Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Значение на домовете

<АУДИО ЛИНК>   В астрологията знаем, че има връзка между денонощното движение на Слънцето и поведението на човека в заобикалящия го свят. Можем да забележим промяната в нашата напосредствена активност при преминаването на Слънцето по различните квадранти. Впечатление правят винаги ъглите на даден хороскоп. 
Спрямо хоризонта (земния, физическия план) това са две точки: Изток и Запад. Източната точка е тази, в която Слънцето изгрява. Наричаме я Асцендент. Определя пробуждането на личността и дейността на човека в този свят. Западната точка, мястото на залеза, се нарича Десцендент. Характеризира се с намаляване на външните влияния спрямо човека, нуждата му от почивка и удоволствия.

   По вертикалата има още две значими точки: най-високата в хороскопа, наречена Среда на небето (Медиум Цели), и най-дълбоката, наречена Дъно на Небето (Имум Цели). Това съответно са точките на Юга и Севера.

   Медиум Цели застъпва по пладне, като в него се концентрират максималните възможности на Слънцето за издигане над хоризонта, съответно и  максималните способности на човека да изяви своята активност. Това е най-осветената част на деня, времето на осъзната дейност. Имум Цели е точка в хороскопа, която се формира в среднощния час и символизира края на всичко, тъмнината, съня, спирането на всякаква човешка дейност в заобикалящия свят, потапянето в себе си, във вътрешния свят, в своето подсъзнание. Тя е свързана с естествената потребност на човека да възстанови жизнените си сили за делата на следващия ден.

   По този начин Асцендентът символизира мястото, където човек, опирайки се на своето разбиране за самия себе си и своите възможности, е готов да ги изяви. Медиум Цели представлява точката, с която човек свързва своето виждане за „най- високото” нещо в живота. Десцендентът символизира контакта с всичко онова, което се намира във външния свят, противоположен на него и разбирането му за себе си. Имум Цели е връзка с материалния, физическия и земния свят. В него се проявява инстинктът за самосъхранение на човека и неговата изконна потайност.

I дом: Още го наричат “хороскоп” (от "хоро"- час, и "скоп"- наблюдавам). Наблюдавайки изгряващите на хоризонта звезди, древните астролози определяли Асцендента и изчислявали наталните карти. I дом описва физическото тяло на човека, външния му вид, лицето, поведението, движенията, маниера на говорене, самосъзнанието, активността, темперамента, който се проявява в действие.

II дом: Определя запаса на жизнената енергия в човека, способността  да я използва, да организира циркулацията й в собственото си тяло. Важен е знакът на върха, той ще посочи откъде човек може да си я набавя. Например Риби на върха на II дом - чрез съня, Везни - чрез задушевен контакт и т. н. Към този дом се отнасят парите, спечелени от самия човек, движимото имущество, придобито със собствен труд; практическите навици, които притежава.

III дом: Тук е темата за братя и сестри, близки роднини, близки пътувания и пътешествия; кореспонденцията, специалното образование, а също и мисленето, умът, използван за решаването на задачи от ежедневието; обкръжението на човека.

IV дом: Това е бащиният дом (описва взаимоотношенията с родителите), собственият дом, недвижимото имущество, малката родина. Този дом описва хората, които живеят в него, както и общата атмосфера. Тук е астралната матрица, емоционалните, психични предиспозиции, които той наследява от своите родители.

V дом: Творчество, любов, отношения с децата, раждането им; свободно време на човека, развлечения, риск, хазартни игри и спекулации, едри (големите и скъпи) покупки, подаръци, спорт.

VI дом: Работа за обезпечаване на насъщния, служба, колектив, в който човек работи, грижа за близките и семейството, възпитанието на децата, домашните животни, от които има полза. Ако Втори дом е здравето, то Шести са болестите.

VII  дом:  Брак или дълга и устойчива връзка. Дом на партньорството, сътрудничеството, на явните врагове; гражданските дела, популярността, участието на човека в дейността на малки колективи; близката дружба.

VIII дом:  Пари, които човек получава чрез други хора - на съпруг(а), а също и наследство; дългове и пари, които дава на заем. Заболявания, нещастни случаи, всяка среща със смъртта. Практически окултизъм, различни занимания с енергийни практики (йога, рейки). Бременност, зачатие и полов живот. Насилие, криминални престъпления.

IX дом: Далечни роднини, пътешествия, пребиваване зад граница, висше образование, на първо място общото, за разлика от специалното, което се отнася към Трети дом; философия и религия, мироглед на човека, представите му за света, вярата, духовните наставници, учителството.

X дом: Призванието на човека, професионалната му дейност (за разлика от служебната по Шести дом); социалният му статус, почести и слава, награди, власт, кариера, родители. Обществената дейност; идеите, които тласкат човека към нея; намеренията, от които се ръководи в живота си.

XI дом:  Мечти, идеали, нещо, пред което човек се прекланя; стремежи, далечни плановете; приятели, идейни съмишленици, кръг от близки по мироглед хора; колективна дейност. Тук е новото, което се случва в живота, а не е било заложено в първоначалната му програма.

XII дом: Емиграция, заточение, пребиваване в изолация, болница, затвор, а също и завършек на социалната дейност; престой в уединение, в затворени пространства, изгнание отвъд пределите на обичайната реалност (там, където човек е насаме със себе си); вътрешен или затворен начин на живот; пътувания зад граница. Скрита тайна дейност, тайни врагове, приятели, а също така и таен покровител. Мистерия и тайнство, мистицизъм, езотерични учения и знания; хроничните заболявания;  скритата духовна страна на живота ; вътреутробният период преди раждането.

   Назовахме основните значения на домовете. Те описват всичките страни от живота на един човек. Имат и по-общи названия. Така например I дом се нарича дом на "Аз-а"; II дом - на парите и здравето; III дом - на братята и сестрите, приятелство; IV дом - бащин дом, свой дом; V дом - творчеството, любов и деца; VI дом - болести и служба; VII дом - на брака; VIII дом - на смъртта; IX дом - на религията, висшето образование, далечните пътешествия; Х дом - на кариерата; ХI дом - на приятелите и мечтите; XII дом - на изгнанието.

Предишна Значение на домовете Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework