Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Слънчева революция

М. Б. Левин, откъс от семинар

Ще анализираме как се виждат събитията в СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ (СР):

ЗА КОЕ МЯСТО СЕ СТРОИ СР? Въз основа на много наблюдения възникна усещането, че човек "си носи" СР със себе си. Елена Долгова, колега, преподавател, която анализираше спортни резултати, започна да изследва СР в тази насока. Тя направи СР на треньора на отбора за мястото, където беше състезанието. Възникна въпрос: Как така? И други колеги започнаха да проверяват. Аз също направих някои наблюдения, като започнах с моята карта. Оказа се, че Соларът „пътува“. Например посрещнах моя Солар в Полша, а като се прибрах в Москва, ми работеше московският Солар. Соларът се построява за мястото, на което човекът в момента живее, а не където се е родил. Но главните събития в живота (брак, раждане на деца, смърт на близки хора, забележими промени) работят и в двата Солара – месторождение и местопребиваване. Аз предпочитам да работя със Солар за местоживеенето. Но ако ми се налага да проверя някакво събитие и не мога да разбера достатъчно ясно какво се случва, включвам Солар за мястото на раждане.

Соларът действа половин година преди и половин година след рождения ден. Понякога събитието се вижда в предишния Солар. Когато става дума за смърт на близки хора, брак или нещо сериозно, работят два поредни Солара. Понякога следващият Солар работи по-силно от текущия. Явно това е свързано със състоянието на човека.

Когато разглеждам Соларите за започване на връзка, често се вижда в текущата година соларна (сл.) Венера в 1 дом (Н1), а в следващата година сл. Венера Н7, по-следващата година – сл. (Луна съвпад Нептун) близо до МС. Това не означава, че всяка година ще има нова връзка, а най-често продължаване на една и съща връзка, докато изведнъж не се появи сл. (Сатурн, Уран или друг значим показател) Н7, което може да даде указания за прекъсване на отношенията. Соларите трябва да се гледат верижно – предишния, настоящия и следващия.

ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛИЧ: 22.04.1870г.; 04.03.36; УЛЯНОВСК, Русия

СР 1916г., УЛЯНОВСК:

 
- сл. (Юпитер, Слънце, Меркурий) Н10 – по това време Ленин е в Швейцария и изнася лекции, учи младите комунисти. Трябва да се разбере, че такова положение невинаги означава голям успех. Това е локален успех, в рамките на една година.

- сл. Уран Н8 съвпад нат.К10 – дава голяма активност. 

Наблюдавал съм при наслагване на транзитите върху наталната карта или при наслагване на натал върху СР за същото събитие в същата година, често Соларът да показва много по-точно събитието, отколкото Транзитът. 

- сл. (Луна съвпад К6) в дръжката на „Кошница“

- сл. (Марс съвпад К2); сл. (Нептун съвпад ASC)

В СР голямо значение имат планетите, които са намират близо до куспидите на домовете.

Вижда се, че ситуацията е напрегната и кризисна, защото имаме ясно изразена „Кошница“, която върви от 2-ри към 8-ми дом в СР (начална и последна планети).

Задължително гледам къде попадат осите на Солара - повече тези на СР върху наталната карта, отколкото обратното.
- нат. ASC съвпад сл. К12 - силен показател за пребиваване в чужбина, в изолация; човек е зависим от външните условия.

- сл. (Нептун Н12 У9 съвпад К1) – отново е свързано с чужбина

- нат. К10 съвпад сл.К8

Съвпадът на наталните кардинални оси с куспидите на слънчевите домове е много силен показател.

Явно има криза в чужбина – финансова или здравословна.

Така си отбелязвам кои домове ще работят силно.

СР за 1917г., УЛЯНОВСК:
 

- (сл. Сатурн съвпад  нат. СЛВ ) опозиция нат. Луна Н8 – кризисна година, трудна

- пълен соларен 8-ми дом - ситуации, свързани с внезапни кризи

- Соларът показва рязък обрат – започва с Уран, минава през 8-ми дом и приключва в 10-ти. Този обрат ще е свързан или със здравето и физическия живот, или с промяна в социалното положение. Ленин все още не е дошъл на власт, но това е труден период.

Този Солар ще действа до октомври 1918г. – 6 месеца след рождения ден.

СР 1918г., УЛЯНОВСК:
 

- сл. (Плутон съвпад К8), а сл. Уран е вълнорез отново

- сл. ЮЛВ съвпад нат. К1 – сл. СЛВ съвпад н.К7

В Солара преобладават напрегнатите аспекти – това е година, когато болшевиките идват на власт.

СР 1916г., ЦЮРИХ: