обмен на енергията и за набавянето й по времето на самия процес.

Въздушните знаци във второ поле имат Вода. Те зависят от емоционалната атмосфера и настроенията. Енергийният баланс на въздушните знаци е свързан с емоционалната среда, в която са потопени.

Водните знаци имат Огън във второ поле. Огненият източник придава на водните знаци висока енергийна устойчивост, независимо от тяхната слабост, защото типът на действие силно зависи от типа енергийна поддръжка.

При всички огнени знаци в дванадесетото поле е Водата, която поражда импулс. При Овена са Рибите: интуитивен знак, потопен в себе си, свързан с най-дълбинните процеси на познанието. Ето защо Овните никога не знаят откъде при тях идва нещо, защото импулсът възниква от недрата на подсъзнанието им... При Овена е невъзможно да се проследят вътрешните процеси, формиращи импулса, защото той е несъзнателен. При Лъва импулсът е малко по-различен, произлиза от вътрешните потребности. Във връзка с водното дванадесето поле огнените знаци силно зависят от емоционалната обстановка, тях лесно можеш да ги запалиш и активността се ражда от подсъзнанието.

В четвъртото поле при тях също е Водата, затова са подвластни на невидимо емоционално въздействие. В седмото поле стои Въздухът, затова взаимодействат с партньора си леко. В десетото поле е Земята, следователно формата на проявлението е устойчива, външно достатъчно здрава, особено при Овена с Козирог там. Спомнете си как Овенът води монолог, как говори. Той е контактен външно и слуша партньора си. В седмото поле има Въздух и се нуждае от взаимодействие. Но в разговора явно прозира упорството и устойчивостта на Козирога: той  изслушва събеседника си и продължава да говори точно от мястото, на което се е спрял по-рано.

Лъвът е демонстративен, той обича да се изявява пред публика, тъй като в седмото поле има Водолей, а Стрелецът най-добре от всички слуша партньора си и се стреми да взаимодейства с него като Близнаците.

Да си припомним Везните, най-уравновесения знак: те демонстрират партньорство, но при това съхраняват своята характерна форма. За разлика от тях, огнените знаци, които си опозиционират с въздушните, имат постоянната необходимост от контакти и встъпват в тях леко. Те са много чувствителни към състоянието на партньора, към емоционалната сфера и не забелязват колко са зависими от нея. И импулсът, идващ от дванадесетото поле, и заложеното в подсъзнанието от четвъртото поле (водни знаци) са свързани с дълбокия астрален план, невидим за нас, който е извор на подбуждащи импулси за всички огнени знаци.

Разбира се, че между знаците има разлика: Овенът е най-скрит и потаен, Лъвът – най емоционален, за него пространството на емоционално въздействие е особено важно, той постоянно го чувства и се стреми да запази контрола над него и неговата устойчивост. Стрелецът има Скорпион в дванадесетото поле: импулсът на енергия, който се поражда в него, е стартер за реализацията. 

Обръщали ли сте внимание, на това, че Стрелецът е ритуалист, че обича да играе по правилата? Именно в тази атмосфера той усеща сигурност. Използва традициите и нормите на обществото, в което живее, подчинява им се, но при необходимост лесно ги променя . Те не са абсолютна величина за него, а само правила на играта, приети в социума.

Стрелецът се опира енергийно на Козирога, като негова дълбока основа си остават Рибите. Козирогът дава усещането за сигурност и надеждност. Стрелецът не се стреми веднъж завинаги да създава правила на играта, защото неговото поле на целите, деветото, е в Лъв. Следователно той се стреми да изрази себе си максимално, достигайки своя предел и нищо повече. Вярва ли в нормите и традициите? Десетото му поле е в Дева, затова Стрелецът винаги се държи точно, коректно, спазвайки ритуалите на външните изяви. Но вярва единствено в силата. За него е много удобно организираното пространство с вече създадени правила.

Лъвът, за разлика от Стрелеца, няма нужда обитаваното от него пространство да бъде много подредено. На него му е необходимо такова, в което би чувствал емоционална връзка, която да оглавява, и необходимите ситуации да бъдат под неговото ръководство. Целта на Лъва е да усвои това пространство, да го подчини на себе си и да го управлява.

Ако Стрелецът се стреми да се реализира и да изяви себе си, а Лъвът – да подчини на себе си пространството и да го управлява, то при Овена е малко по-различно. Той самият е целенасочен знак, реагиращ на целта, тъй като при него в деветото поле е Стрелец. Под управлението на Овена се намира главата, с нея е свързан и типът на неговите действия, а именно Мисълта и Разумността. При Овена има главна идея: той има  нужда да преосмисли целия свят от гледна точка на тази идея и да разшири максимално сферата на нейното приложение. Стрелецът, при който в деветото поле е Лъвът, по-малко се стреми към разширение, най-експанзивният знак е Овенът, защото неговата цел е в Стрелеца.

Максималното ниво, което той достига, е устойчивата форма на Козирога. Оттук се подразбира защо е логичен тип и защо гърците, които са под управлението на Овена, са създали геометрията и с помощта само на един метод са направили опит да опишат целия свят. В резултат на това се ражда стройна като пирамида наука. И това е много характерно за Овена. Обърнете внимание как действа - ако му се даде възможност да доведе до край замисленото, ще видим, че ще построи конкретна система. Предполагам, че цялата ортодоксия се ражда от Овена.

Какво следва от всичко казано?

Твърдя, че няма дванадесет знака на Зодиака, а съществуват само дванадесет проекции на едно единствено нещо: един и същи Зодиак, разглеждан от различни гледни точки. Целият Зодиак е като дванадесетоъгълен кристал, а отделният Знак е едно от неговите полета (страни). Самият знак се проявява чрез основните типове на действие, а останалите единадесет се проявяват като определени полета на неговото съществуване.

Дванадесетият знак е средата (ситуацията), в която първият знак става активен, тя го задейства.

Единадесетият знак определя какво може да измени и към какво се стреми – това за него е по-висше (идеално) състояние. Посочва и чрез какви пространства той ще променя своите програми.

Десетото поле е максимално завършена сфера на проявление.

Деветото поле е знакът на неговите цели, това, към което се стреми съзнателно или подсъзнателно.

Осмото поле показва начина, по който се възприема енергията на партньора и взаимодействие с него, а също и какво поражда деструкция и какво той възприема като поле на вътрешното разрушение, опасност.

Седмото поле определя типа на неговото партньорство, взаимодействия и контакти.

В шестото знакът максимално проявява своите скрити заложби и диференциация, заложена в първото поле: това, което е заложено в първия знак, в шестия става видимо.

В петото поле са дълбоките вътрешни потребности, подбудите; самосъзнанието активира знака отвътре.

Четвъртото е опората, вътрешният свят.

Третото е полето на взаимодействието със средата: как знакът, който принадлежи на първото поле, възприема ежедневните ситуации.

Второто поле съдържа типа на енергийния източник.

Ето дванадесетте полета и всеки от знаците се проявява чрез тях, като всичките дванадесет полета на неговото битие се определят именно от тях самите. Поставяме в първото поле самия знак, а всяко следващо ще определя своето сечение, съответстващо на темата.

Разбира се, това е една от множеството теми, които могат да бъдат разгледани чрез предложения модел. Зодиакът може да се разглобява във Времето, тогава десетото поле ще бъде завършекът, а първото – началото, единадесетото – разрушението и изходът отвъд неговите предели и т.н. Знакът трябва да бъде усетен във всички негови проявления, тогава ще стане разбираем не като дванадесет отделни зони, а като Единен Кръг.

А сега да подредим всичко казано дотук и да разгледаме последователно дванадесетте знака.

ОВЕН

Типът на действие на този знак съдържа в себе си всички марсови характеристики: активност, въвлеченост, спонтанност и други. Условието за тази активност или т.нар. „пусков механизъм” е импулсът, раждащ се от дълбочината на подсъзнателното. Овенът често не осъзнава причините, които го активират, а всички те произлизат от дванадесетото за Овена поле – Риби.

Ситуациите, в които той се чувства активен и от които черпи енергия, са типично като при Телеца, затова не е изненадващо, че за него храната има голямо значение. Също така, на Овена е необходима емоционалната подкрепа на партньора и тук Телецът излиза със своята венерианска страна.

В ежедневието Овенът реагира с лекота на ситуациите, живо възприема възможностите, които му се предоставят, гледа с лекота на света около себе си: той реагира бързо, подвижен е, пристъпва леко към контакта, включва се лесно в него и взаимодейства, тъй като той има Близнаци в трето поле.

Вътрешната му опора, дълбочината и основата му са свързани с Рака, неговият вътрешен свят се формира под влияние на семейството, затова са от значение ранните детски впечатления, темата за отношението с родителите. Неосъзнатите преживявания и спомените от детството в голяма степен определят по-нататъшния му живот. Овенът, при целия си индивидуализъм и независимост, е ортодоксален, при него несъзнателните стремежи се опират на традициите, на вътрешното разбиране за света, на чувствителността и бързите реакции – Рак в четвърто поле.

В петото поле е Лъвът. Овенът се чувства център на вселената. Оттук и егоцентризмът, присъщ на повечето, родени със Слънце в Овен, когато на човек не му идва в главата, че другите хора могат да виждат света не така, както него, че могат да имат свои желания и цели, които не са свързани задължително с него.
Лъвът в пето поле дава на Овена емоционалната спонтанност, детското в него се запазва за цял живот, а често и емоционална инфантилност и прекомерна активност. Оттук и жизнелюбието на Овена, и умението да рискува. Водещата мотивация е в това да действа и да бъде център на събитията.

Шестото поле е потенциален слой в отношенията с младшите, свързан с грижата и подчинението. В него се реализира класическият тип отношения за Овена: като истинска Дева, той не понася натиск върху себе си и едновременно с това е невероятно загрижен към всекиго, който счита за свой човек, по-младши или влизащ в неговия кръг, група.

За него взаимоотношенията с потенциалните и явните партньори са винаги лични, при това с всеки поотделно. Обърнете внимание, че дори в колектив, в който Овенът е лидер, неговото взаимодействие се изгражда като серия от индивидуални контакти с един-двама души – в седмо поле Везни.

Осмото поле е Скорпион. Овенът е много чувствителен към енергията в контактите: от една страна силно реагира на нея, а от друга се стреми да запази своята независимост. Типичното взаимодействие на Скорпиона е да преодолее енергията на партньора или да я инкорпорира. Ако не може да я присвои, ще я отблъсне: Скорпионът отначало я възприема чрез своята податливост в хода на интензивното енергийно взаимодействие. По силата на развитото чувство „мое-чуждо” най-често отблъсква чуждото, още щом го усети. При него е изявена непоносимостта към всичко чуждо, но понякога той успява да го преобразува и тогава го приема като свое.

Целеустременият в своята дейност и насочен към една цел Овен в деветото поле има Стрелец, определящ ориентацията, която в голяма степен се съдържа в стремежите, а не в целите: той чувства посоката на своето движение, но не може точно да формулира плана, към който именно се стреми.

Външното изражение, формата е типично „козирожка”: Овенът съхранява максимално устойчива форма на поведение, навици. Обърнете внимание на това, че той е много чувствителен към въздействие, вслушва се в партньор, който за него е важен; значима е положителната емоционална оценка, което е стимул, който му дава енергиен подем. Овенът чувства атмосферата, в която се намира, и реагира на нея подсъзнателно, като при това успява да съхрани своята форма, маниера на говорене и умението да се държи на ниво.

Водолеят в дванадесето поле показва, че в дълбочината на своите висши стремежи Овенът е идеалист, романтик, макар да няма конкретен идеал. Но водолейският символ на свободата и независимостта е един от неговите висши идеали: свобода или героична гибел!

Държа да отбележа разликата между знаците и полетата: в предложената ситуация се използват Знаците и Домовете, но не трябва окончателно да се преминава границата между тях. Говорим за знака като чист потенциал, а за домовете - като за чисти проявления. И ако говорим за шести дом, то ще обозначим отношенията по служба, с подчинените, с началниците, въпросите, свързани със здравето. В разсъжденията си за знака Дева говорим за потенциалните възможности, т.е. за това как човек усеща себе си: като по-младши или по-старши. Ситуационно това усещане може да възникне при вида на близък човек, който се представя за по-слаб и зависим. В Девата по-голяма роля играе психологическото усещане на зависимост или подчиненост, отколкото външната форма. Затова е важно да се премине през сферата на домовете, даваща чисто ситуативното описание, към тази на мотивацията.

Та нали първото поле на Овена не е действието като такова, а само потенциалната му активност.

Второто поле по отношение на знака не е полето на здравето и парите, а нещо, представляващо енергийната опора, която дава възможност да се действа и да се засили настроят.

Третото поле не са приятелите, братята и сестрите, а ежедневните ситуации и контакти.

Така върви преходът към същностната страна на знаците, затова даденото описание не е единственото. От всяко поле могат да се появят и други възможности. Например третото поле може да се разглежда не само като ежедневна ситуация, но и като способност за обучение (възприятие).

Четвъртото поле може да бъде, от една страна, опората на общото жизнено пространство, а от друга – вътрешният свят, дълбочината на човешкото „Аз”.

Ако ни интересува същностната страна на Битието, свързано със знаците, то няма еднозначност във формите на проявление, те са многообразни.

Шестото поле не се проявява като седмото, но възможностите на шестото са многообразни, те включват взаимодействието с колектива, с младшите, със старшите, човек създава тези отношения не по формален признак, а според вътрешно усещане. Затова, дори когато Овенът се оказва в устойчив колектив, където всички са равни, неговите собствени усещания разпределят колегите му по съответните места. Шести дом е свързан с външното оформление, обозначено по старшинство и подчиненост; това са тези, които ние учим, които управляваме, устойчивата система на формалните връзки в колектива и йерархията между неговите членове. Това могат да бъдат и нашите деца, домашни животни, прислужници, органите на нашия организъм, осигуряващи общото здравословно състояние. Шестото поле съдържа в себе си неформалния признак, а именно усещането, което се поражда от вътрешното възприятие на света, на преживяванията. Тогава към по-младшите ние ще отнесем по-слабите или подчинените, нуждаещите се от грижа и подкрепа.

ТЕЛЕЦ

Неговото дванадесето поле е в Овен. На Телеца му е необходим волеви импулс, за да стане активен. Сам по себе си Телецът е изявен индивидуалист и е трудно да го накараш да действа, той неохотно следва подир чуждия импулс, като само собствената му воля може да го активизира. Тук действа осъзнатият импулс, който произлиза от „Аз искам”. Овенът, например, невинаги разбира защо е започнал да прави нещо. Но неговото рационално обяснение обикновено не съответства на истината, или действа спонтанно: първоначално върши нещо, а после се опитва да разбере защо прави точно това.

При Телеца много точно е обозначено „Аз искам”. Това е знак, който свободно обменя енергия със света. Той се чувства достатъчно уверено в ситуации на контакт, основната си енергия получава от активната нервна система и Праната, която поема чрез дишането. Ако погледнем човек с Асцендент Телец, можем да забележим изразителните му ноздри. Оттук е и неговата огромна издръжливост и способността му да работи дълго.

В контактите и взаимодействието с околния свят той притежава интересното свойство: да слуша, но не и да чува. Достатъчно възприемчив е към случващото се в заобикалящия свят, но за разлика от Овена пренасочва вниманието си значително по-бавно. Той е наблюдателен, но опората на неговото внимание е вътрешна: той възприема повече емоционалната страна на ситуацията – Рак в третото поле. Именно затова той слуша, но не чува. Има знаци, които въобще не слушат своя партньор, както и ситуацията наоколо, при Телеца е обратното. Но независимо от високата чувствителност, той не е склонен да променя поведението си.

Вътрешната опора на Телеца е Лъвът в четвърто поле. От малък има силна потребност от любов, енергийна подкрепа от партньора. Постоянно изисква от родителите си, не само да проявяват любовта си, но и да говорят за нея. При това е уникално независим, вътрешното „Аз”  при Телеца е най-инатливото и устойчиво от всички знаци. Той се опира само на себе си, за опора му служи собствената му вътрешна сила. Може да постигне много, защото неговото вътрешно „Аз” е по-важно и здраво от външните условности.

В петото поле е Девата. Телецът се усеща като работник на „Божията нива”. Това е така, ако Духът е активен и силен, ако ли не – то силно се проявява не петото поле,  а второто, тогава той се чувства като „Събирател на Божиите блага”, в най-добрия случай петото поле дава на Телеца дълбока потребност да се грижи за някого и заедно с това самият той се нуждае от грижа. Отношението му към живота е сериозно, конкретно, той се стреми да приведе всичко в ред, разумно да организира делата си – оттук идва и неговата чистоплътност. Не по-малко силна е и потребността му от дейност. Заедно с това Телецът има усещането, че животът е несигурен. Той чувства необходимост сам да подсигури стабилността. Струва му се, че без неговите усилия всичко ще се провали.
За разлика от Овена, Телецът от малък е самостоятелен и изразява „Аз”-а си по-рано от другите знаци и още на 1,5г. – 2г.  при него може да се наблюдава проява на индивидуализъм. Овенът не се стреми да премине прага на детството и задълго остава дете, особено мъжете, представители на този знак - понякога не успяват да пораснат дори на старини.

В шестото поле са Везните: Телецът е много избирателен и за него не е присъщо чувството на покровителство по отношение на другите. Той е склонен да се грижи не просто за младшите, но за онези от тях, които съотнася с понятието „свои”. Дава опека само на този, когото обича, като избира своя непосредствен партньор според принципа на Везните; той приема много малко хора в близкия си кръг. С това съществено се отличава от Овена, вземащ в своя екип по-слаби, но готови да го следват, а той от своя страна да се грижи за тях и да ги покровителства.

Телецът, ако поиска, добре се вписва във всеки колектив, но много внимателно избира  своите партньори, обичайно не повече от един-двама. Не обича да се подчинява, най-много да си позволи сътрудничество „на равни начала”. Той е много претенциозен към своя партньор, чувствителен – Скорпион в седмо поле, затова в областта на взаимодействието е акцентирана темата „подчинение – борба”.

Вглеждайки се в осмото поле, можем да разберем какво се случва и в седмото: енергичният Телец се стреми да бъде по-активен и да активизира своето енергийно пространство в отношенията си с партньорите. Но при външната си мекота и податливост той не е възприемчив към енергийно въздействие от партньора и дори във взаимообмена се старае да бъде лидер. Осмото поле може да се разглежда и като поле на потенциален конфликт. Това е поле на чуждото пространство, чужди енергии, но за Телеца не се изключва лесното му превземане и то именно във взаимодействие на принципа: „Аз-Ти”, въпреки че е толкова самосиндикален. Това е тясно, насочено взаимодействие, едновременно с това е поле и на конфликт, което поражда усещане за опасност.

Взаимодействията, протичащи чрез сферата на осмото поле, са много интензивни в енергийно отношение и се възприемат като разрушителни. В синастричните съчетания, ако партньорът активира осмото поле,  отначало взаимодействието е бурно (емоционално, сексуално и т.н.), но след известно време между тях възниква напрежение. Защо? При интензивното енергийно взаимодействие протича толкова бърза енергийна пренастройка, че възниква усещането за разрушителност. При интензивни контакти в сферата на осмото поле хората започват да боледуват, в тях възниква усещането, че партньорът ги разрушава, възниква неосъзнат страх от деструкция, от загуба на защитната обвивка. Като защитна реакция се появява агресия, затова осмото поле може да се разглежда не само като пространство на взаимообмен, но и като зона за проява на това, което човек счита за заплаха и опасност за себе си.

Девето поле е цел, точка, в която е приковано вниманието – Козирог. Целта е устойчива и неизменна, Телецът точно знае какво иска, умее дълго да се стреми към нещо, съумява да съхрани целта, дори когато тя е достигната или достижението й е невъзможно. Той е толкова концентриран върху своята цел, че се стреми не само да я достигне, но и да съхрани същата посока.

Водолеят в десетото поле дава проявления от въздушен тип и се създава мнение, че Телецът е общителен. Но това поле поражда и друго проявление: оттук може да възниква неконтролируемата ярост, присъща на Телеца, неочаквана за неговия партньор буря. Интересно е да отбележим, че Телецът, както и всички земни знаци, много лесно и въздушно променя формата на своите проявления.

Рибите са в единадесето поле на колективното взаимодействие и усвояването на нови програми; тук попада новото семе, чрез което Телецът променя типа на поведение и взаимовръзки. Тук са и идеалите, проявяващи се чрез специфичния романтизъм на Телеца: да създаде устойчиво затворено пространство, в което е топло и уютно. Това пространство може да бъде и идеал за романтична любов, ласка, нежност, към които се стреми. Ако искате да накарате Телеца да действа както желаете, трябва да подходите чрез нептунианска ласка и нежност, защото рационални доводи и убеждения няма да бъдат ефективни.

БЛИЗНАЦИ

Личните отношения за тях са много значими, известно е за Близнаците колко са привързани към семейството. Това се дава от Рака във второто им поле. Второто поле за всеки знак е акцент на внимание и привързаност, то е много значимо, защото знакът живее и диша чрез него, това е неговият тип енергия, следователно е от първостепенна важност.

Ако преминем по кръга под този ракурс, ще разберем, че за Рака са важни децата, за Лъва – дейността и т.н. Близнаците са много активни в ситуациите на трети дом, те усещат своя център, своето „Аз” именно в полето на „Възможностите и обмена” – Лъв в трето поле.

Ако разгледаме Лъва като проява на висшето „Аз”, може да се разбере върху какво всеки знак проектира своето „Аз”: за Близнаците най-естествено е третото поле, за Телеца – четвъртото, за Овена – петото и т.н. В полето на Лъва всеки от знаците е ориентиран към нови възможности.

Основата, на която се опират Близнаците в четвъртото поле, е Дева – типичното „рацио”- те са подвижни, логични и вътрешно рационални, за всичко имат логично обяснение.

В петото поле са Везните. Един от водещите мотиви на Близнаците е стремежът към равновесие: в търговията, в общуването, при всякакъв обмен те се стремят към баланс или към справедлив, „правилен” обмен, обвързан с равновесието. Не по-малко силна е потребността от взаимно разбиране, на тях им е нужен партньор, който да ги разбира и подкрепя (това желание не трябва да се смесва с типа отношения в седмото поле). За тях животът е поле на взаимодействие. Идеите за равенство и справедливост, присъщи на Близнаците, се раждат от Везните в пето поле.

Шесто поле: в служебните отношения и в тези с партньорите те са много възприемчиви и заемат женска позиция, податливи са и в същото време се стремят да запазят своята независимост. Усещането „зависимост – независимост” e един от скорпионските проблеми, а проблемът за свободата е водолейски. Малко по-рано се спрях на проблема за скорпионската енергия и нейната особеност – стремежът да съхрани себе си от чуждо въздействие при цялата си възприемчивост към чуждата енергия. В шесто поле на Близнаците попада Водата: чувствителност и възприемчивост. Но за разлика от Рака Скорпионът не притежава дълбока устойчивост, той е проницаем. Затова опазването на собственото „Аз” често притича като „рефлукс“:  той поглъща енергия, която е източник на неговата активност, а после я изхвърля и действа срещу нея. В контактите си Скорпионът възприема чуждото въздействие, а по-късно се старае да го преодолее, надделее.

Седмото поле е Стрелец – партньорство: проявление, маниер на поведение, стремежът към контакти винаги ще бъдат "близнашки", а насочеността на контакта и мотивите - по Стрелеца.

Изумително е, че, имайки в шесто поле в Скорпион, Близнаците са много устойчиви на външно въздействие, затова отношенията с партньорите са стабилни. В контактите се чувстват свободно, запазват устойчивостта си към енергийното въздействие, способни са да го отразяват благодарение на своята естествена енергийна затвореност (Козирог в осмо поле).

В същото време нямат точна и ясна цел на действията си – в девето поле е Водолей. И ако говорим за полето на възможностите, в което влизат Близнаците, то, за разлика от другите знаци, те са най-малко определени. Обаче имат широки и свободни стремежи: ако искат да грабнат някаква възможност – то трябва да е цялата, ако желаят да разберат нещо - трябва да е всичко.  Проявяват се много меко, външната им обвивка е податлива, както и при другите въздушни знаци, въпреки че присъства и неподвижност, и реагентност, чувствителност и многообразие на проявленията.

При Везните в десето поле беше Рак: при цялата си пластичност, те запазват устойчивостта на "рачешкото" поведение. А тук при Близнака е обратното: имаме подвижност, леко променяща се форма, много чувствителност и избягване на външния натиск, благодарение на мутабилната Риба в десето поле.

При Близнаците в единадесето поле е Овенът - с цялата си воля те се стремят към възприемане на новото: Близнаците не са толкова практични и рационални, както ни се струва. Но ги активизира конкретната възможност за извличане на полза. Овенът изобщо не е възприемчив и нищо не чува, въпреки че може да се говори за известна практичност и конкретност в неговия мироглед. Близнаците не са идеалисти, те са обективни и конкретни, тяхната идеология и философия е прагматизмът. Обективното за тях е това, което в определени ситуации считат за Истина. Философията на Близнаците се илюстрира по следния начин: „Истината е този ключ, който позволява да се отвори необходимата врата в даден момент...”. Близнаците обективизират истината максимално, но за тях тя не е абсолютна величина, а инструмент.

РАК

Да започнем разглеждането от дванадесето поле: Ракът пуска в действие непосредствения контакт, общуването. За него има голямо значение интелектуалната дейност, по-точно речевият, словесният взаимообмен. Изключете дванадесето поле и Ракът ще се затвори в себе си.

Източник на неговата енергия е Лъвът, много задълбочен и самостоятелен знак, който действа дълго и силно, мотивиран от емоционален импулс.

При цялата си способност за разнообразно реагиране в различни външни ситуации третото поле на Рака е представено от Дева, т.е. от обективната ситуация. Девата придава на Рака подвижност и земна устойчивост в общуването.

Партньорът има много голямо значение за Рака, това е неговата опора (Везни в четвърто поле). Изказването: „жената никога не напуска съпруга си без причина, тя винаги отива при друг...” в голяма степен се отнася за жената Рак, защото тя е жена "на квадрат".  Ракът е най-женският знак в Зодиака.

Психологическото състояние и ориентацията на мъжа Рак зависи от жената, от любимата. Той не се чувства психологически устойчив, но бидейки истинска Везна в четвърто поле успява да запази своята дълбока устойчивост в различните ситуации. Външно Ракът се съотнася с подвижност и известна пасивност, а вътре в него се съдържа пласт на голяма неустойчивост и неувереност в себе си, необходимост от емоционалната и енергийна подкрепа отстрана на партньора. Но в най-голяма дълбочина се усеща, че Ракът е устойчив и абсолютно безразличен към това, което се случва.

В пето поле е Скорпионът. Основната жизнена мотивация на Рака е неговата бдителност и стремеж във всяка ситуация да съхрани себе си. Той силно усеща вътрешната съдържателна страна на нещата и затова остро реагира на всеки натиск, агресия. Спокоен е, когато наоколо цари мека емоционална атмосфера. Животът му е ярък и интензивен, той „черпи от него с пълни шепи“, поглъща по "скорпионски" заобикалящото го пространство, създавайки свой дом навсякъде, където се озовава. Дели хората на свои и чужди по тяхното емоционално отношение към себе си, в този смисъл животът за него  е поле на сражение.

Шесто поле е Стрелец: той е самолюбив в отношения на партньорство, подчиненост и господство. Темата „кой е шефът?” е болезнена, макар да се старае да не го показва (при Рака съществува по-скоро детска реакция, отколкото устойчивото самолюбие на Лъва).

Седмото поле е Козирог: Ракът е ориентиран към партньора и е много привързан към него, стреми се да съхрани в паметта си отношенията дори след смъртта на партньора или след края на връзката.

Осмо поле е Водолей: тук имаме класическа астрална експанзия, характерна за Рака. Чувствителността и реакциите се подкрепят от водолейската напоритост и сила в астралните процеси, в енергийното и емоционалното взаимодействие. От една страна Ракът е много мек, а от друга -  завзема емоционалното пространство, което се превръща в сфера на неговото действие.

Деветото поле е Риби: Ракът няма ясна и точна цел, а по-скоро желание за цел. Понякога дори действа, без да знае защо, т.е. като източник на цел се явява дълбоко интуитивният му и неопределен стремеж към действие. При него има множество разнообразни цели, които често външно не са свързани помежду си, макар че в интуитивната сфера е доста определен. Не се изненадвайте, ако в рамките от половин час Ракът обясни целта на своето действие по два различни начина. Всичките му мотиви ще бъдат истински, но ще му е трудно, дори невъзможно да изрази разумно с думи своите интуитивни усещания.

Десетото поле на Рака е Овенът, откъдето произлиза импулсивността във външното му поведение. Това е неговата форма. Мъжът Рак често демонстрира капризност, импулсивност в поведението: зависимост от конкретната ситуация, спонтанност, мигновеност, неустойчивост. Но с възрастта се научава (Овен в десето поле) на определена форма и маниер на поведение, но на моменти може да се забележи, че тя е изкуствена.

В единадесето поле при него стои Телецът. Затова Ракът се ориентира добре в конкретните неща и е най-материалният знак в Зодиака. Неговите идеали са: любовта (но земната, а не платоничната), уютът, комфортът, притежанието на хора и вещи.

ЛЪВ

Това е деятел, началник; истинската сила и мощ на Лъва се проявяват, когато има кого да ръководи. За разлика от Овена, той не е склонен да работи в мигновени ситуации, на него му е необходима повече или по-малко точно определена арена на дейност.

Във второто поле при Лъва е Девата, даваща изразено чувство на отговорност и самостоятелност, той не обича да работи в подчинени, зависими обстоятелства, а чувството на отговорност му придава сила и активност.

Третото поле е Везни: в ежедневните контакти и ситуации е устойчив и благодарение на своята възприемчивост съхранява добре равновесието. От огнените знаци е подвластен най-малко на влиянието на външни импулси – Везните дават избирателност в реакциите. За разлика от Овена и Близнаците, които добре виждат и обективно чуват всичко, което се случва, оценките на Лъва са избирателни и оцветени от Венера: той възприема това, което му харесва и отблъсква онова, което не му харесва. Стремежът към самоутвърждаване и самореализация е неговият дълбок източник, при това той е много възприемчив. И ако Овенът е възприемчив към астралното влияние, а формирането на неговия „Аз” е вътрешно и се осъществява в най-ранна възраст, то при Лъва стремежите към целта и навиците се формират в пубертетния период, когато има бурен растеж и формиране на идентичността.

Лъвът реагира особено силно на кръга хора, който му е близък и приятен (Скорпион в четвърто поле). Скорпионовият вътрешен стремеж към самоутвърждаване е неговата дълбока опора, даваща чувството на вътрешна съсредоточеност.

В пето поле е Стрелецът. За Лъвовете е важно да усещат, че техният живот има смисъл, че те струват нещо, че живеят достойно. Възприемат живота като постоянно движение към целта. Оттук идва и естествената за Лъва експанзия. Не по-малко силен е и мотивът на познанието – на себе си и на света. Възможен е риск, но разумен и целесъобразен. Той възприема себе си като изцяло целеустремен знак, макар и другите невинаги да го виждат като такъв. Някои Лъвове действително се реализират като първоначални носители на идея, цел.

Имайте предвид, че възприятието на самия себе си и реалната същност се различават много.

Проявлението на човека, неговите действия вървят по домове, а потенциалната картина се дава от полетата. Смесването на потенциалната картина с относително актуалната е основен източник на проблема. Човекът е носител на определени способности, но тяхната реализация в частност зависи от знака, стоящ на върха на даден дом. Доколкото потенциалните стремежи да се изградят отношенията в дадена сфера вървят по съответното поле. Ето защо потенциалната ориентация, мотивите на човека могат да бъдат много по-различни от актуалната ориентация. Такова смесване може да породи вътрешен конфликт или съгласие. Дисонанс или консонанс между вътрешните мотиви, стремежи и външните ситуации, които се формират в живота на човека. Преди всичко това е във връзка със съотношението между реалните домове и полетата, които им съответстват. Например при Лъва третото поле е Везни: мотивът в ученето е свързан с това, което му харесва. А в наталната карта на върха стои Козирог. В учението е дисциплиниран, но мотивът, който го движи, е интересът. И оттук се поражда конфликтът: „искам-трябва”.

Шестото поле е в Козирог: на Лъва му трябва определено, сигурно, отделно пространство, в което да Бъде. Козирогът е активен знак, който обича йерархията, но при това се стреми да огради своето пространство от външни въздействия и е слабо възприемчив, бидейки земен и конструктивен знак, затова Лъвът се съпротивява срещу външните влияния, в частност отстрана на началството. Той умее да опази своите позиции в ситуации на подчиненост и господство. В шесто поле е активна „козирожката” тема: не жажда за власт, а стремеж да контролира своето пространство и да запази независимостта си.

Седмото поле е Водолей, който показва, че Лъвът обича широкото пространство, където може да постигне реализация. За него партньор е целият свят, колективът, сцената, всяко пространство, в което може да се прояви, да блести, да демонстрира своята яркост. Тук към Огъня на Лъва се добавя импулсивността, спонтанността и разнообразието на Въздуха, на Водолея. Тук Водолеят се проявява интересно: от една страна, потенциалната и дълбока устойчивост, еднозначност и от друга: множественост, характерна за Въздуха. Следователно проявлението на Лъва в седмото поле се разделя на две полярни групи: едната с дълбоко устойчива привързаност, другата „фонтан от какво ли не”.

Осмо поле в Риби: Лъвът е инстинктивно чувствителен към вниманието, към енергиите. В контактите си с другите хора е възприемчив, необходими са му енергия и внимание, които да го стимулират. Риби – поемащ знак, попиващ, реагентен и възприемчив към партньора. За Лъва това е самото вдъхновение, ситуация, в която актьорът се зарежда с енергия от залата; невниманието отстрана на другите го прави неактивен и вял. Но в дълбочина (по Рибите) той остава такъв, какъвто е.

Девето поле в Овен: определеност и еднозначност, обективно и ясно разбиране на целта, активно усилие в процеса на нейното достигане.

Десето поле – Телец: външната форма, дори маниерът на държане и говорене е наситен с мека упоритост и мека външна настойчивост и при това с обаяние. Обаче, ако загуби нещо лично, нещо свое, тази мекост изчезва. Устойчивостта в поведението, в речта, умението меко да води своята линия (посока), без да се разсейва от аргументи на партньора, се раждат от устойчивостта на Телеца.

Идеалист ли е Лъвът? Близнаците в единадесетото поле показват, че той е възприемчив към новото, но не е романтичен.

Рак  в дванадесетото поле: стартер, ситуация, която го активизира. Лъвът е традиционен в този смисъл, че, опирайки се на традицията, може да излезе извън нейните граници. Но дори преодолявайки традицията, той запазва нейните външни черти, (така Цезар – Лъв по Слънце, става самодържец, съхранил всички външни атрибути на републиканската система). Активността на Лъва е устойчива и се ражда отвътре, от дълбочината на подсъзнанието. Тук се вижда разликата между импулсивността на Овена и устойчивостта на Лъва: Риби – мутабилен и Рак – кардинален.

ДЕВА

Девата винаги е заета с нещо, дори когато е на почивка (казват, че се обижда, когато й предложат да си почине). Устойчивият „мотор”, импулсът към действие е в самата нея и други подбуди не са необходими: Лъв в дванадесетото поле.

Девата винаги се нуждае от енергийната подкрепа  на партньора: самата тя не е силна. Във второто поле Везните не са много енергиен знак, затова, за разлика от Телеца, който там има Близнаци, Девата не може така интензивно да използва енергията и да я регенерира. Изморява се бързо и затова й е необходима емоционалната или енергийна подкрепа на партньора или обкръжението. Везните са най-бавният (по скорост взаимодействие) от всички въздушни знаци и най-близък до Водата, което го отличава от Близнаците и Водолея.

Девата е много чувствителна в контактите, нейният специфичен критицизъм идва от третото поле – Скорпиона. А това, което се нарича чувствителност и възприемчивост към мнението на партньорите, идва от седмото поле (Риби).

Четвъртото поле е Стрелец. Девата е ориентирана към целта и резултата повече от другите знаци. Опората й е действеността, насочена към резултата. Съчетанието на Девата със Стрелеца оцветява типа знак; Стрелецът в четвъртото поле дава на практичната Дева ясна и продължителна ориентация.

В петото поле е Козирогът. Отношението на Девата към живота е много сериозно. Характерно е силното чувство на дълг и отговорност; един от водещите мотиви е стремежът към стабилност и ред. Девата не обича риска, трудно й е да бъде естествена и разкрепостена. Тя възприема живота като проявление на Божествения закон и ред, затова в своите действия се ръководи от разума. Силно усеща своята обособеност и отличителност от другите.

Шестото поле е Водолей: Девата е податлива и подвижна в това поле, но може да извърши неочаквани постъпки. Едно от проявленията на така поставеното шесто поле може да се интерпретира като импулс на загриженост към всички, а може да дава стремеж към абсолютизиране на реда, присъщ на Девата, и да го разпространява върху всички отношения, свързани с шести дом. Това е характерно за хората, ориентирани към социалната кариера. Девите-началници се бъркат във всичките дела на своите подчинени и се опитват да ги контролират дори в дреболиите. Другото проявление на Водолея в шестото поле е желанието да изгради своите служебни отношения върху системата от приятелските връзки. Ръководителят Дева на първо място се стреми да се заобиколи от приятели, а не от хора с делови качества. И накрая има още един тип социално поведение при Девата - пълно пренебрежение на службата, пренасяне на центъра на интересите в семейството и приятелския кръг. Тук се проявява един от "водолейските" типове – отказ от социална йерархия. Това е най-характерно за жените.

Седмото поле в Риби: в контактите на всички взаимодействия от типа „Аз-Ти” се усеща чувството на вина или готовност за вина.

Това може да бъде свързано и с Овена в осмото поле във вид на определена жертвоготовност. Интересното е, че при Лъва, също така чрез Овена, но в деветото поле, е възможна темата на самопожертвованието като цел, но са възможни и други: рационализъм и стремеж към власт. Девата взаимодейства много силно именно в близките си партньорски контакти. Тя е грижовна и едновременно с това е стопанката в дома. И в полето: „Аз-Ти” енергийно е много активна в близките си контакти. Обаче Девата не е възприемчива към импулса, идващ от партньора, макар и външно да създава друго впечатление. Тук възниква парадоксалната ситуация, водеща към неадекватност от това, че се проявява тенденцията да реализира само себе си.

Деветото поле е Телец: целенасочеността, целеустремеността на Девата поражда ориентацията към резултата като цел.

Десетото поле е Близнаци: формата на проявление – жива, подвижна и променлива  Дева, леко податлива на промени, обучава се бързо, променя се и привиква.

Единадесетото поле – Рак - подсказва, че идеалите за Девата са типично „рачешко” пространство: семейство, устойчивост, спокойствие, тихо място, където на всички би им било добре и уютно.

 ВЕЗНИ

Избирателен, конкретен и точен знак. Парадоксалното е, че при всичкия си романтизъм, той има способността да оцени ситуацията конкретно. Везните обособяват отделни елементи на ситуацията, като на база това правят своя избор. Често оценката им е основана върху един-два външни детайла. Везните – това е избор, който се базира на Девата в дванадесетото поле. За Везните е важно да чувстват, че са дейни и активни: отговорността е стартерът на тяхната дейност. Необходима им е конкретност, точност и яснота (ние вече се спряхме на второто поле за Везните, на това което поддържа тяхната активност). За Везните е важен взаимообменът с партньора, при което тяхна особеност е използването на "скорпионската" енергия като своя собствена.

Водата във второто поле говори за това, че енергийният знак Везни не е слаб, но не е и силен, или знаците, имащи във второто поле Огън или Въздух, са по-силни. При Водата е налице свойството да се затваря в емоционални пространства, в себе си, но за разлика от Близнаците, при които Ракът във второ поле им подава слаба енергия, Везните могат да генерират енергия за сметка на емоционалната въвлеченост и интензивния емоционално енергиен обмен.

Третото поле – Стрелец, който посочва високата избирателност в поведението, ученето на Везната (т.е. възприемането на нови знания), приятелските отношения.

Невероятната вътрешна устойчивост и точност, опората на създадените устойчиви форми на поведение, общуването и действията произлизат от Козирога в четвъртото поле. Това напомня пумпала: външна пластичност, но едновременно с това устойчивост, умение да се поддадеш на външното и едновременно да съхраниш вътрешната устойчивост. Везните са от най-затворените, тайнствени знаци, не демонстрират своята дълбочина. Интересуват се от малкото, избягват излишното (Стрелец в трето поле), но за нищо на света не се отказват от това, което обичат – то е тяхната опора (Козирог в четвърто поле).

В петото поле е Водолей. Оттук идва романтизмът при Везните, стремежът към новото, към познанието. Не по-малко силен е и стремежът на сърцето да се разкрие и да преодолее собствените си граници. Те виждат живота като проявление на любовта в безкрайно разнообразни форми. Навярно цялото многообразие на съвременната мода се ражда от този мотив на Везните. Те обичат риска, да ходят по ръба, съвместявайки това със своето умение да пазят равновесие. Тук е уместно да си припомним, че Венера се е родила от семето на Уран. Ако се обърнем към планетите, то емоциите, чувствата, близостта и връзките са това, което извежда човека отвъд пределите на Сатурн. Чрез Венера или Везните човек излиза от Времето във Вечността. Но не моменталността на Луната, а именно Вечността на Венера.

Устойчивата система на формалните връзки в колектива се проявяват при Везната под знака на Рибите в шесто поле.

Везните отбягват колективните и груповите взаимодействия, това е видно от Овена в седмо поле. Везните са много възприемчиви към колективните пространства и много устойчиви към енергията на непосредствения контакт „Аз-Ти”. Въздухът при Везните се проявява чрез контакта насаме. Също като Близнаците и те са ориентирани към общуване, но не обичат големите компании и предпочитат да взаимодействат с всекиго поотделно.

Енергийно Везните удържат достатъчно точно своето, това е свързано с Телеца в осмото поле. Енергийният магнетизъм трябва да се роди у тях чрез обаянието на Венера, управителка на Телеца. Обаче никога не се разбира какво ще избере, защото външно е мека, семпла, но вътрешно притежава концентрация и сила, които се превръщат в център на притегляне.

Деветото поле са Близнаците. Везните не обичат да имат една единствена цел, те обичат да превключват, на тях им е по-леко, когато има различни направления и много работа. Както и Близнаците, те се уморяват от еднообразието, затова преминават от едно нещо към друго, след това се връщат към първоначалното и т.н.

Десетото поле е Рак. Формата на поведение е външно податлива, мека, но вътрешно притежава висока устойчивост (Козирог в четвърто поле). Тази мека пластичност на Рака е добре проявена при хора с асцендент Везни.

Единадесетото поле е Лъв. Оста „Лъв-Водолей” дава на Везните вътрешно усещане за себе си,  яркото емоционално самопроявление за тях е идеалното състояние. Първият етап на отношенията – влюбването, началото на връзката, потребността от сърдечно разкриване дават на Везните това възвишено състояние, в което могат да се проявят най-добре от всичко.

СКОРПИОН

За него стартовият механизъм е контактът, взаимодействието, по възможност свързано с партньорство. Можем да разберем защо Скорпионът, който активно се реализира в социалната сфера, обича да лидерства в малки групи и колективи: той гради социална кариера не самостоятелно, а в малка група. За разлика от Водолея, Скорпионът обича тесен и плътен кръг от приятели и се движи заедно с тях. Както и на всички водни знаци, на него му е необходим външен начален тласък. Така и Телецът, в опозиция на Скорпиона, се нуждае от стартов волеви импулс, но това е еднократно волево усилие. Когато Телецът се сблъсква с трудности, му е необходим волеви партньор, който да му дава стимул. На Скорпиона му е нужна постоянна подкрепа и взаимодействие. Затова той винаги се стреми да създаде около себе си среда от емоционално близки хора. И това е типичната характеристика на пространството на Везните: малък кръг от емоционално свързани с тях хора (дванадесетото поле на Скорпиона е Везни). На Скорпиона му е необходимо усещането за емоционална близост, внимателен партньор, слушател, пред който да се прояви и да започне да действа. На Рака му е безразлично с кого общува и всяка компания за него е добра, докато Скорпионът се нуждае от емоционална привързаност.

Удивителната способност на Скорпиона за трансформации е свързана с това, че във второто му поле е Стрелецът и Скорпионът работи с насочена енергия. Той взема основната си енергия от възходящия енергиен поток.

Козирогът в трето поле свидетелства за това, че Скорпионът има конкретно виждане за обстановката, той я контролира добре, обикновено не е подчинен на нейното въздействие и е защитен от случайни импулси.

Четвъртото поле - опората на дълбокия вътрешен слой е във Водолей. За Скорпиона мощен стимул се явява стремежът към разрушаване и преодоляване на традициите, на устойчивите форми. Той действа, откъсвайки се от формата, получена по наследство, като се старае да я преодолее, да я разруши и трансформира.

Четвъртото поле ни дава сигурност, затова подобни прояви у Скорпиона са интересни. Стремежът към независимост и вътрешна свобода идва от Водолея в четвърто поле. Той невинаги си дава сметка за това, но именно това му дава сили. Скорпионът навлиза в заобикалящия го свят, усвоява го, намира своето място, преодолявайки и разрушавайки създадената рамка. Това особено добре се забелязва при детето, което се оказва едновременно в своето и в не-своето пространство. Детето Скорпион притежава удивителното свойство усърдно да нарушава реда, наложен от неговите родители. Ако вещите му се съхраняват в общ гардероб, можете да ги откриете навсякъде, но не и на това място, където им е определено да бъдат. Но, ако дадете възможност на това дете да установи свой собствен ред, то ще го създаде и ще го спазва. От това се вижда, че работата не е в стремежа към създаване на хаос, а в нежеланието да се приемат външни ограничения. Преодолявайки това, което му се дава отвън (наследство, традиции), Скорпионът проявява чертите на Водолея в четвъртото поле.

В петото поле са Рибите. Мотивацията му често е непонятна за самия него. Изобщо Скорпионите зле разбират себе си, представите им за собствените чувства и постъпки са много илюзорни. Скорпионът е проводник най-вече на дълбоки архетипни мотиви, той, както и Рибите, често е изразител на колективното подсъзнателно. Стремежът към борбата и конфликтите не са неговите истински подбуди. Бързо му се иска да си отдели от живота, да се вглъби в своите преживявания, но неговата марсианска природа не му позволява това: първото поле се оказва в конфликт с петото. Скорпионът няма ясна представа за себе си и за своето място в живота, самоидентификацията му е размита, по-често в действията си той следва чувствата, като не разбира и не се стреми да разбере първопричината, източника им, както и тяхната природа (тя е несъзнателна).

Шесто поле е в Овен. Тук е темата „Кой е шефът?”. И ако партньорът на Скорпиона (в седмо поле) е много устойчив, привързан, надежден, точен и чувствен, то в шестото поле Скорпионът може да заема само една позиция: Овенът изобщо не е склонен да се подчинява, затова Скорпионът е боец в дадени ситуации. Само когато някой се опита да го подчини, да го командва, или той да усети такава възможност, мигновено проявява марсианското качество на Овена.

Седмото поле е Телец. Скорпионът очаква от партньора си качества като стабилност, надеждност, като и самият той се явява такъв за своя партньор, но само докато му е верен. Телецът в седмо поле показва това, че Скорпионът е склонен да се привързва и не обича да губи. Чувството за собственост в отношенията с хората, които попадат в седмото поле е много силно при него.

Близнакът в осмото поле показва откъде в контактите на Скорпиона идва напрегнатостта, (подчиненост, подвластност на енергийното влияние на партньора). От водните знаци той е най-възприемчив, реагентен и открит. При Скорпиона енергийният взаимообмен и контакт е най-жив и интензивен, той реагира на всяко изменение на състоянието на партньора. Това го отличава от Рака, който, както е известно, е по-уравновесен. Обърнете внимание как осмото поле на Рака във Водолей го кара експанзивно да обхване възможно максимално астралното поле и да се разгърне там. Скорпионът е достатъчно открит и при него няма такава експанзия. Астралната чувствителност от Близнаците при него е много висока, в същото време той е силно подвластен на чуждото емоционално влияние.

Девето поле – Рак. Всички водни знаци, включително и Скорпионът, нямат ясно очертана външна цел. По-скоро имат вътрешна потребност вместо цел. Например Ракът не формулира ясно какво  иска, той бърка целта с идеалите – единадесетото поле, и не си представя плана за своите действия. Деветото поле се характеризира с движение в определена посока, в същото време единадесетото поле показва направление, тенденция, а не е точен ориентир. Това е онова, за което мечтая. Устремеността на единадесетото поле е неясна и често отнесена, тя възниква като мечта, вътрешно желание – при Рака това зависи от настроението и партньора. При Скорпиона целта е и вътрешна потребност, която се реализира активно, защото кардиналните знаци заемат активна позиция по отношение на света: при Рака в девето поле са Риби, а при Скорпиона – Рак.

Десетото поле, Лъв, дава устойчивост и фиксиране, но не твърдост. Най-важното е това, че тази форма е ярка и външно емоционално заявена. Лъвът е като израз на слънчевостта, на щедростта и заема подобаващоо място. Той обича красивите изрази, маниерите и хубавите вещи – те му придават яркост. Лъвът не е импулсивен, за него не е характерна внезапна промяна на формата на изява, той трябва винаги  да изглежда помпозно. В проявите си Скорпионът е мек и сдържан, но умее да бъде забелязван, знае как да привлича вниманието.

Единадесетото поле е Дева. За разлика от Рака и Рибата вътрешното послание на Скорпиона не е еднозначно, както и това към какво се стреми. Може би множеството от разнообразни цели, подбуди, които значително се променят. Като всички водни знаци Скорпионът е прагматик, а не идеалист, неговите стремежи и желания са достатъчно конкретни. Интересно е да се отбележи, че всички водни знаци виждат много добре себе си и чувстват своите вътрешни подбуди за разлика от огнените.

СТРЕЛЕЦ

Как за Стрелеца се проявява Скорпионът в дванадесетото поле?

В това, че подтикът за действие на Стрелеца идва от ситуации на криза или такива, свързани с криза, с борба или възможност за преодоляване на нещо. Стрелецът не е ориентиран към саморазрушение, напротив, той избягва това, но от една страна му се иска да създава нещо, което няма да бъде разрушено, а от друга се стреми да преодолее ограниченията. Когато Стрелецът се сблъсква с препятствия, граници, предели и кризи, той черпи енергия от тях. За него те са мощен стимул за действие.
 
Второто поле ситуативно поддържа човека, доколкото четвъртото му дава основа по принцип. Т.е. през целия си живот човекът се опира на четвъртото поле, но във всяка конкретна ситуация той черпи своята сила и подкрепа във второто, което в дадения случай е Козирог. Стрелецът е ритуален, точно и пунктуално спазва всички правила на играта, макар и сам да не вярва в тях. Например никога няма да отиде на рожден ден без покана. Ако иска да го поканят, ще позвъни няколко дни преди това и ще поздрави, а после два-три пъти ще провери дали срещата ще се състои. И ако предположим, че има уговорка, той ще позвъни и в утрото на определения ден и за последен път ще потвърди назначената среща. Той постоянно има нужда да усеща вътрешна сигурност (енергийно това е най-слабият знак на Зодиака). Казват, че Стрелецът се стреми към социална устойчивост, но ако сте го наблюдавали в екстремни ситуации, знаете, че тогава е много неустойчив.

Стрелецът се движи към целта активно, напористо, устремено, но при това непрестанно се страхува, че няма да му стигнат силите. Наистина в енергиен план създава впечатление за крехкост. Но това не означава, че няма дълбок запас от енергия и сили.

Трето поле – Водолей. В определени ситуации Стрелецът реагира бурно и ги съчетава с тенденция към експанзия. Както и всички огнени знаци, той точно определя ставащото край него и вижда какво конкретно се случва. Обърнете внимание как влиза в стаята, особено ако не е и Асц. му е в Стрелец. Възниква усещането, че веднага обхваща цялото пространство и във всички посоки хвърля пръски от фонтана на своето обаяние. Това е ситуационна експанзия, а не форма на проява. Той обхваща физическото, а не астралното пространство. За пример сравнете експанзията на Рака с тази на Стрелеца. За Стрелеца във всякаква компания е важно да заеме достойно място и той действа активно, за да е така. Ракът може тихо да си седи в ъгъла, но около него бързо се формира плътно енергийно поле. По този начин възходящият знак Рак притежава удивителната способност да внася спокойствие във всичко около себе си. И ако му трябва среща с определен човек, то това задължително ще се случи. Астрално Стрелецът не е експанзивен, той компенсира това с външна активност и обаяние.

В четвъртото поле са Риби – един от най-загадъчните и дълбоки знаци. Традициите на Стрелеца са много дълбоки, в тях има силна наследственост, особено голямо влияние на семейния и родови ред на живота. За разлика от Овена, за Стрелеца са важни дълбоките традиции, предавани на подсъзнателно ниво.

В петото поле е Овенът. Стрелецът усеща себе си като активна воля. Светът за него е поле за изява на тази воля, с която се утвърждават законът и моралът. Волята се проявява не само в действията, но и в думите. Светът може да се създаде с думи. Затова за Стрелеца словото не е само инструмент на общуване или познание. Стрелецът е философ в дълбините на сърцето си, откъдето се стреми не да разбере света, а да го изгради, да създаде идеалното общество. Той рискува, активно участва в живота, но при цялата си общителност в душата си остава самотен индивидуалист.

В шестото поле е Телецът. Стрелецът обича точно определените отношения, но в работата си е самосиндикален, обособен. Ако по отношение на Стрелеца се падате старши по длъжност, той ще приема формално това и ще поддържа дистанция. Във всички взаимодействия по шесто поле за Стрелеца съществуват само хората, които имат една обща с него цел. Той е много добър сътрудник, макар и да се стреми да заеме, ако не доминиращо, то поне достойно положение. Не обича големите колективи и предпочита да работи сам или в двойка. В конфликтите, в които е важно кой ще победи, Стрелецът блестящо пази гарда в открито взаимодействие, трудно е да го надиграят, макар и астрално да е много чувствителен.

Стрелецът притежава рядка, понякога трогателна грижа за подчинените си. Такова чувство и качество може да притежава още и Водолеят, при който в шесто поле е Рак. Както бе казано, Стрелецът не обича големите колективи и групи, предпочита значително количество малки контакти. Ако той води някаква група, то желае да работи с всеки човек конкретно. Отчасти това е свързано и със седмото поле, което е представено от Близнаци. От всички огнени знаци той е най-партньорският и има по-добре развита способност за диалог от Овена и Лъва.

Осмото поле е в Рак. При взаимодействието със Стрелеца разбираш доколко това поле за него е специфично. По принцип към партньор по осмото поле може да усещате или много голямо привличане, или разрушително действие по отношение на вас. Всичките проблеми, конфликти, свързани с деструкцията на нещо, се проявяват именно тук. Полето дава всички проекции на смъртта: това е и загуба на имидж, престиж, социален статус. Оттук се разбира защо партньорът по осмото поле за Стрелеца е труден, интензивен и трасформационен – получава се така, че Стрелецът тук взема, а не може да даде ответен отговор. Той като Ракът отначало търпи, а после избухва.

Деветото поле е Лъв. Активен стремеж към успех, достигане на целите, влияние, всеобщо обожание и поклонение.

Десето поле – Дева. Запознатите с маниера на говорене на Стрелеца знаят неговото умение да следва посоката на мисълта си; логичност, точност в речта и поведението. Но за разлика от фиксирания или кардиналния знак, Стрелецът може да променя маниера си на поведение, като избира най-ефикасния в зависимост от конкретната ситуация.

Наред с точността,  оформеността и определеността на Девата се проявява и нейната множественост и мутабелност. При всичките мутабелни знаци в десето поле също ще попада мутабелен знак. Поведението на тези знаци се определя като „смяна на маската“, защото те винаги виждат дадена ситуация като внезапно възникваща. За разлика от кардиналните знаци при тях няма план по повод тяхното място в нововъзникналата ситуация.

Ако кардиналният знак винаги нагажда ситуацията спрямо себе си, то за мутабелния не е толкова важно новата ситуация да бъде логическо продължение на предходната. Той бързо се нагажда към ситуацията, като се стреми най-ефективно и акуратно да се впише в нея. За Стрелеца е свойствена бързина в смяната на маската  на поведението и умението сам да променя своето поведение, което е голям проблем за кардиналните и фиксирани знаци, т.е. те се стараят да реализират в различните ситуации един и същ набор от устойчиви форми на поведение. http://uraniabg.com/news/kak-deystva-chovek 

Единадесето поле е Везни. Тук можем да говорим за своеобразния за Стрелеца романтизъм, в който се съдържа мека емоционална окраска. Казват, че Везните са най-водни от всички въздушни знаци и това може да помогне за разбирането на спецификата в любовните отношения на Стрелеца.

В седмото поле при него са Близнаци, определящи поведението му като най-многообразния и лесно променящ се знак (особено ако това е Стрелец по Асц.). Обаче той има идеал за романтичната любов – по Везни в единадесето поле.

КОЗИРОГ

За да започне да действа, на Козирога му е необходима точна цел – това е импулс от Стрелеца в дванадесети дом.

Второто поле е Водолей. Дава издръжливост, опорна сила, търпение, по-рядко импулсивност. Водолеят подава кратки и интензивни заряди; бързо натрупвайки енергия, той мигновено може да я изхвърли. Оттук и прекалено голямата загуба на енергия – той отдава повече, отколкото получава, и струващата ни се понякога неустойчивост на Козирога. (Напомням, че всеки знак, имащ във второ поле Въздух, притежава енергиен запас, образуван от умението да се поглъща интензивно енергията и да се обменя със заобикалящата среда).

От Рибите в трето поле се обозначава много високата чувствителност към ситуациите, в които Козирогът се озовава. Една от формите на реагиране за него е да се отдели и затвори в себе си. В същото време това говори за несигурност в контактите, в общуването, защото Козирогът е много чувствителен и възприемчив към това, което се случва наоколо. При Козирога способността за действие е по-ниска от неговата възприемчивост.

Четвъртото поле е Овен. Това е  дълбока независимост, която идва от детството заедно с първоначална опора в собственото „Аз”.  Той е затворен и невъзприемчив към това, което наричаме „семейни традиции“, но възприема социалните установки по противостоящия въздушен знак Везни в десето поле.

Огънят в четвъртото поле може да се интерпретира и по друг начин: Земята само видимо се проявява като такава, а вътрешно това е Огън. Изобщо „Земята е Огън дълбоко в себе си”, в Дева той е много дълбоко, в Козирога – по-плитко, при Телеца – най – повърхностен, като постоянно се стреми да излезе. Този вътрешен Огън показва, че всички земни знаци се стремят да го пробудят и в себе си и да го проявят, тъй като това е форма, в която лежи дадена Централна идея. Та нали формата не е резултат, не е материална сама по себе си, а е проявление на духовното в материален план. Формата е въздействие на Духа спрямо материята. Този вътрешен Огън се проявява и в емоционален план, в усещанията, и в духовен план, но той трябва да се пробуди. Всичко това нагледно е представено при Девата, в която Огънят е най-дълбок, и най-добре това се илюстрира чрез историята за Спящата Красавица. Когато Девата се пробужда, се получава една красива форма, но е много трудно е да я събудиш.

В петото поле – Телец. При своята външна сдържаност Козирогът е дълбоко емоционален. И макар обичайно да е самотен в живота, в сърцето си иска да бъде обичан, търси привързаност. В живота преди всичко той вижда материалната страна на нещата. Не обича да губи и да се разделя с това, което е усетил като „свое”. Затова мотивацията за съхранение понякога прераства в стремеж да задържи, да подчини, да присвои. Козирогът е способен на риск, но само ако са изчерпани чувствата му, обаче и в този случай той се стреми да предвиди своите шансове (конкретността на Телеца). В отношението си към живота се счита за реалист, но е емоционално въвлечен в самия живот, макар в отношенията с хората да се стреми да огради от посегателства своето собствено пространство (в това се проявява действието на Рака в седмо поле).

Шестото поле – Близнаци, най-мекият и неагресивен знак, Козирогът най-естествено от всичко възприема положението на подчинение и господство, за него йерархическият контакт е нещо нормално. За Козирога подчинението спрямо старшия е знак на уважение. Умението лесно да се впише в йерархията и типично въздушното му движение на подобна територия е характерна за Козирога черта.

Седмо поле – Рак. Козирогът е много реагентен, привързан и устойчив спрямо партньора.

Осмо поле – Лъв. Придава му способността да не реагира на емоционалното и енергийното състояние на партньора, въпреки че е наясно с това какво се случва с него. Огънят в осмото поле, както и в четвъртото, притежава способността да чува, но да не слуша.

Деветото поле е Дева. То включва: организираност, ред, системата като цел, правило, метод на действие като цел.
 
Десетото поле е Везни. Това е висшата форма на равновесие, което трябва да се асоциира със символа Маат (богинята на справедливостта). Чрез равновесието се реализира принципът на Сатурн (Сатурн екзалтира във Везни), оттук е и формата на изява при Козирога: Везните му придават въздушната способност да се променя меко в зависимост от обстановката. Това е и усещането (реагентността) спрямо това как другите се държат към теб и едновременно умението да се избира повече или по-малко устойчива форма на поведение. От една страна Везните притежават лекота и пластичност, а от друга – устойчивост.

Единадесетото поле – Скорпион. Може ли да се счита, че смъртта е идеалното състояние за Козирога? Типът на рисковите Козирози е достатъчно разпространен: те обичат да изкачват планини и като че ли нарочно избират места, откъдето е лесно могат да паднат. Възможно е тук да има вътрешен конфликт: от една страна – стремежът към подреждането на света, а от друга – жаждата за риск.

ВОДОЛЕЙ

За Водолея, който символизира свободата и преодоляването (на ограниченията), опорна точка и стартов механизъм трябва да бъде определена устойчива форма – в дванадесетото поле е Козирог. Символът на Водолея показва, че му трябва твърда форма, защото самият принцип на освобождението, свободата и независимостта в основата си предполагат скрит ред. Освобождението или независимостта трябва да произлизат от ограничения ред, иначе няма да има фундамент, опора, върху която могат да се проявят урановите водолейски качества. Жаждата за промени, присъща на Водолея, произлиза от реда, организираността и еднообразието на Козирога.

Второто поле в Риби говори за това, че неговият „акумулатор” силно зависи от вътрешното състояние и себеусещането. Ако за Близнаците е важна заобикалящата атмосфера, то Водолеят е зависим само от вътрешната среда. При Водолея има „шизоидна“ крива на активността (това е тип на действие), кратковременни, но интензивни периоди на активност и продължителни паузи след силен разход на енергия. Затова Водолеят както слънчевият, така и възходящият, под влиянието на силен емоционален импулс може да извърши значителен обем работа за кратък период от време и след това дълго да бъде в пасивно състояние. Тук е налице енергийна зависимост от собственото емоционално състояние (това касае както знака, така и планетата, намираща се в него).

Третото поле е Овен. Водолеят е импулсивен и активен, но това не е отзвук на външните обстоятелства. Той е склонен сам да задава своя импулс на околните.

Четвъртото поле е Телец. Почти е невъзприемчив в това поле, затова пък съхранява задълго. Вътрешните му убеждения се складират по собствени закони и това го прави независим от традициите. По-скоро всичко това може да се оцени като самостоятелност, тъй като земният знак не може да бъде напълно независим. Не трябва да го назовават нетрадиционен, просто той е много избирателен към наследеното от семейството, дома, традициите – всичко това, което избира за своя опора. Не е склонен да променя това, което възприема като свое, затова е трудно да се възпитава дете Водолей. 

В петото поле са Близнаци. На пръв поглед може да ви се стори, че основната мотивация на Водолея е познанието. Но това е външната страна на Близнаците. В действителност мотивът към познанието, интересът към света присъства при Водолея, но най-силен е стремежът към „нови възможности” или „нови хоризонти”. Водолеят се стреми да създава и да използва възможности. Когато една възможност е използвана, той изгубва интерес към нея. Възприема и риска като източник на нови възможности. За него животът е постоянно движение и взаимодействие. Стреми се да дава и е готов да приема. Неговият колективизъм идва от дълбочината на душата му като потребност от постоянен взаимообмен. Той не чувства възрастта и времето, не ги възприема насериозно (т.е. със сърцето си).

Шестото поле е Рак. Ако имате възможност да работите с началник-Водолей, навярно ще обърнете внимание на това, че той не се ограничава с делови въпроси в общуването си със сътрудниците: грижи се за вашето семейство, дава съвети, смята се за покровител, особено ако  е жена. Вероятно можем да съотнесем това с термина „патернализъм”, когато началникът изпълнява ролята на баща по отношение на подчинените си. Това е особено разпространено в японските фирми. От Стрелеца можете да чуете фразата: „Този човек ми е подчинен, аз не мога да си позволя да му повиша глас”. Стрелецът е загрижен за всекиго, ако не го унижават.

Седмото поле е Лъв. Отношенията с партньора са типични и се характеризират с независимост, устойчивост и доминиране.

Осмото поле е Дева. Полето на конфликта. И тук, от една страна, има реагентност, а от друга – невъзприемчивост. Трябва да кажем, че Водолеят е един от знаците, които най-леко преодоляват конфликтите, агресията. Той реагира много остро на нея, но да го потиснеш е невероятно трудно. Той не е податлив на въздействие отстрана на партньора и въпреки неговата активност, участва в енергийния обмен повърхностно, без да го допуска в дълбочина.

Деветото поле е Везни. То влияе на стремежа към Хармония, всеобща Справедливост и Равновесие.

Десетото поле е Скорпион. Формата на поведението на Водолея е „кипването”, но не следва да се възприема като агресия.

Единадесетото поле е Стрелец, неговите идеали са ясни и точни.

РИБИ

Водолеят в дванадесето поле може да се интерпретира като озарение, а може и като стремеж да се отдели от формата и всички ограничения, а също и като потребност от промяна.

Във второ поле е Овен. Това е Огън, импулсивност. За Рибите казват, че са плодовити, но не са издръжливи. При тях има много енергия, но те не притежават енергийна устойчивост. Рибите могат да бъдат достатъчно активни, но за кратко.

Третото поле е Телец, който придава умението да не реагират на околните. Рибите са крайно избирателни към това, което е отвън, способни са да виждат само това, което им харесва, и не забелязват онова, което не им допада. Налице е силна избирателност в ежедневието, а следователно и неадекватност на възприятията.

Четвъртото поле са Близнаци. Те влияят на способността на Рибите с лекота да променят своите вътрешни позиции, на умението да преодоляват рамките на твърдите традиции и форми и едновременно с това на голямата възприемчивост в тази сфера. При Рибите няма твърда устойчивост като при Овена в наследяването на традициите в поведението, но на тях силно им влияе паметта, особено в ранните години.

В петото поле е Рак. Основната мотивация е стремеж към покой, уют, към безгрижното състояние на ранното детство. Оттук и желанието да се скрият в собствено си пространство или поне да се изолират от тревогите. Действително на Рибите им се отдава да запазят безгрижието в дълбочината на сърцето си при цялата им подвижност и чувствителност. Понякога това се възприема от близките им като сърдечна студенина или безсъвестност. При Рибите са силни и архетипните мотиви. Както и Скорпионът, те са изразители на колективното несъзнавано. Чрез сърцето им се проявява родовият слой. Рибите не осъзнават риска, за което им помага тяхната емоционална спонтанност. Отношението им към живота е детско – струва им се, че всичко е наред, ако им е уютно, ако не е така, то някак си нещата ще се оправят от само себе си. Това е естествената вяра.

Шестото поле е Лъв. Във всички взаимоотношения на подчинение и господството Рибите запазват независимостта на Лъва, изразена от стремежа към самостоятелност. В този смисъл е трудно дълго да си сътрудничиш с Риби, тъй като те постоянно се изолират в собственото си пространство и не са склонни да се поддават на управление отвън. Те едва ли ще влязат в открит сблъсък, могат дори да се съгласят с чуждата позиция, но вътрешно запазват фантастична устойчивост; занимават се само с това, което им е интересно.

Седмото поле е Дева. То дава рядкото съчетание на многообразието и устойчивостта, едновременно привързаността и влюбчивостта. Много контакти и връзки.

Осмото поле са Везни. То се разглежда като поле на разрушението, на конфликтите и визира енергийните контакти. Везните показват стремежа към излизането от конфликти (по Венера), тенденцията към хармония и равновесие.

Деветото поле е Скорпион. Във висш смисъл архетипната цел на Рибите е свързана с трансформацията и обновлението. В тяхната конкретна работа рядко има ясна цел. Често това е потребност от действие и обща посока на движение.

Десетото поле е Стрелец. То дава следните типични прояви: със своето поведение Рибите създават впечатление за невероятно деен човек, целеустремен, насочен и замислен. Може да се отбележат също яркостта и обаянието, както и умението да се предизвиква доверие.

Единадесетото поле е Козирог. Точността, яркостта и оформеността на това поле показват това, че полето на мечтите и устремеността на Рибите са една физическа реалност в най-завършената си форма. Тяхната мечта е здрава, определена и завършена.

Вместо заключение

В дадената работа авторът се опитва да покаже, че всеки знак представлява дванадесет-в-един. От самата структура на Зодиака се вижда, че той е многомерен. Затова може да се погледне под различен ъгъл на всеки знак. Разгледахме характеристиката на всеки знак съобразно полетата. Но може да обърнем това „наопаки” и да попитаме например: „ А къде е полето на твоите мечти? Накъде са насочени твоите стремежи?”. Ние знаем, че символично това е Водолеят, тогава, като погледнем в какъв знак се намира той и в какво поле стои, ще видим най-голямата устременост на всеки знак. Може да погледнем и пределите, чрез които се оформя възприятието на новия човек, въздействието, разрушението, крушението на идеи и планове – чрез Водолея. А завършената реалност, най-точната за теб, на какво се опираш ти, как и в каква сфера възприемаш  сигурността като основа – това е сферата, в която се намира Козирогът. Тогава за Рибите това ще бъде сферата на мечтите, за Овена – социалният свят, в който той ще търси сигурност; за Стрелеца – неговата цел; за Близнаците – полето на разрушението; за Рака – партньорството и т.н.

Може да разгледаме и друг въпрос: „Къде са най-ярките ти постижения?” За Овена те са в петото поле, тъй като там е Лъвът. По този начин може да се разбере в какво поле, в какво пространство човек се стреми към равновесие. Т.е. взимаме предвид не формата, а символите, местонахождението на знака, който символизира дадена сфера, тогава се открива второто приложение на дадения метод: от Знака към Полето. Това е разрез на символичното виждане на света, а не на неговите проявления, които разгледахме в дадения труд.

Предишна Метазодиак Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework