Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Човекът - главният измерващ прибор

<АУДИО ЛИНК>   В окултизма човекът е главният измерващ прибор. Интуицията и осезателните ни органи възприемат всичко, което става в света, и на екрана на съзнанието се появяват образи. Точността на възприятието зависи от това доколко добре е настроен приборът, доколко ясно и чисто е съзнанието на човека. Затова основното, от което трябва да започне окултистът, е себе си. Не е достатъчно да изучава само Зодиака, планетите и т.н. Необходимо е да приведе в ред своите емоции, мислене, съзнание. Това се извършва паралелно с изучаването на астрологията. В окултизма ключов момент е етиката. От етичното ниво на човека зависят неговите способности да разбира тази материя. Ако то не е високо, той няма да може да проумее тънкостите на тази наука. Древно окултно правило гласи: "Човек е способен да разбере само това, което не превъзхожда нивото на неговото съзнание". Суфиите казват: "Благодат се дава на всички по равно, но всеки я възприема според способностите си". Ако нивото на съзнанието на човека, чиято карта интерпретираме, е по-високо от нашето, ние няма да можем правилно да го разберем, да обясним събитията от живота му. Когато човек повишава нивото на своето съзнание, тогава се променя и интерпретацията на неговата карта.

Съществуват различни начини за анализ на хороскопа в зависимост от петте фундаментални нива на съзнание. Нивото на старозаветния човек съвсем не е едно и също с четвърто ниво (ученик) или петото (учител). В живота на старозаветния човек всички събития протичат на физически план, в живота на ученика - на психически. Затова, ако прогнозираме при ученика физическа травма, тя може да не се случи, а вместо нея да има психически преживявания, събития от вътрешния живот, но енергийно еквивалентни. И така, етиката на астролога е фундамент на познанието.

ЗАПОВЕДИ ЗА АСТРОЛОГА

Преди около 3400 години били формулирани десет заповеди, които сега са известни като Мойсееви. Ние трябва да ги осмислим и да разберем как работят в астрологията. (Изход, гл.20, стих 1 и нататък)

1. "Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на твоето робство. Да нямаш други богове освен Мене"

Човек, който започва да се занимава с окултизъм, с духовна практика, е такъв, който излиза от Египетската земя. Може да се отнасяте както ви е угодно към начина ни на живот, но е много важно да разберете, че човекът, роден на земята, не притежава способностите, необходими да познае света такъв, какъвто е, да разбере реалността.

Човешкото мислене, с което всички сме родени, е зачатък на бъдещо мислене. Вече около 8000 години протича преломен период, през който се променя нивото на съзнание на човечеството. Сега започва еволюция на съзнанието, като измененията в човешкия организъм, в устройството на човека ще бъдат психогенни, т.е. породени от изменения в неговата психика - това е психическа еволюция. Ние сме излезли от Земята Египетска, от нашето животинско състояние: в началото човекът е биологическо същество, а в края на пътя го очаква богочовечеството.

Изходната точка е човекът, подчиняващ се на закона и общоприетите норми и изисквания към него, а следващата крачка е свободният човек, който сам твори законите на света. Състоянието на пълна подчиненост на света, в което се намираме, е Египет и пребиваването под робството на фараона. Нас ни чака Обетованата земя, а в периода между тези две точки - дългото пътешествие.

Всички духовни практики са средство за развитие на човека и ускоряване на неговата съзнателна еволюция, които подтикват в него формирането на способности, с помощта на които той ще излезе от пустинята на безпросветността....

Човекът - главният измерващ прибор Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework