Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Планети и професии

    С всяка една планета се свързва определена група професии, но специфичното е в това, че те се променят значително по-бързо, отколкото други сфери в живота на хората: постоянно възникват нови и изчезват стари. Например професията на кочияша вече почти не се среща, а тази на космонавта възниква в наши дни.

    За да може да определим различните видове професии, с които е обвързана всяка планета, трябва добре да познаваме нейните принципи. Но, разбира се, нито една професионална дейност не може да се разглежда по една единствена планета.

Можем да откроим две големи групи, на които отговаря планетата по смисъла на своята дейност:

• Първата група е свързана със социалната й функция, защото всяка професия изпълнява някаква обществена работа.

• Втората голяма група е самият характер, естеството на дейността.

    Социалната роля се асоциира с функциите на планетата (формата), а характерът на дейността - с нейните качества (съдържанието).  Характерът на дейността по-скоро сочи за някои специфични черти на самия човек. Именно затова например марсовите типове дейност попадат в определени видове професии като спорт или бизнес, защото Марс изисква от човека инициатива, но функцията му може да се впише в конкретни категории като полиция или армия.

СЛЪНЦЕ

    Слънцето е център, сила, която обединява хората и поддържа целостта. То не е индикатор за конкретна професия, освен когато е в силна позиция в хороскопа. С него на практика може да бъде свързана всяка една професия, като тя често се асоциира с наталния дом, в който то се намира.
Слънцето дава своеобразен творчески подход и положение, което човек заема в работата: активен, деен, стреми се да открие нещо свое, нещо ново или в краен случай да има лидерска позиция, водеща роля в своята сфера. Слънцето не оказва контрол или натиск, а както дневното светило в природата по естествен начин привлича със светлината и топлината си всички растенията. Това е висшият идеал, към който сме ориентирани. 

    Със Слънцето са свързани дейности, отговарящи за развлечения: дискотеки, барове. Също и  творчески професии като художници, актьори и скулптори. Хора, които боравят със злато, украшения, скъпоценности: продажба, обработка на скъпи метали и камъни.

ЛУНА

    В социума всяка планета реализира своята функция чрез професията. Изначалната природа на Луната е майчинската. Затова с нея свързваме ангажираност, която има отношение към социалната грижа. Съществуват множество институции, които се занимават с трудоустройство, грижа за безработните, бездомните, обществена подкрепа, защита, социално осигуряване; помощ на всички слаби, болни, защита на животните и др. Има хора, преминали през курсове на специализирано обучение, които могат да оказват психотерапевтична подкрепа без да са психолози. Но за подобна допълнителна квалификация ще е необходим и Меркурий, защото изцяло лунните професии изискват минимум образование.

    Следващата категория лунни професии е свързана с грижите за деца. Хората, които ги упражняват, не се отнасят към професионалистите от най-високо ниво в обществото, а заемат именно средни и ниски длъжности. Това е, защото Луната не дава високо социално положение: лелички в детската градина, домакинки, гувернантки, работници в детските интернати, детегледачки и др.

    За професията детски учител също е необходим Меркурий, защото има образователен процес при децата, а не само грижи за тяхната хигиена и хранене.

    Още една категория лунни професии е свързана с храненето, преработката, производството и в някои случаи продажбата на хранителни продукти : всички готварски професии, като сладкарството изисква и качества на Венера.

    В литературното творчество Луната е представена чрез приказките, сантименталната мелодрама, „сапунените“ сериали. 

МЕРКУРИЙ

    Основни функции на Меркурий са: обмяна на информация, познание, интелектуални занимания. Науката е меркурианска професия. В тази категория попада и педагогиката, преподаването, като Меркурий отговаря предимно за специалното образование, което има практическо приложение.
Тук са всички професии, които упражняват езика и речта: поети, писатели, лингвисти, филолози, журналисти (особено вестникарите), всякакви информационни служби. Телевизията е  под влиянието на Меркурий, Луна и Уран.

    Към меркурианските професии спадат и тези, които се упражняват от хора, обслужващи книги: библиотекари, книгоиздатели, както и всички търговски професии. Важно е в кой знак се намира Меркурий: ако е във воден или земен, дава търговия със стоки, ако е във въздушен, тогава  говорим за брокери, дилъри, търговски посредници, мениджъри: хора, които имат общо с дейности, които по един или друг начин могат да предават информация и организират взаимообмен.

Под управлението на тази планета са дейности, свързани с кратки пътувания: екскурзоводи, гидове, всякакъв вид стюарди.

Класическата медицина, терапията, диетологията, диагностиката също е под Меркурий, защото той управлява Девата.

ВЕНЕРА

    Венера е свързана с хармонията и любовта, съответно и професиите в тази категория на първо място са в сферата на изкуството, танците, театъра, пеенето, музиката, сценичните изяви, актьорството, режисурата (заедно със Слънце), поезията, литературата, живописта, скулптурата, а от хуманитарните науки най-често изкуствознанието; художествената критика (заедно с Меркурий); художествени галерии, музеи, антиквариати, изложби (заедно със Сатурн).
Заедно с Юпитер силната Венера дава ориентация към финанси.

    Под управлението на тази планета е професията на музиканта, но само тя  не е достатъчна. Необходимо е и Нептун да играе ключова роля. Венера дава красив глас, особено ако се намира в Телец. За силата на гласа отговаря Марс, а сцената е под управлението на Везните.

Институтите за красота, модните салони, търговията и производството на стоки от типа на облекла, козметика и др. са под нейно управление.

Медицината, свързана с Венера, е дерматология, гинекология, естетична хирургия.

Дизайнерите и фотомоделите са представители на венериански професии, както и цяла бизнес категория, свързана с развлечения: дискотеки и клубове за танци (заедно със Слънцето) и др. 

    Всичко, което има отношение към обслужването на брака: идеалната работа за Венера е сватбата. Бракоразводните адвокати обаче също са под нейно управление,  както и дипломацията.
Венера заедно с Меркурий е службата (сайтове) за запознанства.

МАРС

    Под управлението на Марс са напористите и самостоятелни хора, които имат лидерски качества: водачи, подобни на тези от слънчевия тип, но значително по-твърди.

    Човек най-често си избира професия според своя психотип. За Марс е характерна висока конкурентност, воля, стремеж към независимост и победа. Всички хора, които управляват собствен бизнес и умеят да рискуват са в тази категория.

    Военната служба са под управлението на Марс. Но изявеният марсов тип не отива на това поприще или ако го прави, то е само в определени армейски професии, защото, както е известно, там се изисква дисциплина и подчинение, които той не обича. В спорта, както и в бизнеса, за такъв човек има повече възможности за изява, отколкото при военните.

Марс в комбинация със Сатурн дава военни, а заедно с Плутон - пълководци, генерали, пожарникари.

    Марс е необходим за занаятчии, които умеят да изработват красиви изделия с ръце: дърворезба, дърводелство, скулптура; такива, които обработват трудно поддаващ се материал, изискващ воля и усилия. Но тук по-скоро трябват качества от типа на Марс в земен знак. 

    Под Марс са всички, които работят с огън и метал: черна металургия, също и с твърди материали: стругари, шлосери, ковачи. Шофьори, монтьори, хора, работещи в сервизи: те са сръчни, работят с метални конструкции, механизми.
За обработката на злато и сребро отговарят Слънцето и Луната.

    В науката Марс управлява учени, които са яростни експериментатори, първопроходци.
В медицината той също си има своя сфера: хирургията, травматологията (специалности, които изискват решителност, липса на страх пред гледката на кръв, както и точност в ръцете и способност да се взимат мигновени решения).
Под управлението на Марс са и масажистите.

    Има три планети, които обичат да рискуват: Марс, Плутон и Уран. Ако всички те са силни и си взаимодействат в хороскопа, това дава професии от типа: каскадьори, изпитатели, пожарникари. При престъпниците тези планети също често са подчертани: иманяри, ловджии, бандити, крадци. 

ЮПИТЕР

    Юпитерианските професии в по-голямата си част са социално престижни. Тук попадат представители на обществени науки: философи, историци, такива, които имат научни степени; адвокати, дипломати, висши държавни служители, организатори, ръководители, идеолози, проповедници, свещеници от бялото духовенство, които не са се отказали и отдръпнали от социалния живот; изследователи и пътешественици.

    Основната сфера на дейност на Юпитер обаче са финансите: всички видове парични операции, банки, икономически отношения и др. подобни.

В литературата с Юпитер са свързани големите, историческите романи като „Война и Мир”.

САТУРН

    При Сатурн съществуват две основни функции и две ясно изразени полярности: той дава или много високо ниво, висши държавни длъжности, които са свързани с организация и управление на държавата, или тежък, уморителен, често физически труд с ангажираност по 8-12 часа на ден, 5-6 дни в седмицата.
Под Сатурн са архитектурата и строителството.
Също и прокуратурата, но не и адвокатурата, защото защитата е под Юпитер, за разлика от съдията, който постановява присъдата (той е под Сатурн).     
Тук са и данъчните служби, затворът, архивите, нотариусите и счетоводителите (последните са заедно с Меркурий). Всички видове разрешаващи и регистриращи организации, които представляват държавата. Цензурата.

    В науката Сатурн го тегли към изследване на далечното минало, археологията.
Под управлението на тази планета са свещеници от черното духовенство, които носят расо и са се отказали от светския живот.            
В тази категория също попадат хора, мерещи земята: картографи и геодезисти, както и цялата статистика.
Сатурн е свързан и със смъртта, погребалните служби (заедно с Плутон); всички професии, които имат общо с изпълнението на някакъв ритуал.

УРАН

    По своя характер Уран е свободолюбив, независим, конструктор на необикновени неща. Свързан е с науката и при това най-често с оригиналната, нетрадиционна и новаторска дейност. Неговите предпочитания касаят всичко, свързано с небето: астрономията, небесната механика, астрология, космонавтика, авиация.

    Под Уран са направленията, свързани с електрониката, електроенергетика, радиоелектроника, изчислителна техника, математика,  съвременна физика, системите за комуникация (радиото и телевизията). Това са науки, които винаги бягат в бъдещето. Към тази планета се отнасят дялове, свързани с лазерна терапия, радиолечение, рентгенография (заедно с Плутон) и др. Също и професионалните изобретатели, селекционери, които отглеждат нови сортове. Генетиката е уранова наука. Всичките видове мутации са под управлението на Уран и Плутон.

    При цялата си спонтанност, Уран е силно структуриран: той изважда, сканира вътрешната структура на това, с което се занимава. По своя характер е свободолюбив, независим, обича да действа спонтанно и на къси импулси. Типът на дейността му е неурегулиран, неравномерен, рисков и затова в неговата категория са професии като каскадьори, алпинисти, летци изпитатели.
Целият окултизъм, всички, които се занимават с подобно познание, са Уранови хора.

    Социалните функции на Уран имат общо с реформите. Урановите хора виреят в моменти на прелом, защото обичат новото. Съществува една много интересна функция на тази планета, която дава рядка, но известна професия, а именно пророците: хора, които внасят новото. Те са призвани да пораждат социални и духовни мутации. Идват на Земята, за да пренасочат пътя на човечеството във връзка с променилото се време. Обикновено действат срещу Сатурн и Юпитер, срещу църковната йерархия и затова биват гонени и отричани, като често ги признават чак след смъртта. В мюсюлманството и индуизма подобна пророческа институция е била узаконена и е съществувала дълго време. В християнската традиция пророците са били изведени извън рамките на съществуващата църква и затова се е получило така, че вместо да станат елемент, който проправя пътя й напред, те са били родоначалници на всевъзможни ереси. В Египет жреците и авгурите са били с много висок статут. Когато изхвърлят Уран извън пределите на съществуващите институции, той започва да създава нови.

    Уран е устремен към бъдещето. Има цяла категория  хора, които се занимават с тази насоченост под една или други форма - футурoлозите. И в литературата съществува ураново направление - фантастиката, но тя се дели на два вида: научна и  фантасмагории (първата е под Уран, а втората – под Нептун).

НЕПТУН

    Ако с Уран e свързано небето, то с Нептун – морето (професионалните мореплаватели).

Нептунианските професии имат отношение към създаването на илюзорна реалност: в частност телевизия, театър и музика.

В науката това са : психология и психиатрия, химия и фармакология.
В изкуството: музика, театър, поезия.
В социалната сфера: благотворителна и хуманитарна дейност.
Нептун заедно с Луната: болнични заведения, старчески домове.

Уран и Нептун заедно се занимават с наследствеността, т.е. с биологията.
Всичко, свързано с наркотиците и алкохола, вкл. и търговията с тези вещества и др. е под Нептун. Сънят, лекуването чрез сън, хипнотерапия, хипноза, анестезия.

ПЛУТОН

    Под управлението на Плутон са: лидери на социални движения, профсъюзни лидери, политици, идеолози, партийни дейци, политически фигури от най-висш ранг и др.

    Сферите в науката, които управлява Плутон, се занимават с дълбоки аналитични изследвания, на първо място свързани с разчленяването на материята: ядрената физика. В тази категория влиза всичко, което касае верижните реакции и свръх високите енергии: плазмата и лазерът, химията на взривове, ядрената енергетика.

    Също и сферата, която изучава най-дълбоките слоеве на човешката душа: психоанализа, психо енергийни терапии, трансперсоналната психология, регресията (за нея трябва и Нептун) и др.

    Дисциплини, които изследват много далечно минало, както и подземните или общоземните процеси: спелеология, палеонтология, вулканология и др.

    В медицината това са: онкология и патоанатомия, различни видове енергийно лечение (рейки). Плутон е свързан с действащия окултизъм, целителство.

Под Плутон са и служби като полиция, МВР, ДС, криминалистиката и всички секретни агентства.

С Плутон е свързана и мафиотската дейност. Сметоизвозване.

    Също и всичко,  което има общо със смъртта, както и това, което е скрито под земята: гробари, метро, добив на нефт, руда и др. подобни.

    Към плутоновите професии се отнасят и хора на риска: каскадьори, автомобилни състезатели, хора, работещи с огън, с кръв: ловджии.

    Плутонови са професиите, които носят голяма печалба, капитал, които пускат пари в оборот, кредитните милионери, също така и крупните бизнесмени.

Предишна Планети и професии Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework