Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Значение на домовете

<АУДИО ЛИНК>   Знаем, че в астрологията има връзка между денонощното движение на Слънцето и поведението на човека в заобикалящия го свят. Можем да забележим промяната в нашата непосредствена активност при преминаването на Слънцето през различните квадранти.

Спрямо хоризонта (земния, физическия план) отчитаме две точки - Изток и Запад. Източната е тази, в която Слънцето изгрява. Наричаме я Асцендент. Определя пробуждането на личността и дейността на човека в този свят.     

Западната точка, мястото на залеза, се нарича Десцендент. Характеризира се с намаляване на външните влияния спрямо човека и нуждата му от почивка.

По вертикалата има още две значими точки: най-високата в хороскопа, наречена Среда на небето (Медиум Цели), и най-дълбоката, наречена Дъно на Небето (Имум Цели) - това са точките на Юга и Севера.   

Медиум Цели се смята за точка, която застъпва по пладне, като в нея се концентрират максималните възможности на Слънцето за издигане над хоризонта, съответно и  максималните способности на човека да изяви своята активност. Това е най-осветената част на деня, времето на активна и осъзната дейност. IC е точка в хороскопа, формираща се в среднощния час, символизираща края на всичко, тъмнината, съня, спирането на всякаква човешка дейност в заобикалящия свят, потапянето в себе си, във вътрешния си свят, в своето подсъзнание. Тя е свързана с естествената потребност на човека да възстанови жизнените си сили за делата на следващия ден.

По този начин Асцендентът символизира мястото, където човек, опирайки се на своето разбиране за самия себе си и своите възможности, е готов да ги изяви.

Медиум Цели е точката, с която човек свързва своето виждане за „най-високото” в живота.

Десцендентът символизира мястото на контакт с всичко онова, което се намира във външния свят, противоположен на самия него и разбиранията му за себе си.

Имум Цели е връзка с материалния, физическия и земния свят. В него се проявява инстинктът за самосъхранение на човека и неговата изконна потайност.

I дом: Още го наричат „хороскоп”. Тази дума произлиза от съчетанието на други две: "хоро"- час, "скоп"- наблюдавам (от гръцки); наблюдавайки изгряващите на хоризонта звезди, древните астролози са определяли Асцендента и изчислявали наталните карти. I дом е физическото тяло на човека, външният му вид, лицето, поведението, движенията, маниерът на говорене, самосъзнанието, активността, темпераментът, който се проявява в действие.

II дом: Описва запаса от жизнена енергия в човека, способността  да го използва, да организира циркулацията му в собственото си тяло. Знакът на върха ще посочи откъде човек може да си набавя енергия: например Риби на върха на II дом - чрез съня, Везни - чрез контакт и т.н. Към този дом се отнасят парите, с които човек непосредствено разполага, движимото имущество, придобито със собствен труд; практичните умения, които придобива в живота.

III дом: Тук е темата за братя и сестри, близки роднини, близки пътувания и пътешествия; кореспонденция, специално образование, а също и мислене - умът, използван за решаването на определени задачи от ежедневието; ежедневното обкръжение на човека.

IV дом: Това е бащиният дом (описва взаимоотношенията с родителите), собственият дом на човека, недвижимото имущество, малката родина. Този дом описва и хората, които живеят заедно с родения, както и общата атмосфера. Тук е астралната матрица, емоционалните и психични предиспозиции, които той наследява от своите родители.

V дом: Творчество, любов, отношения с децата, раждането им; свободното време на човека, развлечения, риск, хазартни игри, спекулации, големи и скъпи покупки, подаръци, спорт.

VI дом: Служба, служебни отношения, колектив, в който човек работи, отношенията с началника, с подчинените, грижа за близките и семейството, възпитанието на децата, домашните животни, от които има полза. Ако II дом е здравето, то VI са болестите.

VII  дом:  Брак или дълга и устойчива партньорска връзка. Дом на сътрудничеството, но и на явните врагове; гражданските дела; популярността, участието на човека в дейността на малки колективи; дом на близката дружба.

VIII дом:  Пари, които човек получава чрез други хора - на съпруг(а), а също и наследства; дългове и пари, които дава назаем. Заболявания, нещастни случаи, всяка среща със смъртта. Практически окултизъм, различни занимания с енергийни практики (йога, рейки). Смъртта и пребиваването в гранични пространства. Бременност, зачатие и полов живот. Насилие, криминални престъпления.

IX дом: Далечни роднини, пътешествия, пребиваване зад граница, висше образование - на първо място общото, за разлика от специалното, което се отнася към III дом; философия и религия, мироглед, представите на човека за света, вярата, духовни наставници, учителството.

X дом: Призванието на човека, професионалната му дейност (за разлика от служебната по VI дом); социалният статус, почести и слава, награди, власт, кариера, родител. Обществена дейност, намеренията, от които човек се ръководи в живота си.

XI дом: Мечти, идеали, нещо, пред което човек се прекланя, стремежи, далечни плановете; приятели, идейни съмишленици, кръг от близки по мироглед хора; колективната дейност. Тук се случват нови неща, които не са били заложени в първоначалната програма на човека.

XII дом: Емиграция, заточение, пребиваване в изолация, болница, затвор, а също и завършек на социалната дейност; престой в уединение, в затворени пространства, изгнание отвъд пределите на обичайната реалност, там където човек е насаме със себе си; вътрешен или затворен начин на живот; пътувания зад граница. Скрита дейност, тайни врагове, но и тайни покровители. Мистерия и тайнство, мистицизъм, езотерични учения и знания; хронични заболявания;  духовната страна в живота; вътреутробният период.

Назовахме основните значения на домовете. Те описват всичките страни от живота на един човек. Имат и по-общи названия. Така например I дом се нарича дом на "Аз-а"; II дом - на парите и здравето; III дом - на братята и сестрите, приятелство; IV дом - бащин дом, свой дом; V дом - творчество, любов и деца; VI дом - болести и служба; VII дом - на брака; VIII дом - на смъртта; IX дом - на религията, висшето образование, далечните пътешествия; Х дом - на кариерата; ХI дом - на приятелите и мечтите; XII дом - на изгнанието.

Значение на домовете Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework