Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Структури на Бруно Хубер

<АУДИО ЛИНК> Анализът на конфигурациите е едно от първите нива на осмислянето на космограмата. Тези равнища са нещо като настройка спрямо картата - вече я чувстваме, мелодията е ясна, остава да разберем защо звучи така, а не иначе.

   В същото време отделянето и анализът на конфигурациите е последното звено в оценката на общото състояние на космограмата и прехода към конкретни вътрешни, а понякога и външни проблеми. За тях говорят планетите, знаците и домовете на върховете на разглежданите фигури.

   Съвременната астрология търси ключ към разрешаване на проблемите на космограмата, а не само анализ на аспектите. Вече не е прието да се говори за "добри" и "лоши" аспекти. Аспектът сам по себе си отделя определен брой общи, пресичащи се теми в смисъла на всяка планета. Като ги усилва, им придава определена окраска, зависеща от типа на аспекта. Но именно конфигурацията, в която е включен, позволява да се разбере доколко хармонично, конструктивно и бързо могат да бъдат разрешени обозначените от него проблеми. Така например, Опозицията, включена в Тау-квадрат, се проявява по-деструктивно и императивно, отколкото , ако е страна от  синтетичен триъгълник. Следователно, отначало е необходимо да се отделят основните конфигурации, да се анализира типът на възникване и разрешаване на проблема и чак тогава да се конкретизира и неговата тематика. Може да се окаже, че проблемът не е източник на всички нещастия за човека, а точно обратното - подбудителната причина за развитие.

   Първата крачка при анализ на конфигурацията е определянето на нейната структура (линия, триъгълник, четириъгълник и т.н.).
После следва да се определи от какви аспекти се състои тя: Хармонични, Нехармонични, Творчески, Кармични или смесени.

   Основен в конфигурацията е най-дългият аспект (например в Тау-квадрата това е Опозицията). Той задава началото на трактовката на конфигурацията. Останалите аспекти заглаждат или напрягат ситуацията в зависимост от техния вид. Оценява се също симетрията на самата конфигурация и нейното разположение спрямо центъра на космограмата. Необходимо е да се отбележи какви са основните стихии или кръстове, задействани в дадената конфигурация.

ГОЛЯМ ТРИГОН

   Съставен е само от хармонични аспекти (120х3). Това е триада, която е напълно уравновесена - всички страни са равни по дължина. Описва човек, който има устойчива и проявена воля, външно много пластичен, който лесно се вписва във всякаква обстановка. Притежава вътрешна устойчивост.
Големият Тригон говори за вродени способности в сферите, за които сочат планетите. Той е предпоставка за благоприятни външни условия, които позволяват на човека да реализира заложения потенциал.
Но Тригонът може да носи и негативно влияние. Поради това, че е много устойчива фигура, човек е склонен да се затваря в рамките на зоната на комфорт. Притежава висока духовна инерция и постоянство. Хора с такъв Тригон са много пластични по отношение на материалните условия, но върху мирогледа им е трудно да се въздейства. Склонни са да запазват своето възприемане на света и много трудно можем да ги преместим на друго стъпало, което в астрологията се счита за минус.

   Да се живееш с такъв Тригон е по-лесно, защото човекът е пластичен и адаптацията е лесна. Това е хармонична фигура, която дава много  способности, но понякога нативусът, осланяйки се на тях, нищо не прави, за да постигне нещо конкретно. По това прилича на "Спящата красавица". Ако не положи усилия, може да проспи звездните си мигове.

   Друг проблем е, че такъв тип хора са свикнали на лесен живот и приятни неща и когато се сблъскат с малка трудност или проблем, изпадат в депресия, трудностите ги плашат....

Предишна Структури на Бруно Хубер Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework