Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Планети и професии

С всяка една планета се свързва определена група професии, но специфичното е в това, че те се променят значително по-бързо, отколкото други сфери в живота на хората: постоянно възникват нови и изчезват стари. Например професията на кочияша вече почти не се среща, а тази на космонавта възниква в наши дни.

За да можем да определим различните видове професии, с които е обвързана всяка планета, трябва добре да познаваме нейните принципи. Но нито една професионална дейност не може да се свързва с една единствена планета.

Ще откроим две големи групи, на които отговаря планетата по смисъла на своята дейност:

• Първата група е свързана със социалната функция, защото всяка професия изпълнява някаква обществена работа.

• Втората голяма група е свързана със самия характер, естеството на дейността.

Социалната роля се асоциира с функциите на планетата (формата), а характерът на дейността - с нейните качества (съдържанието).  Характерът на дейността по-скоро сочи за някои специфични черти на самия човек. Именно затова например марсовите типове дейност попадат в определени видове професии като спорт или бизнес, защото Марс изисква от човека инициатива, но функцията му може да се впише в конкретни категории като полиция или армия.

СЛЪНЦЕ

Слънцето е център, сила, която обединява хората и поддържа целостта. То не е индикатор за конкретна професия, освен ако не е в силна позиция в хороскопа. С него може да бъде свързана всяка една професионална дейност, като тя често се асоциира с наталния дом, в който попада.То дава своеобразен творчески подход и положение, което човек заема в работата: активен, деен, стреми се да открие нещо свое, нещо ново или в краен случай да има лидерска позиция, водеща роля в своята сфера. Слънцето не оказва контрол или натиск, а действа както дневното светило в природата - по естествен начин привлича всички растенията със светлината и топлината, които излъчва. Наталното Слънце е висшият идеал, към който всички сме ориентирани

Със Слънцето са свързани дейности, отговарящи за развлечения: дискотеки, барове. Също и  творчески професии като художници, актьори и скулптори. Хора, които боравят със злато, украшения, скъпоценности: продажба, обработка на скъпи метали и камъни.

ЛУНА

В социума всяка планета реализира своята функция чрез професията. Изначално Луната има майчинска природа. Затова с нея свързваме ангажираност, която има отношение към социалната грижа. Съществуват множество институции, които се занимават с трудоустройство, грижа за безработните, бездомните, обществена подкрепа, защита, социално осигуряване; помощ на всички слаби, болни, защита на животните и др. Има хора, преминали през курсове на специализирано обучение, които могат да оказват психотерапевтична подкрепа, без да са психолози. Но за подобна допълнителна квалификация е необходим и Меркурий, тъй като изцяло лунните професии изискват минимум образование.

Следващата категория лунни професии е свързана с грижите за деца. Хората, които ги упражняват, не се отнасят към професионалистите от най-високо ниво в обществото, а заемат именно средни и ниски длъжности. Това е, защото Луната не дава високо социално положение: лелички в детската градина, домакинки, гувернантки, работници в детските интернати, детегледачки и др.

За професията "детски учител" също е необходим Меркурий, защото при децата има образователен процес, а не само грижи за тяхната хигиена и хранене.

Още една категория лунни професии е свързана с храненето, преработката, производството и в някои случаи продажбата на хранителни продукти. Това са всички готварски професии, като сладкарството изисква и качества на Венера.

В литературното творчество Луната е представена чрез приказките, сантименталната мелодрама, „сапунените“ сериали. 

МЕРКУРИЙ

Основни функции на Меркурий са: обмяна на информация, познание, интелектуални занимания. Науката е меркурианска професия. В тази категория попада и педагогиката, преподаването, като Меркурий отговаря предимно за специалното образование, което има практическо приложение. Тук са всички професионалисти, които упражняват езика и речта: поети, писатели, лингвисти, филолози, журналисти (особено вестникарите), всякакви информационни служби. Телевизията е  под влиянието на Меркурий, Луна и Уран.

Към меркурианските професии спадат и тези, които се упражняват от хора, обслужващи книги: библиотекари, книгоиздатели, както и всички търговски професии. Важно е в кой знак се намира Меркурий: ако е във воден или земен, дава търговия със стоки, ако е във въздушен, тогава говорим за брокери, дилъри, търговски посредници, мениджъри, хора, които имат общо с дейности, които по един или друг начин могат да предават информация и организират взаимообмен.

Под управлението на тази планета са дейности, свързани с кратки пътувания: екскурзоводи, гидове, всякакъв вид стюарди.

Класическата медицина, терапията, диетологията, диагностиката също е под Меркурий, защото той управлява Девата.

ВЕНЕРА

Венера е свързана с хармонията и любовта, съответно и професиите в тази категория на първо място са в сферата на изкуството, танците, театъра, пеенето, музиката, сценичните изяви, актьорството, режисурата (заедно със Слънце), поезията, литературата, живописта, скулптурата, а от хуманитарните науки най-често изкуствознанието; художествената критика (заедно с Меркурий); художествени галерии, музеи, антиквариати, изложби (заедно със Сатурн).    
Заедно с Юпитер, силната Венера дава ориентация към финанси.

Под управлението на тази планета е професията на музиканта, но само тя  не е достатъчна. Необходимо е и Нептун да играе ключова роля. Венера дава красив глас, особено ако се намира в Телец. За силата на гласа отговаря Марс, а сцената е под управлението на Везните.

Институтите за красота, модните салони, търговията и производството на стоки от типа на облекла, козметика и др. са под нейно управление.

Медицина, свързана с Венера, е дерматология, гинекология, естетична хирургия.

Дизайнерите и фотомоделите са представители на венериански професии, както и цяла бизнес категория, свързана с развлечения: дискотеки и клубове за танци (заедно със Слънцето) и др. 

 Всичко, което има отношение към обслужването на брака: идеалната работа за Венера е сватбата. Бракоразводните адвокати обаче също са под нейно управление,  както и дипломацията. Венера заедно с Меркурий е службата (сайтове) за запознанства.

МАРС

Под управлението на Марс са напористите и самостоятелни хора, които имат лидерски качества: водачи, подобни на тези от слънчевия тип, но значително по-твърди.

Най-често човек си избира професия според своя психотип. За Марс е характерна висока конкурентност, воля, стремеж към независимост и победа. Всички хора, които управляват собствен бизнес и умеят да рискуват, са в тази категория.

Военната служба е под управлението на Марс. Но изявеният марсов тип обикновено не предпочита това поприще за реализация, или ако го прави, то е само в определени армейски професии, защото, както е известно, там се изисква дисциплина и подчинение, които той не обича. В спорта, както и в бизнеса, за такъв човек има повече възможности за изява, отколкото при военните.

Марс в комбинация със Сатурн дава военни, а заедно с Плутон - пълководци, генерали, пожарникари.

Марс е необходим за занаятчии, които умеят да изработват красиви изделия с ръце: дърворезба, дърводелство, скулптура; такива, които обработват трудно поддаващ се материал, изискващ воля и усилия. Но тук по-скоро трябват качества от типа на Марс в земен знак. 

Под Марс са всички, които работят с огън и метал: черна металургия, също и с твърди материали: стругари, шлосери, ковачи. Шофьори, монтьори, хора, работещи в сервизи: те са сръчни, работят с метални конструкции, механизми.
За обработката на злато и сребро отговарят Слънцето и Луната.

В науката Марс управлява учени, които са яростни експериментатори, първопроходци.
В медицината той също си има своя сфера: хирургията, травматологията (специалности, които изискват решителност, липса на страх пред гледката на кръв, както и точност в ръцете и способност да се взимат мигновени решения).
Под управлението на Марс са и масажистите.

Има три планети, които обичат да рискуват: Марс, Плутон и Уран. Ако всички те са силни и си взаимодействат в хороскопа, това дава професии от типа: каскадьори, изпитатели, пожарникари. При престъпниците тези планети също често са подчертани: иманяри, ловджии, бандити, крадци. 

ЮПИТЕР

Юпитерианските професии в по-голямата си част са социално престижни. Тук попадат представители на обществени науки: философи, историци, такива, които имат научни степени; адвокати, дипломати, висши държавни служители, организатори, ръководители, идеолози, проповедници, свещеници от бялото духовенство, които не са се отказали и отдръпнали от социалния живот; изследователи и пътешественици.

Основната сфера на дейност на Юпитер обаче са финансите: всички видове парични операции, банки, икономически отношения и др. подобни.

В литературата с Юпитер са свързани големите, историческите романи като „Война и мир”.

САТУРН

При Сатурн съществуват две основни функции и две ясно изразени полярности: той дава или много високо ниво, висши държавни длъжности, които са свързани с организация и управление на държавата, или тежък, уморителен, често физически труд с ангажираност по 8-12 часа на ден, 5-6 дни в седмицата.         
Под управлението на Сатурн са архитектурата и строителството.
Също и прокуратурата, но не и адвокатурата, защото защитата е под Юпитер, за разлика от съдията, който постановява присъдата (той е под Сатурн).     
Тук са и данъчните служби, затворът, архивите, нотариусите и счетоводителите (последните са заедно с Меркурий). Всички видове разрешаващи и регистриращи организации, които представляват държавата. Цензурата.

В науката Сатурн го тегли към изследване на далечното минало, археологията.
Под управлението на тази планета са свещеници от черното духовенство, които носят расо и са се отказали от светския живот.            
В тази категория също попадат хора, мерещи земята: картографи и геодезисти, както и цялата статистика. Сатурн е свързан и със смъртта, погребалните служби (заедно с Плутон); всички професии, които имат общо с изпълнението на някакъв ритуал.

УРАН

По своя характер Уран е свободолюбив, независим, конструктор на необикновени неща. Свързан е с науката и при това най-често с оригиналната, нетрадиционна и новаторска дейност. Неговите предпочитания касаят всичко, свързано с небето: астрономията, небесната механика, астрология, космонавтика, авиация.

Под Уран са направленията, свързани с електрониката, електроенергетика, радиоелектроника, изчислителна техника, математика,  съвременна физика, системите за комуникация (радиото и телевизията). Това са науки, които винаги бягат в бъдещето. Към тази планета се отнасят дялове, свързани с лазерна терапия, радиолечение, рентгенография (заедно с Плутон) и др. Също и професионалните изобретатели, селекционери, които отглеждат нови сортове. Генетиката е уранова наука. Всичките видове мутации са под управлението на Уран и Плутон.

При цялата си спонтанност, Уран е силно структуриран: той изважда, сканира вътрешната структура на това, с което се занимава. По своя характер е свободолюбив, независим, обича да действа спонтанно и на къси импулси. Типът на дейността му е неурегулиран, неравномерен, рисков и затова в неговата категория са професии като каскадьори, алпинисти, летци изпитатели. 
Целият окултизъм, всички, които се занимават с подобно познание, са уранови хора.

Социалните функции на Уран имат общо с реформите. Урановите хора виреят в моменти на прелом, защото обичат новото. Съществува една много интересна функция на тази планета, която дава рядка, но известна професия, а именно пророците: хора, които внасят новото. Те са призвани да пораждат социални и духовни мутации. Идват на Земята, за да пренасочат пътя на човечеството във връзка с променилото се време. Обикновено действат срещу Сатурн и Юпитер, срещу църковната йерархия и затова биват гонени и отричани, като често ги признават чак след смъртта. В мюсюлманството и индуизма подобна пророческа институция е била узаконена и е съществувала дълго време. В християнската традиция пророците са били изведени извън рамките на съществуващата църква и затова се е получило така, че вместо да станат елемент, който проправя пътя й напред, те са били родоначалници на всевъзможни ереси. В Египет жреците и авгурите са били с много висок статут. Когато изхвърлят Уран извън пределите на съществуващите институции, той започва да създава нови.

Уран е устремен към бъдещето. Има цяла категория  хора, които се занимават с тази насоченост под една или други форма - футурoлозите. И в литературата съществува ураново направление - фантастиката, но тя се разделя на два вида: научна и фантасмагории (първата е под Уран, а втората – под Нептун).

НЕПТУН

Ако с Уран e свързано небето, то с Нептун – морето (професионалните мореплаватели).

Нептунианските професии имат отношение към създаването на илюзорна реалност: в частност телевизия, театър и музика.

В науката това са психология и психиатрия, химия и фармакология.
В изкуството: музика, театър, поезия.
В социалната сфера: благотворителна и хуманитарна дейност.
Нептун заедно с Луна - болнични заведения, старчески домове.

Заедно Уран и Нептун се занимават с наследствеността, т.е. с биологията.
Всичко, свързано с наркотиците и алкохола, вкл. и търговията с тези вещества и др. е под Нептун. Сънят, лекуването чрез сън, хипнотерапия, хипноза, анестезия.

ПЛУТОН

Под управлението на Плутон са: лидери на социални движения, профсъюзни лидери, политици, идеолози, партийни дейци, политически фигури от най-висш ранг и др.

Сферите в науката, които управлява Плутон, се занимават с дълбоки аналитични изследвания, на първо място свързани с разчленяването на материята (ядрена физика). В тази категория влиза всичко, което касае верижните реакции и свръх високите енергии: плазмата и лазерът, химията на взривове, ядрената енергетика.

Също и сферата, която изучава най-дълбоките слоеве на човешката душа: психоанализа, психо енергийни терапии, трансперсоналната психология, регресията (за нея трябва и Нептун) и др.

    Дисциплини, които изследват много далечно минало, както и подземните или общоземните процеси: спелеология, палеонтология, вулканология и др.

    В медицината това са онкология и патоанатомия, различни видове енергийно лечение (рейки). Плутон е свързан с действащия окултизъм, целителство.

    Под Плутон са и служби като полиция, МВР, ДС, криминалистиката и всички секретни агентства.

    С Плутон е свързана и мафиотската дейност. Сметоизвозване.

    Също и всичко,  което има общо със смъртта, както и това, което е скрито под земята: гробари, метро, добив на нефт, руда и др. подобни.

    Към плутоновите професии се отнасят и хора на риска: каскадьори, автомобилни състезатели, хора, работещи с огън, с кръв: ловджии.

    Плутонови са професиите, които носят голяма печалба, капитал, които пускат пари в оборот, кредитните милионери, също така и крупните бизнесмени.

Предишна Планети и професии Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework