Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Елективна астрология

<АУДИО ЛИНК>  Това е астрология на избора в най-широкия смисъл на тази дума. Нейното приложение е в това да помогне на човека в планирането на дадено събитие от ежедневния му живот. Тя може да има изключително висок резултат при предварително планирани действия.

Същността на елективната астрология е в съзнателния подбор на оптимален времеви момент за извършване на нужните действия.

С други думи позволява да проектираме астрологични карти, които подпомагат с една или друга степен на вероятност получаването на очакван събитиен резултат.

Основният въпрос в елективната астрология е "Кога?":
-           Кога да подписваме договор?
-           Кога да си купим пералня?
-           Кога да тръгваме на път? и т.н.

Освен на въпроса "Кога?", елективната астрология отговаря и на въпроса "Какво ще стане?". Той е актуален, когато действието вече е извършено, притежава свой собствен хороскоп и ние трябва да прогнозираме какъв ще бъде резултатът.

Интересен е също въпросът за връзката между елекциите и наталните хороскопи на клиентите. Един от основните закони на астрологичното прогнозиране гласи, че с даден човек не може да се случи нещо, което не е заложено в наталната му карта. Последната по този начин е базова за всички други методи на прогнозиране, които по своята същност са нейното развитие във времето. Следователно, ако клиентът желае да му се състави елекция за работа, която във връзка с наталната му карта му е противопоказна, може да се случи следното:

Вариант 1: Успяваме да подберем подходяща елекция, но поради различни обстоятелства човекът не може да я реализира. С други думи, събитийният поток ще започне да се съпротивлява срещу опитите му да го "принуди".

Вариант 2: Астрологът по никакъв начин не успява да избере удовлетворителна елекция в желания от клиента промеждутък от време. По този начин се разбира, че поръчителят на елекцията няма как да се „пребори със собствената си съдба“.

Следователно, преди да проектираме какъвто и да е  вид елективна карта, трябва да изучим хороскопа на клиента, особено във връзка с елективната тема, както и прогностичните указания за предприемането на даденото дело. 

Например, клиентът желае да се избере оптимален период за сключване на брак. Астрологът трябва да се увери с помощта на наталната карта, че бракът е възможен. Освен наталната карта трябва да се вземат под внимание данни от главните прогностични методи. Те могат да покажат за невъзможност да се реализира определено събитие и тогава ще е безполезно да правим елекция.

В случай, че имаме неблагоприятни дирекционни или прогресивни конфигурации, астрологът трябва да предупреди клиента да изчака определено (в съответствие с плановете му) време.

Значима роля в елективната астрология играе правилното формулиране на желанието отстрана на клиента. Между него и астролога трябва да има пълно взаимно разбиране.

Елективната астрология по своята същност се гради върху тълкувание на астрологични символи към разнообразни и достатъчно тесни сфери в човешкия живот. Затова познаването на астрологията е от изключително значение, защото дори малка неточност при оценяване качествата на даден зодиакален знак или на събитиен план в някой от домовете на хороскопа, може да доведе до грешка и да провали самата елекция. Много е важно за елективния астролог да разбира значението на зодиакалните знаци в строг, системен, буквален и практично приложим вариант, а не в абстрактно-мистичен, както често се случва.

В сравнение с наталната астрология, в елекциите е по-слабо значимо разположението на планетите в домовете, като водещи са Луната и Асцендентът.

Разглеждането или проектирането на елективната карта трябва да е подчинено на строг алгоритъм, защото е важно какво именно влияние и коя планета или знак ще бъдат взети като приоритет. Астрологът постоянно ще трябва да решава казуси за избор между едно влияние в полза на друго. И затова строгостта и системността са задължителни в изследвания от този род.

Основната трудност в елективната астрология е, че идеални елекции няма...

Предишна Елективна астрология Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework