Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Беседи на тема психологическа астрология

Lotus

Левин М.Б.

Искам да ви запозная с това какво представлява положението на Слънцето в различните домове на наталната карта. 

Домът като такъв представлява една дванадесета част от хоризонта, която се отчита от точката на възход в даден момент. Когато Слънцето изгрява, то се намира в първи дом. По пладне стига до горната си кулминация -  точката Medium Coeli – MC (Средата на небето), след това залязва в седми дом и следва нощта, когато стига до долната си кулминация - Средата на вътрешното небе, докато не дойде моментът на следващия изгрев. 

Всеки дом представлява определена сфера на живота. Когато говорим за Слънцето по знаци, става въпрос за качествена характеристика и как тя се проявява, знакът - това е средата, в която планетата се разгръща. Но това не ни дава информация за сферата. Например Слънцето е в Дева – това дава качества като предвидливост, стремеж да се конкретизира нещо, но в коя сфера ще се реализират, в коя област на живота човек ще живее по-активно, кое за него ще бъде по-значимо в този живот, положението по знак не ни дава информация. Много астролози асоциират домовете със знаците, като напр. казват, че хората със Слънце в Рак са домашен тип, а тези в Козирог – социален, но това е грешка. Реално човек със Слънце в Рак може да бъде много социален, публичен и какъвто си иска, а в Козирог - много семеен и домашен. Това е така, защото сферата, която е най-близка на човека, зависи от дома, а не от знака на Слънцето. Искам да ви запозная с домовете на хороскопа.  

Слънцето се намира в ПЪРВИ ДОМ около час преди изгрев. Биолозите, лекарите знаят, че точно в това време организмът при човека започва да се активизира, дори и все още да спи. В кръвта му навлизат активни вещества, тялото се готви за пробуждане. В духовните школи се казва, че това е най-доброто време на деня – 15-30 мин. преди изгрев, защото тогава в природата, във въздуха има най-много енергия. В хората, които са родени по това време, има много слънчева енергия. С първата глътка въздух те са поели много от нея; имат динамично хормонално разпределение, активни са по своята природа. Смята се, че човек със Слънце в първи дом е директен, отворен, искрен, щедър. Това разбира се са крайни характеристики, защото ние сме съвкупност от много планети, но като цяло, в сравнение с други разпределения - по знак, по други сходни характеристики, хората с изгряващо Слънце в хороскопа имат тези черти в по-голяма степен. Активност и действеност са най-отличителните от тях. За тези хора е трудно да си стоят без работа. Слънцето дава голям запас от енергия, а първи дом е зоната на активност, зоната на максимална проява на себе си. Това е началото на хороскопа, асцендентът е точка, чрез която човек навлиза във физическия свят. Този максимален импулс на активност във физическия свят върви чрез първи дом - дом на активното действие. Тук са хората деятели и не е нужно някой да ги пришпорва. Когато усетят импулс, те се впускат в действие. Доста зависи и от положението на Марс разбира се, защото Слънцето поражда импулс отвътре – това е вътрешната ни воля, а за да се реализира тя, е нужда физическа воля, т.е. мускулите не ги задейства Слънцето. То дава активност на Духа, на Ума. Слънцето в първи дом придава вътрешна сила на човека, който иска винаги сам да постига всичко. 

И така, „първодомните“ хора са активни, дейни, директни. Ако в хороскопа Слънцето е много близо да точката на изгрева, това са слънчев тип хора, от тях все едно излиза светлина, жива енергия. Другите ги обичат, те са щедри, но имат един минус, който е продължение на техния плюс. Тъй като действат, обусловени от вътрешния импулс, често не успяват да съотнасят този порив с хората около тях, които от своя страна ги обвиняват, че се чувстват притиснати. Истината е, че те не искат да ги потискат, Слънцето в първи дом не се стреми към власт, то просто е активно, изхождащо от вътрешните си подбуди. Човек иска да направи нещо добро, но не всички наоколо харесват тази активност. Те казват: „ние също искаме да проявим своята активност, а ти ни пречиш“. На тази почва може да има сблъсък – прекалената активност може да създава проблеми. Когато става въпрос за сърдечните отношения, за приятелските, близките им прощават тази свръх активност, защото първодомните хора са щедри, винаги готови да помогнат, искрени, слънчеви. 

ВТОРИ ДОМ отговаря за ресурсите на човека. Ако първи дом е активното действено начало в човека, неговата действена воля във физическия свят, то втори дом създава ресурси, от които да се ползва действащият човек. Това са наличните ресурси „под ръка“. 

Ресурсите сами по себе си са обширно нещо. На първо място тук са материалните ресурси – парите, които можеш да извадиш от джоба си, да купиш това, което искаш, да заплатиш за определени услуги и прочее. Това е материалното ниво, ресурсите, свързани с наличието на пари, умението да ги печелите. Човекът е многопластово същество – в него има материален пласт, сърдечен пласт, умствен, също има и по-високи пластове. И ако човек в развитието си се е издигнал до умственото ниво, за него парите ще играят помощна роля, а не водеща. Затова ще е грешка да сведем втори дом до парите. Парите са чисто социален ресурс, позволяват на човека да се ползва от социалните блага, но не повече от това. 

Слънцето във втори дом дава голям запас от жизнени сили за дълъг и пълноценен живот – това е вторият ресурс: жизнената енергия, с която сте дошли. 

Третото ниво на ресурси са нашите умения. В определен смисъл те са по-ценни от парите. Не става въпрос за способностите, които един човек може да притежава, защото той може и да не успее да ги развие. Т.е. способностите не са се превърнали в техни повседневни умения. Във втори дом е заложен ресурсът, който можете да ползваме тук и сега. Нещо, което сте усвоили и е ваше умение. Ако сте се научили да свирите на цигулка, да рисувате, да преподавате -  това е вашият втори дом: практичните умения. 

Обикновено хората със Слънце във втори дом са практични, конкретни, също дейни, защото този дом отговаря за конкретната практическа работа – дори по-конкретна и материална, отколкото първи дом. Тук имаме активност, приложена към конкретен предмет. 

При втородомните хора има определен практицизъм, но не мислете, че това е материализъм. Те виждат света много добре от гледна точка на материята. Втори дом е свързан с реализация на конкретната форма, но това не означава, че такива хора са примитивни. Те са практични, конкретни, обичат да финализират нещата, с които се захващат. За тях е много важна материалната стабилност. Техните дела се отличават с конкретна, ясна форма. Добре работят с тялото, с формата, с ръцете си. Често посвещават живота си на занимания, насочени към тяхното здраве. Може по професия да са лекари, биолози, хора, които се интересуват от темата за здравето. Стремят се да превърнат теорията в практика. 

ТРЕТИ ДОМ - дом на общуването и близкото обкръжение, контактите на ежедневно ниво. След като във втори дом човек усвои ресурсите, в трети започва да взаимодейства. Тук анализираме как човек контактува с близкото си обкръжение, с близката среда, къде живее, неговите близки роднини, приятели. Това не е духовна дружба, нито сърдечна, а контакти от ежедневието. Трети е домът на подвижния конкретен ум, защото именно този ум взаимодейства с близкия свят, а не философският, който се стреми да познае високите дълбини. Това е живият практичен и много конкретен ум. По трети дом са учените, които се стремят към практично приложение на познанието, инженери, също и хора, които добре владеят езика, защото той е средството ни за общуване. Тук са тези, които добре и точно знаят какви са обстоятелствата на живота в момента, знаят къде, какво и колко струва, умеят да общуват. 

Трети дом дава информация за нашия кръг на общуване, какво е постоянното ни обкръжение; дали ще имаме много или по-малко приятели, дали дружеските отношения ще са устойчиви или лесно можем да променяме приятелския си кръг. По какви критерии избираме приятели: подхождаме емоционално или защото можем да си сътрудничим.

Третодомните хора обичат и умеят да се учат добре; учат цял живот и обичат да усвояват новото. В кръга на своите познати са много активни. Любовта към ученето е при по-развитите души. Както и в другите домове, тук също имаме три пласта. Най-ниското ниво са тези, които искат да си прекарат времето весело, да се позабавляват някъде в компания. На по-високото ниво са хората на практичния ум, които лесно решават задачи  от ежедневието, обичат да пътуват, да общуват. На следващото ниво са хора, които много обичат да се учат. Тук е живото конкретно познание. Не изучаването на философия, а формирането на много конкретни умения. Тук са хора, които умеят да преподават добре, да се изразяват. 

ЧЕТВЪРТИ ДОМ – обикновено го свързват със семейството, родителите, рода, роднините, родината, бащиния дом, ранното детство на човека, също и последния етап на неговия живот – края на живота. Краят и началото са по четвърти дом. Тук са представени отношенията с родителите, атмосферата в дома, връзката с рода, с родината, кръвта, наследствеността; четвърти дом показва какво ще бъде семейството на самия човек, когато порасне, домът, в който живее, неговото пристанище, неговата недвижима собственост. Атмосферата на дома като цяло. Пети дом ще ни покаже как човек взаимодейства с децата си, седми - как общува с партньора, а общата атмосфера е по четвърти дом. Какви са били отношенията с родителите в детството; какво е било семейството в детството, как човек ще гради семейство като възрастен, как ще живее в последния етап на своя живот – сам или в семейство, дали ще е заобиколен от любещи хора или от студени и отстранени, спокойна или напрегната ще бъде атмосферата. Четвърти дом свързва човека с неговата родна земя, затова хора със Слънце в четвърти дом са много домашни. Обичат да са си вкъщи, у дома се запасяват с жизнени сили, обичайно са привързани към него и към семейството. Четвъртодомните хора може да са много дълбоки. Ако човек е на материалното ниво – той е привързан към физическия си дом; ако е на сърдечното ниво, много е привързан към близките си, води емоционално наситен живот, ако е на умствено ниво и е развит човек, тук ще имаме голяма дълбочина и творчески потенциал. Ако човек със Слънце в четвърти дом се занимава с творчество, то той е много дълбок. 

ПЕТИ ДОМ – наричат го дом на децата и на творчеството. Творчеството е сложно понятие и не се определя само от петия дом. Характерното за пети дом е увлечеността, силната любов, хазарт, риск, пълноценен, наситен емоционален живот. Тук са и отношенията с децата. Как живее човек, доколко той живее със сърцето си. Когато петодомният човек е зает с нещо, той изцяло се потапя в него, зарибен е и предпочита да прави това, което обича.

ШЕСТИ ДОМ завършва долната полусфера на хороскопа. В него човек изгражда отношенията си с колектива, дом на служенето, грижата за близките, работата, която извършва в обществото. Тук е и здравето. Хората, които са свързани със здравето – лекари, психолози, психиатри често може да се окаже, че имат Слънце в този дом, това е тяхна професионална отговорност. Също и хора, които са много грижовни сами по себе си, посветили живота си на близките, обкръжението, грижа за децата, за близките, добри бавачки, болногледачки. Освен тях по този дом са и хора, които много си обичат работата, работохолици, посвещават живота си на  своята работа.

СЕДМИ ДОМ: ако първи дом обозначава Аза на човека, начина, по който се държи, нивото на неговата активност, то седми дом е този на взаимодействието. Първи дом е „Аз“ – седми е „Ти“. Тук са отношенията ни с партньорите, договорените отношения, основани на определени отговорности, диалогът със света. Първи дом е монолог - аз говоря, аз проявявам себе си, аз действам, а седми дом – аз водя беседа, аз взаимодействам, аз възприемам другите през седмия дом. Всякакво взаимодействие на равни начала е по седми дом. По седми дом има много ситуации, свързани с договорни отношения, брачни и делови партньорства. Ако в шести дом имаме подчиненост и господство, то тук партньорствата са на равни начала. 

По седми дом са и публичните хора, изяви в колектив, на сцената, където също има диалог – между актьора и залата, преподавателя и аудиторията. Често седмодомните професии са свързани с консултиране. Човек със Слънце в седми дом има нужда някой да бъде насреща му, за да води диалог. Обикновено в партньорските отношения тези хора са лидери, но без човек до себе си не могат. Ако нямат партньор, са по-пасивни.  Диалогът ги тласка към активност. 

ОСМИ ДОМ – наричат го дом на смъртта. Ако втори дом е на жизнените сили, в осми са енергиите на другия свят, с които ще се сблъскаме, когато пресечем границата . Енергията на другия свят е също толкова необходима за живота, колкото и енергията на този свят. Енергията на другия свят поддържа нашата цялост, а енергията на живота ни дава активност. Спомнете си героите от приказките. Иван Царевич, който бил посечен на парчета и неговата невяста плакала над тялото му. Долетял гарван и донесъл в клюна си мъртва и жива вода. Казал й да полее тялото първо с мъртвата вода, а после и с живата. Когато го поръсила с мъртвата вода, парчета се събрали, а когато го поляла с живата вода, то оживяло. Така че енергиите на мъртвия свят са много необходими. 

Когато в живия живот се срещаме с енергиите на осми дом, това обикновено са кризи, усещане за разруха – дали губите пари, имате инцидент, налага ви се операция, сериозни конфликти, загуба на близки. Когато се озоваваме в осми дом, много плътно взаимодействаме с енергиите на другия свят. 

Освен това осми дом е свързан с практическия окултизъм, тук се сблъскват доброто и злото, бялата и черната магия; в осми дом има сериозен конфликт между полярностите. Тук е и дълбокото разединение на цялото, потапянето в същността, както и практическата наука, дълбоката аналитика, това, което изучава материята, разцепена до съставните елементи. Най-често осмодомните хора са екстремни, живеят от напрежението; те не само се сблъскват с кризи, но и създават около себе си такива. Много от тях се чувстват привлечени от смъртта. По този дом може да видите както крайно добри хора, така и крайно лоши.

В девети дом си правиш изводите, в седми си тет-а-тет със света, в осми се потапяш в дълбочинни, невидими процеси, опитваш се да разбереш какво има отвъд границите на този свят. 

В ДЕВЕТИ ДОМ е това, без което човекът не може да бъде човек. Казват, че човекът се различава от животното по мисленето, да, но практично мислене имат и бобрите, които си строят жилища. Доколкото осъзнаването на себе си като човек, целенасоченото мислене, етичното мислене, което поставя въпроси от типа: какво правя в този свят, кой съм аз, каква е целта ми, предназначението, как е организиран светът, в който живея, има ли някакви висши помощници или той се е появил случайно от нищото, разум ли управлява света или е чиста стохастичност...? Във философията подобни въпроси се наричат последни, крайни въпроси на живота – именно те се отнасят към девети дом.

Не всички деветодомни хора имат обобщен поглед за света, стремеж да прозират нещата в тяхната широта и перспектива. Ако третодомните се оправят добре в ежедневните практични въпроси, девети дом не се потапя във всекидневната реалност. Тези хора си поставят по-отдалечени цели, не ежедневни. Така е устроено тяхното мислене. Сред тях има хора, които много добре виждат цялостната картина, но без конкретика; архитекти, а с дребните детайли ще се занимават други. Сред деветодомните хора има хора с философски ум, дори и да нямат съответно образование; погледът върху нещата им е широкообхватен. Има и дълбоко вярващи хора, които посвещават голяма част от живота си на религията. Има хора, които се движат от някаква идея, която се стремят да въплътят. Също и идеолози. Може да има и богоборци, хора, които се идентифицират като личности, които са на въпреки на всякакви норми и закони. В девети дом има особен акцент върху етиката – хора, които са изключително правдиви, които не могат да нарушават етичните норми. Стремят се към познанието, сред тях има много специалисти от високо ниво в областите на сериозните науки, философията. 

ДЕСЕТИ ДОМ: за него казват, че е дом на кариерата. Да, това е пирамида, по която човек се издига нагоре, но зависи от това в какъв свят живее, защото десети дом се опира на девети - на вяра и мироглед. Ако "таванът" на човека е ограничен само до социума, тогава десети дом за него е кариерата, а ако неговото небе е безкрайно, тогава това е по-високо от кариера – призвание. Когато се усещаш призован за изпълнението на някакви сериозни дела в света, дори може да не е в обществото, а в космоса. Творчеството е космически процес. Творческите хора творят пред лицето на Бог, после вече представят резултатите си пред обществото, за да ги оцени. 

Десетодомните хора желаят животът им, делото им да има социална значимост, не само за себе си или за изкарването на пари, а да има смисъл в това, което правят, какъв социален резултат ще има тяхната дейност. Понякога това е примитивно намерение – да направят кариера. При други е желание да дадат нещо на обществото, а понякога е призвание. Във всеки случай е нещо цялостно. Хората на десетия дом се отличават с активен ум, активен дух, който иска да се прояви в света. 

За жените десети дом отговаря и за брака, защото в предишни времена социалното положение се е предопределяло от съпруга им. 

Тук са хората на призванието, социално забележими, които са натоварени с голяма социална тежест. Това са дейни хора, които искат да направят нещо. 

ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ: ако десети дом е този на мисълта, която активно се реализира в социалната дейност, единадесети също обича дейността. На една ос с пети дом, той също е творчески дом, творчески ум, творческа мисъл, но той не обича рамките на социалните отношения, норми, ограничения, твърди правила. Физическият свят на социални отношения го натоварва. Единайсетодомните хора като че ли малко не са от този свят, носят се на сантиметър над земята и не стъпват по нея. Наричат единадесети дом на мечтите, плановете, далечните цели, но аз винаги питам - мечти или планове? Планът е нещо конкретно, твърдо, оформено, което го отнасям по-скоро към десети дом, понякога към девети, но не и към единадесети. По единадесети дом има неяснота, неточност какво точно съдържа тази мечта, отдалеченост, понякога дори нереализируемост, някакъв идеал, към който човек се стреми, който иска да достигне - отдалечен и висок, възвишеност на мисленето и невинаги практичност. За единадесетодомния човек идеалът е да си има творческо дело, да си седи в своя свят, а останалите да организират нещата около дейността му. Често са насочени към нещо нестандартно, високо, необикновено, занимават се с окултни неща. Това не са хора на риска, както петодомните.  Единайсетодомните са малко встранени, не могат да „захапят“ нещо като петодомните. Ако губят нещо в живота им, смятат, че не е за тях, щом си е затръгвало. Ако нещо не им се получава, могат да се откажат, за да опитат нещо друго. Нямат такава твърда прилепчивост към нещо; те дават свобода на себе си и на другите. Романтизмът и идеализмът пронизват целия единадесети дом. Понякога тези хора много страдат, когато осъзнават, че не могат да въплътят идеите, които ги ръководят. 

ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ: сложен дом - от една страна е последен, а от друга предшества първия дом. Смята се, че тук се намират всички резултати на цикъла. Наричат го дом на кармата, но това е наивно, защото кармата е заложена в цялата карта. Човек е резултат от всички предишни въплъщения, но в дванадесети дом се правят някои изводи и резултати от социалната дейност на човек – безсмъртна слава или пожизнен затвор. Дванадесети е дом на скритите дела. Много от това, което е невидимо, е заложено в този дом. Предишните единайсет дома свързват човека със заобикалящия го свят: активност, контакти, взаимодействие с ресурсите, с пространството, с другите хора, но тук е мястото, където човек може да остане насаме със себе си, извън всякакви други връзки. Истината е, че ние в много малка степен демонстрираме това, което сме. Във всякакъв вид общуване се оказва, че контактът ни повлиява: променяме стила си на поведение, маниера на държане, ориентирайки се спрямо партньора, спрямо пространството. По идея в дванадесети дом човек е такъв какъвто е насаме със себе си. Човекът след смъртта и преди раждането, чистата душа извън полето на контакти, самата му същност. Затова в този дом е заложено ядрото на човека, което е невидимо. Неговата проява е в първи дом под формата на активност, но то е невидимо. Самата същност все още не е повлияна от външни фактори. Тук е резултатът от всичко минало, което е постигнал човек и е станало ядро на неговата душа. В живота това ще се проявява по различни начини. На първо място дванадесети дом е на изолация, това, че човек е насаме със себе си и в живота дванадесетодомните хора често се стремят към усамотение. Може да са млади души, които се страхуват да се открият на света, предпочитат познатото пространството на апартамента си, на семейството, затворени са, трудно излизат от това. Или са дълбоки мистици, които са минали дълъг цикъл на прераждания и отново са потопени в себе си, търсещи бога вътре в себе си – хора на вътрешни, мистични, дълбоки постижения. Това може да са творчески хора, които търсят източника на творчество във вътрешния си свят и предпочитат да общуват по-малко с външния, затворени са в творчеството си; домошари, хора, които обичат да работят от вкъщи. 

Може да са тип хора, които не обичат да афишират себе си, занимават се с неофициални дела, престъпници. Тъй като в дванадесети дом човекът е отделен от обществото. Това може да са хора, които предпочитат да са по-встрани от другите, но по друг начин – далечни пътешественици, откъснати от познатия свят, за да открият нови пътища. 

Особеният характер на дванадесети дом дава двойствени типове хора по своята природа, фалшиви. Ако дванадесетодомният човек е прекалено социално активен, съмнявайте се в него. 

Тук са окултистите, мистици, хора на дълбоко вътрешно проникновение – като айсберг, който е потопен дълбоко в океана, и само малка част от него е на повърхността.   

Превод от руски: Иванова К.

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=03s2jVUYzBg&t=8s

Предишна Беседи на тема психологическа астрология
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework