Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Транзити

<АУДИО ЛИНК>   Какво представлява методът Транзити?

Така наричаме положението на планетите на небето в конкретния момент на говорене (МГ), също и аспектите, които сключват помежду си. За човека, който се ражда в МГ, транзитното положение на планетите ще бъде натално. За всички останали хора това са Транзити.

С помощта на този метод трябва да съотнесем положението на планетите в МГ с тези от рождената карта. Това включва:
• отношението на транзитна (тр.) планета към натална (радикс; нат.).
• съотнасяне на тр. КОНФИГУРАЦИИ спрямо същите или подобни, ако такива има в нат. карта.

Ако например две тр. планети са в съвпад (Слънце и Нептун), трябва да погледнем дали в натала си имаме някакъв аспект между  тях (опозиция, тригон или др.). Ако това е така, ще усетим действието на транзитния съвпад, защото ще се получи резонанс.

Нека разгледаме философската страна на този метод. Известно е, че в наталната карта са записани потенциалите на личността, които в определен период от живота може да се реализират. Потенциалът на наталната карта наричаме ВЕЧЕН пласт. Той се намира извън времето и пространството и не се подчинява на техните закони. Също така, не във всеки момент може да се реализира. Необходими са определени условия, продиктувани от външната среда. Съществуват и вътрешни условия, които благоприятстват развитието на определени потенциали. Моментът на реализирането на потенциала се определя от два фактора: вътрешно развитие и външна среда.
Целият въплътен свят се определя от времето и пространството, като външните обстоятелства позволяват на определени ситуации да се реализират или не. Но съществуват и закони, по които се развива нашият вътрешен свят. В наталната ни карта можем да обособим три основни пласта:

• Първият: най-дълбокият пласт - ПОТЕЛЦИАЛЕН
• Вторият: слоят на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
• Третият: АКТУАЛНИЯТ пласт

Не всички потенции се превръщат в актуални възможности. В индийската традиция има понятие Бинду, на български „семе”. Ако например Слънцето ви се намира в третия градус на знака Рак, тогава точката на същия градус в противоположния знак за вас ще бъде особена, тъй като всяка планета, която преминава през нея, ще бъде в опозиция на вашето Слънце. Индийците казват, че тази точка е семе, хвърлено от Слънцето, и в момент на Транзит, то се пробужда. Планетата хвърля своето семе в Зодиака и то се намира там до момента, в който външните условия не благоприятстват неговото покълване. Та нали и в природата е така - семето си лежи в почвата, докато не дойде подходящото време да започне своя ръст. Бинду представлява именно това – ВЪЗМОЖНОСТ. То може да покълне, но за това трябват топлина и влага, ако тези условия са налице, тогава нещата се случват, ако не - възможността не се реализира. Оттук става ясно, че желанието за ръст, инициативата е заложена в самото семе, а факторите, които го обуславят, са във външната среда. Същото е и с Транзитите - те са външните условия, подпомагащи семето.

Ако роденият има Нептун в 7 дом в аспект със Слънце в 5 дом, това може да сочи за голяма възприемчивост и чувствителност в отношенията. Човек е влюбчив, впечатлителен, но често изпада в илюзии и после се разочарова. Можем да анализираме темата за брака, но, за да има такъв, роденият първо трябва да порасне. Тоест външните условия трябва да станат подходящи, за да може потенциалният пласт да се превърне в актуален. За да се реализира целият този потенциал, трябва както вътрешните условия (физиологични, психологични и духовни), така и външните да са налице.

В този смисъл човек живее два живота: актуален и потенциален - това, което се случва реално, и онова, което е записано в радикса.

Щом дадена възможност се е проявила, значи е имало сили, които са я подтикнали към това. Вървели са към концентрация до момента, в който са й дали необходимия тласък и потенциалът се е превърнал в реалност. Транзитите са онзи фактор, който включва или създава външни условия и въздействайки на вътрешния пласт в човека, задвижва неговите потенции, които могат да се превърнат в актуални. Но, помнете, едно събитие може да се случи както на физически план - нещо видно за всички, така и на психологически - човек преживява нещо, което другите не забелязват, а катализаторът е един и същи Транзит.

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework