Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Теория на аспектите

<АУДИО> ...теорията за тази цикличност казва така: на Съвпада се залага цялата програма. Това са потенциалите на целия цикъл, който съдържа четири етапа. В този момент на повърхността излизат трудностите под формата на външен сблъсък с материалния свят. Втората критична точка е Опозицията. Това е кулминация и преход към спад (най-болезненият момент). Третата критична точка е последната Квадратура. Тя завършва кризата и тук противоречията са на вътрешно ниво. Това са конфликтите на самата програма (става въпрос за проблемите, заложени в самата тема). Няма външни сблъсъци, защото борбата протича в самия човек. Четвъртата критична точка е новият Съвпад. Става разпад на старата програма и се формира бъдещата.

За да направи прогноза за това какво ще се случи в тези четири ключови точки, астрологът трябва да се обърне към междинните моменти от Транзита (аспектите 45 градуса и 135 градуса). По тях няма сериозна активност, но се откриват знаци и поличби за това какви събития ще се материализират по време на ключовите моменти. За да работим с целия цикъл, едно от правилата е да наблюдаваме полуциклите. Това е първата фаза. След това трябва да определим каква тема се развива в съответния аспект, което става като определим темата между двойката планети. Например Луна в първа Квадратура със Сатурн. Темата на Луната е свързана с първите 7 години от живота и възпитанието, с майката, с битовото поведение на човека като цяло, адаптацията и т.н. Сатурн  дава ограничения, трудности, препятствия. Следователно можем да предположим, че този човек има конфликт с майка си или е лишен от вниманието, възпитанието й, което е било поето от баба му или друг възрастен роднина. Темата ще бъде как Луната влияе върху Сатурн и как Сатурн влияе върху Луната. В аспекта има двупосочно влияние. И едната планета влияе, и другата. Няма значение, че в случая говорим за Луната, която е с мека енергия, тя просто ще размива Сатурн. Човек ще има проблеми с дисциплината или напротив - ще се страхува и ще е много свит и притеснителен. Кое ще бъде вярно зависи от това коя от двете планети е по-силна и активна по знак или друг показател. Ако това е Луната, тя ще влияе повече върху Сатурн и обратното. Ако има стелиум, положението се усложнява – трябва да се гледа всяка една планета в него какви аспекти прави поотделно.

Дойде време да си говорим конкретно по темата за аспектите. Логично е да започнем от Слънцето. Според вас в кой слой от човешкия живот ще действат аспектите на Слънцето и в коя сфера ще влияят? Разбира се, че в характера, доколко човек може да е щастлив, способен да твори и да реализира личните си способности. Аспектите на Слънцето описват характера на човека и качествата, които ще доминират. Ще дават информация и за отношенията с бащата. Искам да обърна внимание, че и Слънцето, и Сатурн имат връзка с бащата. В детските години, докато бащата ви помага, покровителства и е герой в очите ви, той олицетворява вашето Слънце в хороскопа. Когато преценяваме аспектите на Слънцето, обикновено те са разнообразни. Възможно е да има прекрасни аспекти. Оттук можем да заключим, че с бащата всичко е било наред. Сатурн се включва, когато детето тръгне на училище, а бащата трябва да го въведе в обществото и да го запознае с нормите и правилата, които са приети в него. Сега, представете си, че Сатурн е нехармонично аспектиран. В един момент детето пораства и започва да влиза в противоречия с тези стереотипи или изведнъж бащата започва да се държи твърде строго. Преценявайте възрастовите особености. Помнете, че аспектите на Слънцето дават информация за характера на човека, отношенията му с бащата, а в женския хороскоп и отношенията със съпруга. Нека кажем по няколко думи за взаимоотношенията на Слънцето със всяка една планета...

Предишна Теория на аспектите Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework