Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Изисквания за написване на дипломен тест

Данни: жена/мъж, роден/а на …..
Прогноза за период (напр. 2018 - 2019). Посрещал/а рождените дни в (напр. гр.София).

Раздел 1. Психологически портрет на родения

Психологическият портрет трябва да бъде съставен с използването на всички известни на изследващия методи и подходи в интерпретацията на наталната карта. В този раздел НЕ трябва да се посочват астрологичните основания за съжденията (планети в знаци, в домове, аспекти и др.). Опишете характера на човека без астрологична терминология.

Психологическият портрет трябва да съдържа описание на:

1.1 Основни стремежи на човека в живота;
1.2 Най-ярки черти от характера му;
1.3 Способности, творчески потенциал;
1.4 Стил на мислене;
1.5 Характер и особености на емоционалния му живот;
1.6 Волеви качества;
1.7 Каква е жизнената му задача и възможностите за нейното реализиране.

Най-важното в този раздел е портретът да е цялостен и отразяващ характера на човека. Текстът не трябва да е по-дълъг от 2-3 страници.

Раздел 2. Описание на живота на родения

В този раздел е необходимо да опишете как са устроени основните сфери на живота на човека, вътрешният потенциал и външната му реализация в тях. Към какво се стреми и какво реално му се отдава да прави добре.

Този раздел трябва да съдържа следните подраздели:

2.1. Професионална реализация. Тук трябва да бъдат описани социалните стремежи, амбиции и степента на реализация на човека в социален план, степента на удовлетвореност от самия себе си в това отношение (работа, материален план). Необходимо е да се опише предразположеността на човека към едни или други професии и видове дейност; отношението му към работата, стилът на отношенията с колеги и началство.
2.2. Семейство. Какви са отношенията му с родителите, с децата, с другите роднини. Как човек си представя семейния живот, какво очаква от него. Като какъв вижда дома си, доколко е привързан към семейство, родина.
2.3. Лични взаимоотношения. Любов, брак. Как нативусът взаимодейства с хората, с партньора си. Колко е общителен, лесно ли встъпва в контакт, устойчиви ли са неговите връзки с приятелите, с любовните партньори. Какво очаква от партньора, като какъв вижда потенциалния си съпруг/а. 

Раздел 3. Прогноза за посочена година

Прогнозата за посочена година се състои от две части. Първата част съдържа обща характеристика на годината. Първо изследващият трябва да опише как е преминала годината по основните показатели:

3.1 общо психологическо състояние;
3.2 професионална дейност, има ли промени в нея;
3.3 семейни отношения: родители, съпруг/а, деца;
3.4 лични отношения, любов, брак;
3.5 финансово положение;
3.6 препоръки от изследващия към нативуса за съответната година. На какво роденият трябва да обърне внимание, към какво да се стреми, от какво да се предпазва.

Изследващият трябва да посочи възможни промени в дадената сфера или да отбележи липсата на такива в нея, сравнено с предходната година. Трябва да се посочат само значителни изменения, оказващи влияние на живота на нативуса.

Във втората част на прогнозата се изисква посочването на най-важните събития за годината: от 1 до 5 събития.

Резюмето на прогнозата трябва да съдържа едно или няколко събития за дадената година и да бъде ясно. Трябва конкретно да се посочват събитията.

Раздел 4. Астрологични обосновки на психологическия портрет

В този раздел трябва да опишете астрологичните обосновки за изводите, направени в раздел 1. Трябва да се постави същият текст, както в раздел 1, но всяко твърдение (в скоби до него) да бъде обосновано астрологично. Всеки по-сериозен извод трябва да се потвърди с поне ТРИ или повече показатели.

Раздел 5. Астрологични обосновки на описанието на живота на родения

По същия начин тук трябва да се пояснят изводите от раздел 2.

Раздел 6. Астрологични обосновки на прогнозата

Тук трябва да бъдат посочени астрологичните обосновки на изводите, направени в раздел 3. Необходимо е да се използват следните методи: (вторични) прогресии; символични дирекции, транзити, солари. След анализа, първите три метода е желателно да бъдат представени под формата на таблица за по-голяма прегледност  (примерна на таблица)

Раздел 7. Общи препоръки към родения

В този раздел изследващият в свободен текст трябва да представи общи препоръки към нативуса: на какво да обърне внимание, за да направи живота си по-хармоничен и плодотворен, живот, който му носи по-голяма морално удовлетворение.

Препоръки към изследващия

В изложението не е необходимо да се описват качества на характера в най-малки подробности. Ще бъде достатъчно да го опишете в общи черти, като изхождате от най-съществените показатели на хороскопа.

Когато правите прогноза за посочената година, е добре да разгледате предишната и следваща, за да видите как се развива дадена тенденция във времето.

След като посочите основните събития за съответната година и в раздел 7 ги изброите последователно, посочете основните показатели за твърденията си по следния начин:

Събитие 1:

Символични дирекции: изброяване на основните, най-съществените аспекти.
Прогресии: изброяване на основните, най-съществените аспекти.
Транзити: само най-съществените транзити на бавните планети.
Солар: коментар върху осите на соларната карта, също и положението им при наложение върху натала. Ключови положения на планетите в домове, най-ярки аспекти, положения в самия солар, както и при наложението върху натала.

Предишна Изисквания за написване на дипломен тест Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework