Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Семинар на тема "прогностика", Левин, 2014 г.

Някои от вас имат книгата по Символични Дирекции, която беше издадена преди 17 години. Но астрологията е жива наука и за тези години сме провели много изследвания, така че тя малко е остаряла. Работи, но вече има и нови неща. 

Ще започна от основни определения. Какво означава Символични Дирекции? Това е интернационален термин. Формулата е много проста: 1 градус = 1 година от живота. Изчисленията са лесни - прибавяме към наталното положение количеството градуси, което е равно на броя години за прогноза. 

Първият ми въпрос е провокационен: За кое място трябва да се построи символичната дирекция? За релокационното или за наталното? Разбира се, че няма значение. Към наталните градуси прибавяте количеството години, за които искате да направите прогноза. 

Втори момент - с този метод е свързана ректификацията. Най-важният метод за ректификация е този по събития от живота. Има различни методи за уточняване на часа на раждане. В момента единственият сигурен е събитийният. По символични дирекции това се прави най-качествено. Може, разбира се, да ползвате и транзити, прогресии, но символичните дирекции (СД) са най-сигурни.

Защо това е толкова удобен метод? Например, когато попитате някого кога е починал негов близък - родител напр., той започва да се чуди, не помни точно деня.

С каква точност обикновено изчисляваме положението на планетите? До 1 минута. На върховете на домовете точността е също толкова. За една година тези точки по метода СД се изместват с 1 градус, а за колко време ще се преместят с 1 минута? Колко дни има в годината? - 365. Колко минути има в един градус - 60 => 365:60 = приблизително 6 дни, тоест една седмица грешка няма да промени нещата. Но това дава и неточност в прогнозата. Максималната точност е една седмица – плюс- минус. 

Какво разглеждаме по СД ? По транзити можем да разглеждаме транзити към транзити (елекция към транзит напр.), или транзити към наталната карта. В СД няма смисъл да се разглеждат дирекции към дирекции, защото цялата карта мърда с един градус напред. Затова разглеждаме положението на планетите към натала и допълнително ингресиите в нови знаци в дирекционната карта. 

Орбиси. Стандартни са. За всички планети 1 градус; за Луната 1,5 за мажорни асп., за Слънцето - 2 градуса. 

Сега ще въведа няколко допълнителни понятия. Как работим?  Ето една натална карта. Заедно с това ще ви запозная как да работите с програмата СОТИС. Ще отговоря на няколко въпроса, които дори още не сте ми задали. Аз не работя с Прозерпина. Защо? Поради факта, че към настоящия момент тя няма физически аналог. Откриха една планета - Ерида, но тя има съвършено различни астрономични характеристики, друг цикъл около Слънцето. По Ерида вече има изследвания, но те не съвпадат с Прозерпина. Хамбургската школа например работи с осем транс плутонови планети. Но това не са планети. Това са определени цикли, които нямат ретроградност. Доказано е, че в човешкия живот, в човешката история работят и циклични показатели.  Известен е цикъл от 22 години, известен е 7 - годишен цикъл, но, така или иначе, те не са свързани с физически планети. 

Въпрос: С кои планети и точки работите в метода СД? - С десетте планети, Черната Луна и Възлите, както и всички върхове на домове. Не работя с Прозерпина и Хирон. Все още няма сигурни изследвания по Хирон, които да говорят за това какво всъщност представлява. Ако имаме трима астролози, те ще имат поне четири различни интерпретации относно Хирон. Ако вземете няколко книги за Хирон, навсякъде всичко е различно. Аз не съм правил изследвания по Хирон и не знам. Лилит е друго нещо. Това е особена тема. Когато дойда другия път, ще ви представя концепцията си за нея, която ползвам. Провеждали сме изследвания в Академията, които се различават от стандартните. Така че, за Лилит мога да твърдя някои неща със сигурност. 

Традиционната астрология не разглежда аспекти към върхове на домове. Може да се срещне разглеждане на аспекти към кардиналните куспиди на картата. Неотдавна в Русия бе дошъл известен американски астролог и се опита да демонстрира нов подход в астрологията, а именно работа с аспекти към върховете на домовете. Сами разбирате, че нямаше кого да учуди, защото ние отдавна работим с тях. Разглеждаме тази тема повече от 30 години, дори построяваме и аспекти между самите домове - както в прогностика, така и в натална карта. Не мога да си представя как ще интерпретирам натална карта без да анализирам аспекти към върховете на домовете. Пример за действието им са хороскопи на близнаци, дори когато разликата помежду им е до 5 минути. Почти нищо не се променя, нито една планета не преминава в следващ градус. Единствено домовете отиват в друг градус и често се променят аспектите към върховете им, особено минорните. И вече отчитайки тези тънкости - поява и изчезване на определени аспекти към тези върхове - може да се даде интерпретация на разликите помежду им. В програма СОТИС може да се види таблица на аспекти между върховете на домовете. Това е отделна интересна тема, защото посочва вродени връзки между някои сфери от живота. 

Сега нека да освежим някои понятия. Какво е Управител на дом? - Това е планетата-управител на знака на върха на дома, както и на интерсептирания знак, ако такъв има, но не и на последния знак в дома. Той принадлежи на следващия дом. Вземат се предвид всички управители на знака (както старшите, така и младшите). Ако на върха стои Козирог, неговите управители за Сатурн и Уран. Когато работим с прогноза, по нашите правила и двата управителя работят еднакво и се вземат предвид.

Сигнификатор на дома: това е символичният управител (взема се предвид както старшият, така и младшият). 

Наталните орбиси на аспектите към домовете са 5 градуса - за мажорните, 1 градус - за минорните. 

Ние работим с 16 вида аспекти. Има школи, които работят само с мажорни аспекти. Но в наталната карта има изключително много информация; всичко, което е заложено в човека, го има в наталната му карта. Всичко, което може да се случи с него, е записано в хороскопа. Това не означава, че всичко, което е заложено, задължително ще се прояви, но ако нещо го няма в натала, то не може да се случи. Например името на вашия началник не фигурира в радикса ви, но присъства описанието на това какъв е той. Използваме това, когато правим качествена ректификация на картата и напр. АСЦ му е на границата между два знака и ако видим, че родителят е представител на единия зодиакален знак, разбираме, че това е той. Другият знак не подхожда… Има ситуации, когато някой човек може да бъде ваш любовник, а съпруг - не. Просто неговата характеристика като съпруг не присъства в натала ви. Това е свързано и с факта, че той става роднина не само на вас, но и на другите ви роднини и трябва да подхожда и на техните карти. 

Така че, може да се разглеждат всички потенциали на човешкия живот, тогава работим с пълния набор от аспекти. Може да се гледа най-повърхностният слой - събитийният; може да се гледа психологическият слой, той е по-дълбок. Ако искате да гледате по-детайлно на човека, ще взимате всички аспекти, но ако желаете да видите обща картина, гледате мажорните. 

Допълнителните аспекти са: 160; 140; 102,84; 51,42. Не обичам да работя със септилите. Не ги ползвам в наталната астрология, но колегите ме убедиха, че те работят в метода СД и то по моята карта. Септилите създават краткотрайни и неустойчиви ситуации. Наример брак, регистриран на септил, ще се разпадне бързо, неустойчив е. Една студентка беше се омъжила на септил и се оказа, че съпругът й не е разведен и бракът им е невалиден.  Всички т.нар. допълнителни аспекти са слаби, неустойчиви, участват в бързо променящи се ситуации. 

Ето едно момиче, което е родено в Санкт-Петербург. Гледаме какво се случва тази година при него. Виждам Нептун на върха на 3 дом, Венера отива към Уран, АСЦ 17, Луна 15; Възелът- на 19 (В дирекциите Възелът се движи директно). След 2 години Луната излиза на ДСЦ. След половин година ще влезе в орбис за съединение. Слънцето е в квинтил със Сатурн, Венера в тригон с Луната. Какво ще предположите?

- Брак!

- Вижте, брак е широко понятие. Това може да са устойчиви отношения. Може да живеят на семейни начала. Тук присъстват показатели не толкова за брак, колкото за наличие на връзка. Слънцето е върху Венера, квинтил към Марс. Но невинаги Венера дава любов. Тя, разбира се, дава активизация на емоционалния живот, но това може да е творчески процес. Когато Венера работи, се включва сърцето, като тя се разкрива най-видимо, когато човек придобива или губи нещо. Спомням си, когато тр. Нептун минаваше през моя АСЦ. Всички казваха, че ме очаква голяма любов, а истината беше, че майка ми влезе в болница и почина. Беше ми много тежко. Денонощно стоях в болницата. Беше много емоционално. 

Предишна Семинар на тема "прогностика", Левин, 2014 г. Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework