Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Фигури на Марк Джоунс

    СВЕТОВНАТА (МУНДАННАТА) КАРТА наричаме космограма. На нея е отбелязано положението на планетите относно ЕКЛИПТИКАТА и не е изведено това относно ХОРИЗОНТА (именно той ни дава информация за домовете). За да построим мунданна карта, не е необходимо да отчитаме мястото на раждане. Зодиакалните знаци, които се разполагат на Еклиптиката, носят значение за цялото човечество. Те съдържат колективната ни карма. А домовете, чиито значения се извеждат на базата на зодиакалните знаци, са носители на информацията за индивидуалната ни карма, защото са изчислени според конкретен час и място на раждане. 

<АУДИО>  

 <ПРЕЗЕНТАЦИЯ>

   След като вече сме построили нашата  космограма, можем да пристъпим към нейната интерпретация. Бруно Хубер пише, че е от изключително значение да възприемаме картата като едно хомогенно цяло, което не може да функционира без нито една от съставните си части.  Кръгът в центъра на хороскопа  символизира истинската същност на човека, от която извират потенциалните му възможности. Този  център има много имена. Наричат го Душа, Психе, Анима или Анимус, Етер. Истината е, че никакви думи и понятия не могат да обрисуват тази същност. Целият хороскоп е описание на тази сърцевина. Тук, в центъра на душата започва свободата, започва да действа волята. Когато достигнем до това разбиране, нашият хороскоп ще започне да работи на друго равнище. Физическото случване и реализиране на събитията ще намалее за сметка на  нарастването на психическото преживяване и преодоляване на обстоятелствата. Когато разглеждаме картата, трябва да синтезираме информацията, която ни дава. Нашето мислене е достатъчно аналитично, за да го прави. По космограмата можем да определим какво представлява човекът като цяло. Нека се опитаме да погледнем на нея така, все едно че не виждаме конкретните планети и аспекти, които току-що сме начертали.

   Първо, трябва да оценим картата естетически:  дали е хармонична или не; каква е преобладаващата й форма (триъгълна, квадратна, линейна или смесена). Тя може да бъде силно изместена на една страна, може да е разположена само ¼ от кръга... Вашето възприятие може да отговаря и на някое от определенията: цялостен – разхвърлян, хармоничен – дисхармоничен, устойчив – неустойчив, уравновесен – неуравновесен, напрегнат – спокоен, със зони на сгъстяване на енергията, динамичен и т.н.

   Ако картата външно изглежда четириъгълна, това означава, че притежателят й умее да формира и заема ясна позиция в живота, която не променя без причина. Ако картата е триъгълна, това ще рече, че човек бързо може да се приспособява към променящата се среда. Когато се намира в ситуация на избор, човек с четириъгълна карта се стреми за запази стария си начин на живот и само ако кризата е силна, ако всичко се руши, тогава той ще промени сценария. Наталната карта показва, както вече споменахме, човека като едно цяло, при това характерът му може да се променя. Например, силният Уран в детството може да се прояви като повишена вероятност за травми, в юношеството – като избухлив нрав, а в зряла възраст да прерасне в интерес към света на окултизма.
Космограмата на човека не може да се възприема едностранчиво и статично. Човекът е живо същество, което се развива. Астрологът също вижда характера на човека в динамика, неговите черти се променят: едни отпадат, други се усилват. Космограмата е карта на пътя, по който той се движи.

   След като вече сме оценили външния вид на картата, трябва да преминем към анализ на РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЛАНЕТИТЕ ПО ЗОДИАКАЛНИЯ КРЪГ.

   През XIX и XX  век. светът е видял много талантливи астролози. Един от тях е Марк Джоунс. Той е обърнал внимание на това, че, отчитайки дори само разположението на планетите по кръга (дали са скупчени на едно място, дали са разпръснати във всички посоки и т.н.),  можем да дадем базова, първична интерпретация на личността на нативуса. Въз основа на неговите идеи и изследвания в астрологията се въвежда понятието „ФИГУРИТЕ НА МАРК ДЖОУНС”.

ПРЪСКИ ОТ ШАМПАНСКО

   Тази конфигурация се определя от равномерното разпределение на планетите по Зодиакалния кръг. Тук наблюдаваме равновесие, няма нито една изтъкната или подчертана зона, която да доминира над останалите. Всички сфери на живота са еднакво значими за човека. Той има широки интереси и не се затваря в една тема; еднакво активен е във всички области. Както и да завъртим картата по отношение на хоризонта, тя няма да загуби своята равномерна разпределеност. Такъв човек намира баланс в отношенията с околните, а  дали ще постигне успех или не, ще зависи от други фактори,  но той няма да влага прекалено много усилия за нещо едно. Ако в някаква сфера не постигне това, която желае, ще се насочи към друга. Такъв човек не претърпява тежки и съкрушителни удари, може да се проваля, но има много опорни точки и поражението в една сфера за него не означава загуба на целия му живот…

Предишна Фигури на Марк Джоунс Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework