Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Лунни възли

<АУДИО ЛИНК>   Лунните възли представляват пресечни точки между лунната орбита и плоскостта на еклиптиката. Те са диаметрално противоположни и централно симетрични, отстоят на 180 градуса едни от други, от което следва, че темите им са полярни.

Северният възел (Главата на Дракона, Възходящият възел, Раху) е точката, в която Луната преминава от южната към северната полусфера, гледано от страната на северното полукълбо. Противоположният Възел (Опашката на Дракона, Низходящият възел, Кету) представлява движение надолу, към южната полусфера.

От гледна точка на космическите събития Възлите са място, около което се случват затъмненията. Луната се движи по своя орбита, Слънцето - по своя. В момент на затъмнение (лунно или слънчево) те се намират на една права: Слънце, Луна и Земя. Това е възможно само в случаите, когато Луната е в плоскостта на еклиптиката, защото Слънцето и Земята се намират винаги в тази плоскост.

Затъмненията са били известни още на вавилонците и египтяните. Голямо внимание им се отделя в индийската астрология. За индийците Раху и Кету са мистични планети. Кету е негативна, отрицателна, а Раху - двойствена. Немалко методи за прогнозиране се базират на цикъла на Възлите, но това, с което ще се занимаем сега, се отнася до тяхната психологическата интерпретация.

Най-честата и разпространена интерпретация на Възлите включва концепцията за превъплъщението. Когато се говори, че Възелът е жизнената задача на нативуса, косвено се подразбира идеята за реинкарнация. Защото, ако човек се раждаше, за да изживее само един живот и така си умираше, тогава каква задача може да има той, освен някоя случайна ситуация, в която го е поставила природата? Жизнената задача подразбира вектор на развитие, посока на движение. От друга страна, трябва да бъдем обективни и да разбираме, че реинкарнацията не произтича от астрологията. Астрологията може да работи както в рамките на един живот, така и в условията на много прераждания. Нека първо поговорим за Възлите, приемайки, че реинкарнация не съществува.

Възлите произлизат от Лунната орбита и в тях става преразпределение на лунната енергия. С какво се характеризират Възлите? Заради това, че се намират в плоскостта на еклиптиката (в мястото на пресичане на лунния и слънчевия път), около тях стават най-важните събития от гледна точка на взаимодействието между Слънце и Луна.

Ако вземем предвид символичната интерпретация на Слънцето като човешки Дух, следва, че неговото движение, динамика описват най-дълбокия слой на жизнения път. Луната е личността и нейното проявление е във външната среда, чрез навиците, контактите, тоест тя изявява Слънчевите качества навън. Понякога казват, че Слънцето е Духът, а Луната - Душата. Т.е. действието, което има значение от гледна точка на тези две равнища, заедно със Земята, което съединява тези три плана, е свързано със затъмненията. По време на затъмнение се залагат най-сериозните програми и поврати в живота на човека. В историята пълните слънчеви затъмнения, наблюдавани на една или друга територия на земята, в рамките на три години дават забележителни социални или политически промени.

Взаимодействието на тези три сили протича най-силно в точките на Лунните възли. Те дават максимална реализация на лунно-слънчевата двойка на Земята. И ако разглеждаме живота на човека като Път, като реализация на определени жизнени задачи, най-интензивното място трябва да бъде пресичането на Зодиака (еклиптиката) с плоскостта на Лунната орбита; място на решение на глобалната жизнена задача. Духът на човека се проявява чрез неговата Душа. Активността на Духа, неговата воля, неговата цел се проявяват чрез Душата, а тя, от своя страна, чрез ума, сърцето и волята. Може да се каже, че главната програма, свързана със Слънцето, се проявява чрез Луната. Това взаимодействие най-интензивно става в точката на Възлите. Може да се погледне и по-просто, не толкова възвишено, но във всички случаи Възлите условно се интерпретират като жизнена задача.

Мястото, където стои Възелът, показва точката на приложение на силите, сферата на приложение, сферата от основни задачи за човека, които трябва да бъдат решени, за да може от космична гледна точка да се каже, че животът е преминал плодотворно и пълноценно.

Проблемите на човека не могат да подминат Възлите. Защо?

Предишна Лунни възли Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework