Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Структури на Бруно Хубер

<АУДИО ЛИНК> Анализът на конфигурациите е едно от първите нива на осмислянето на космограмата. Тези равнища са нещо като настройка спрямо картата - вече я чувстваме, мелодията е ясна, остава да разберем защо звучи така, а не иначе.

В същото време отделянето и анализът на конфигурациите е последното звено в оценката на общото състояние на космограмата и прехода към конкретни вътрешни, а понякога и външни проблеми. За тях говорят планетите, знаците и домовете на върховете на разглежданите фигури.

Съвременната астрология търси ключ към разрешаване на проблемите на космограмата, а не само анализ на аспектите. Вече не е прието да се говори за "добри" и "лоши" аспекти. Аспектът сам по себе си отделя определен брой общи, пресичащи се теми в смисъла на всяка планета. Като ги усилва, им придава определена окраска, зависеща от типа на аспекта. Но именно конфигурацията, в която е включен, позволява да се разбере доколко хармонично, конструктивно и бързо могат да бъдат разрешени обозначените от него проблеми. Така например опозицията, включена в Тау-квадрат, се проявява по-деструктивно и императивно, отколкото, ако е страна от  синтетичен триъгълник. Следователно, отначало е необходимо да се отделят основните конфигурации, да се анализира типът на възникване и разрешаване на проблема и чак тогава да се конкретизира неговата тематика. Може да се окаже, че проблемът не е източник на всички нещастия за човека, а точно обратното - подбудителната причина за развитие.

Първата крачка при анализ на конфигурацията е определянето на нейната структура (линия, триъгълник, четириъгълник и т.н.). После следва да се определи от какви аспекти се състои тя: хармонични, нехармонични, творчески, кармични или смесени.

Най-дългият аспект е основен (например в Тау-квадрата това е опозицията). Той задава начало на трактовката на конфигурацията. Останалите аспекти, в зависимост от техния вид, заглаждат или напрягат ситуацията. Оценява се също симетрията на самата конфигурация и нейното разположение спрямо центъра на космограмата. Необходимо е да се отбележи какви са основните стихии или кръстове, задействани в дадената конфигурация.

ГОЛЯМ ТРИГОН

Съставен е само от хармонични аспекти (120х3). Това е триада, която е напълно уравновесена - всички страни са равни по дължина. Описва човек, който има устойчива и проявена воля, външно е пластичен, лесно се вписва във всякаква обстановка. Притежава вътрешна устойчивост.

Големият Тригон говори за вродени способности в сферите, за които сочат планетите. Той е предпоставка за благоприятни външни условия, които позволяват на човека да реализира заложения потенциал. Но Тригонът може да носи и негативно влияние. Поради това, че е много устойчива фигура, човек е склонен да се затваря в рамките на зоната на комфорт. Притежава висока психическа инерция и постоянство. Хора с такъв Тригон са много пластични по отношение на материалните условия, но върху мирогледа им е трудно да се въздейства. Склонни са да запазват своето възприемане на света и много трудно можем да ги преместим на друго стъпало, което в астрологията се счита за минус.

Да се живееш с Голям Тригон е по-лесно, защото човек е пластичен и адаптацията е лесна. Това е хармонична фигура, която дава много способности, но понякога роденият, осланяйки се на тях, нищо не прави, за да постигне нещо. По това прилича на "Спящата красавица" - ако не положи усилия, може да проспи звездните си мигове.

Предишна Структури на Бруно Хубер Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework