Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Подход към интерпретацията на Композитна карта

Lotus

Доклад, изнесен от Олга Галанкина на конференция през 2015г. в Москва 

Докладът ми се отнася до синастричния анализ на две карти с помощта на метода Композит, който се ползва за разглеждането на взаимоотношенията между различни двойки: съпружески, любовни, роднински или служебни.
Съществуват два вида синтетични карти: Композит и Средна карта. Композитът представлява карта на средните точки на планетите и върховете на домовете в хороскопите на двамата партньори. Осредняват се Асцендентите, Слънцата, Луните и пр.

Има и втори вид синтетична карта, която се нарича Средна карта или карта на Дейвисън. Тя се построява, като се осреднят датите, часовете и местата на раждане на партньорите. Ако например единият се е родил в гр. Москва, а другият в гр. Санкт-Петербург, осреднено място на раждане ще се падне някъде около гр. Бологое. Каква е разликата между тези две карти?

Картата на Дейвисън е реално съществуваща и може да се явява натална за някой конкретен човек. Построена е за реален момент от времето и има конкретна точка на Земята, на която се проектира. По тази карта може да се построяват всички прогностични методи.

Композитът е различна карта. В него може да се видят неща, които във физическата реалност не съществуват. Например, Слънцето може да е в опозиция с Венера. Това се случва, ако единият партньор е роден през зимата, а другият - през лятото. Също и Меркурий може да се окаже в опозиция с Венера. Много  мислих за тези нереалности и разбрах, че Композитът описва  нещо, което не се отнася до нашия реален физически свят. Тази карта разкрива как взаимодействат партньорите на едно друго вътрешно психично ниво. Поради тази причина аз не построявам Транзити към Композитната карта, защото в нея присъстват тези нелогични неща. Но знам, че много астролози го правят. Аз разглеждам Композитната карта, именно за да анализирам съдържателната страна на отношенията в двойката. Композитът ще ни показва двойката като едно цяло. Този метод не може да се използва като основен. Такъв за мен е наложението на двата хороскопа, за да видим как планетите от картата на единия партньор взаимодействат с тези от хороскопа на другия.

Сега искам да ви разкажа какво показа практическата ми работа с Композитната карта.
Ключовите домове в Композитната карта се оказаха ъгловите. Аз ги  наричам ДОМОВЕ, КОИТО ОПИСВАТ СЪЩНОСТТА НА ОТНОШЕНИЯТА. Планетите, които попадат в ъглови домове, задават СТИЛА на отношенията. Важно е кои планети конкретно попадат в ъглови домове. Колкото повече планети се оказват в кардинални домове, толкова е по-силна връзката между партньорите. Силна връзка не означава позитивна. Когато в ъгловите домове се настанят планети-вредители, между двамата може да има много силна връзка; партньорите предизвикват много емоции един спрямо друг. Голямото напрежение ги държи заедно или води до раздяла. 

Значението на домовете в Композитната карта

Според  мен то се видоизменя в сравнение с класическата интерпретация  на домовете. 

1 дом - общност на двойката.
Какво тези двама човека представляват като двойка.

2 дом - енергиен ресурс на връзката.
Може да срещнете двойка, която е ярка, но 2 дом е слаб.  Това означава, че във връзката не достига енергия, за да може контактът да се получи наситен. Също тук гледаме и материалните средства, ресурса, с който двойката разполага.

3 дом - тук са родините и близкото обкръжение.
Ако е натоварен, може да се окаже, че върху двойката значимо влияние имат роднините. 

4 дом - жилищните условия; доколко добре хората съжителстват заедно. По този дом можем да осмислим подсъзнателните психологически установки, върху които се основава контактът. Начинът, по  който се чувстваме, когато сме с другия човек. Доколко ни е комфортно или не с него.

5 дом - емоционална наситеност в общуването.
2 дом беше енергийната наситеност, а тук е емоционалната. Планетите и знаците, които се намират там, ще покажат нивото на удоволствие, което партньорите изпитват в този съюз. 

6 дом - съвместна дейност; битови ангажименти, които влияят върху психологическото състояние на двойката.
Това е, когато казват: „корабът на любовта се сблъска с бита и претърпя крушение“. Ако в 6 дом присъства малефактор, битовите въпроси  ще влияят на двойката разрушително. Ако падащите домове са прекалено акцентирани в Композита, те дестабилизират връзката. 

7 дом - интензивност и съдържание на контакта във връзката.
Тук гледаме доколко е плътен контактът, също и как двойката изглежда отстрани.

8 дом – взаимен енергиен обмен между партньорите.
По 2 дом е само ресурсът, доколкото по 8 дом гледаме как между партньорите пулсира енергията. Ако е твърде подчертан, енергиите може да са разрушителни за двойката.

9 дом - идеологически убеждения на двойката; как върху двойката влияе външното културно пространство и далечните държани.
Имам няколко двойки клиенти, при които в Композита има акцентиран 9 дом и те заминаха да живеят далеч от мястото, на което са се запознали.

10 дом - глобалните цели на връзката, резултат от отношенията.

11 дом - общи надежди и очаквания.

12 дом - неподвластни външни влияния или дом на разобобщеността между партньорите.
Ако 12 дом е акцентиран, може да имаме различни ситуации, като например двойката да попадне в някакви критични ситуации заедно. Също съм срещала вариант, когато в отношенията се намесва трети човек.

Всичко, което споделям с вас, са мои наблюдения. Аз гледам Композитни карти повече от 10 години. 

Признаци за устойчивост на двойката, които съм заболявала:

1. Силни ъглови домове + добре поставен 5 дом.
Обикновено при двойки, които са имали продължителен съвместен живот, те са акцентирани и в тях има планети.
2. Ако в някой от ъгловите домове се намират Слънце или Сатурн.
3. Ако Слънцето се намира в ъглов дом, това ще сочи, че партньорите са близки по същност един на друг. Доколкото Сатурн е фактор, който само формално обединява хората. Една студентка наскоро предложи да разгледаме Композита между нея и мъжа й и там в 7 дом се намираше Съединение между Луна и Сатурн, а Слънцето беше в падащия 3 дом. Тя каза така: „ Много пъти правихме опити да се разведем, но все безуспешни. От 28 години имаме брак“. Общото домакинство, децата, парите са ги задържали заедно.
4. Ако Луната се намира в ъглов дом, това е добър показател за съпружески двойки – общ бит, дом, семейство.
5. Ако Венера или Нептун се намират в ъглов дом или в 5 дом.
Това са планети  на любовта и чувствата. Трябва да се обърне внимание на статуса и аспектацията им. Ако са поставени неблагоприятно, емоциите може да са много силни, но със знак минус. Имам пример с Композит между свекърва и снаха, в който Венера, аспектирана само с Квадратури, се намираше в 10 дом. Емоциите между тях бяха напрегнати.
6. Ако и Венера, и Нептун, и Слънце и Сатурн се намират в ъглови домове, това е показател, че двойката може да поддържа съвместни отношения и да бъде заедно много години.
7. Обръщам внимание на знаците на върховете на домовете и на първо място на тези, разположени на кардиналните домове. Опитът ми показва, че фиксираните знаци на върховете на домовете са най-стабилизиращи и укрепващи връзката. Мутабилните знаци отслабват отношенията. Относно кардиналните знаци на върховете на ъгловите домове ми направи впечатление, че тези двойки са по-отворени, по-забележими, на показ са, повече говорят, нещо от тази двойка, като че ли, е насочено към външния свят.  

Показатели, които дестабилизират връзката, създават проблеми, водят до раздяла: 

1. Наличието на Марс и/или Уран в ъглов дом на Композита.
Повишава вероятността от конфликт. Забелязала съм, че това е така, когато някоя от тези планети е сама в ъглов дом. Ако са прикрити, така да се каже, от други планети: Венера, Слънце, Меркурий, тогава нещата са облекчени. 
2.Ако има силен 8 дом, при наличие на слаби ъглови домове.
Същността е отслабена, а взаимодействието е усилено. Като къща, която е построена върху пясък. Когато задухат силни ветрове, къщата пада.
3. При подчертан 12 дом отслабва взаимовръзката между партньорите. Срещала съм двойки, които са живели дълго време заедно, но им е било скучно. По своята същност не са си близки. Също така, ако има неблагоприятни планети в дома, двойката може да изпада в стресови ситуации.
4. Ако има поразен 3 дом в Композитната карта, особено ако там се намира Слънцето, това може да говори за неблагоприятно влияние отстрана на приятели или роднини.
5. Ако всички ъглови домове са празни, тогава е малко вероятно хората да се задържат дълго време заедно.
6. Мутабилните знаци на всички ъгли също отслабват връзката между партньорите. 
Има изключения, които съм забелязала, че много работят за роднински Композити. В тях не е задължително ъгловите домове да бъдат подчертани. Ако майката има две деца и с едното в Композита се наблюдават по-подчертани ъглови домове, това означава, че и връзката с него ще бъде по-силна. 
Искам да дам за пример Композита между Лейди Диана и Принц Чарлз. Часовете има на раждане са известни.   

Чарлз - 14.11.1948г.; 21:14, Лондон, Англия; Диана - 01.07.1961г.; 18:45, Сандригам, Англия.


 
Виждаме, че ъгловите домове се намират в кардинални знаци. От опит знаем, че в такива случаи двойката е открита пред погледа на всички. В дадения пример тя е известна на целия свят.
Нека разгледаме кои планети се намират в ъглови домове:
(Марс У7 в Съвпад с Нептун ) Н1 – още от самото начало е имало много илюзии в тази двойка, които по-късно са били повод за стълкновение.
Юпитер Н4 – в двореца, у дома всичко е било прекрасно. Юпитер е слаб по знак – това е златна клетка. От психологическа гледна точка това е социална планета. В основата на техните отношения стои социалната показност (Венера  и Уран ) Н10.
Слънце в съвпад К12  – не се отразява положително върху двойката. По същност двамата не са били близки.
Но все пак Венера и Нептун са в ъглови домове, което показва, че в техните отношения е имало известна романтика, макар и само в началото. После чувствата от позитивни са преминали в негативни.
Двете разрушителни планети - Марс  и Уран, се намират в ъглови домове.

Следващият пример е за двойка, която е била в брак 27 години.
 
Това е успешен брак. Лъвът е на Асц, фиксиран знак. Забелязала съм, че всички фиксирани знаци на кардиналните оси са благоприятна предпоставка, освен Скорпиона, който създава проблеми. Той поражда бури в отношенията. Забележете тук имаме акцентиран 7 дом. Слънце, Сатурн, Венера. А Луната, Нептун и Марс се намират в 4 дом (Марс от страната на 3 дом). 5 планети са в ъглови домове. Това е Композитната карта между мен и съпруга ми. Луната е интерсептирана и ние сме затворени в дома си. Интересно изглежда 2 дом с Уран и Плутон.
Забравих да ви кажа, че Плутон в Композита се оказва, че работи със знак плюс. Ако се намира в ъглов дом, дава енергийна концентрация.
Тук Уран е като източник на доходи във 2 дом. Мъжът ми електротехник, а аз съм астролог.
До момента не мога да разбера как работят възлите в Композита. Това е тема за изследване.

Следващият пример е с двойка, която е имала брак за период по-малък от 5 години.
 
Марс е в Овен в 1 дом, мутабилните знаци са на ъгловите куспиди, силен 6 дом, запознават се в работата.

Следващият пример е с мъж, който има връзка с две жени по едно и също време.
 


Сергей е мой клиент, който по време на брака си се запозна с жена, в която се влюби. Тя му роди дете и той трябваше да избира с коя от двете жени да бъде. 
Забележете в Композита със съпругата си има фиксиран знак на Асц, пълен 4 дом, Венера е ИЦ, пълен 5 дом, а в 12 дом се е скрил Марс. 
Да видим Композита му с другата жена. Това е служебен роман, Марс и Плутон са в 4 дом, Луна на К5, роди се дете. 
В крайна сметка той остана със съпругата си. 

Коментар от залата на Юрий Хан: Вие разглеждате средните точки между планетите в два хороскопа, но двойките винаги са свързани с понятието опозиция, разглеждали ли сте опозиционни точки към опозиционни точки, тоест, може ли да се разгледа, грубо казано, опозиционният Композит? Аз внимателно гледах и слушах и пресметнах, че характеристиките, които давахте, са по-подходящи по предположените средни точки на домовете и планетите. Тоест, ако се разменят всички знаци и домове в Композита.
Галанкина: това технически въпрос, не съм правила Композитни карти, в които средните точки да са пресметнати по голямата дъга. 

Превод от руски език: Иванова К.

Линкове към доклада и презентацията:
https://drive.google.com/file/d/0B49zjQKGHIjReGlwakhCLWV4QVU/view
http://www.astro-academia.com/konferentsii/12-14-iunya-2015/galankina5

Предишна Подход към интерпретацията на Композитна карта Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework