Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Показатели, разкриващи слънчевия сценарий в хороскопа

Lotus

Милвисдкий А.М., преподавател МАА

Темата на този доклад се породи от размислите относно сценариите (на нашия живот, заложени в наталната карта). 

Първата планета, от която обичайно започваме своето обучение по астрология, е Слънцето, слънчевите знаци. На по-късен етап отново се връщаме към темата на Слънцето, като това си остава една сложна за разбиране тема. Например, когато разглеждаме преминаването на Слънцето в следващ знак по метода Прогресии, е много трудно да се каже какво се променя в човека. Оказва се, че това е глобална тема и за да се проумее нейната същност, трябва да имаме много знания. Аз искам да направя опит да осмисля от какво се състои и как се проявява темата на Слънцето в нашата натална карта (т.нар. слънчев сценарий). 

Всички помним, че Слънцето е централна точка на нашия живот, източник на енергия, активност. От анализа на показателите, свързани с неговото положение, се разбира какъв е нашият мироглед, позицията, която заемаме в света. От начина, по който е поставено Слънцето, се ражда дълбинният сценарий и възможностите за нашата изява в живота. Смятам, че ролите, които играем в спектакъла на живота, също произлизат от Слънцето. Всеки от нас като един актьор има дълбинно амплоа, изхождайки от което участва в различни жизнени сценарии. 

Разбира се много неща зависят от нивото на развитие и от общия контекст на картата. Не означава, че като си Овен ще тичаш да търсиш някакво самостоятелно занимание, ще се занимаваш непременно със спорт, бизнес или друго. Често това са хора, които са инициатори на определени процеси. Ако си Телец, не означава, че най-важното за теб е да натрупаш някакви средства и енергия; често това са хора, които са основа и стълб, на които се крепят определени процеси и цели системи и т.н. Тук имам много символизъм, който проумяваме, когато имаме астрологични знания и жизнен опит, така че темата на Слънцето е глобална и важна. 

Ако говорим по-конкретно, най-първото, на което обръщаме внимание, е слънчевият знак. Моето мнение е, че тук винаги работи ОСТА – бидейки Овен, в същото време приличаш по нещо и на Везните. Тази идея е заложена в метода на Метазодиака, която М.Б.Левин изложи (<линк>): винаги в дълбочината на знака лежи и противоположният полюс. В проявлението може да се наблюдава самата ос. Ако си Овен, изглеждаш напорист, активен на външен план, безстрашен, но често, когато импулсът се изчерпва, разбираш, че ти трябва партньор, някой, който да те подкрепя – това са Везните, които "живеят" в Овена на вътрешен план. Везните, от своя страна, изглеждат колебливи, но когато се задействат, приличат на Овена. 

По този начин можем да кажем за всяка двойка знаци. Например рационалната и досадна Дева, ако трябва да се помогне на някого, е първа – може да прояви чудеса от храброст в грижата и да се жертва като типична Риба. Ако говорим за знака Риби, те се проявят като духовно ориентирани, но в определени моменти може да демонстрират прагматичен и рационален подход към живота. Така би могла да се характеризира всяка двойка знаци, но това е отделна голяма тема.

Винаги гледаме оста – знака и неговия противоположен полюс. Добих разбиране, че тази тема се разгръща с възрастта: в своето развитие, в проявлението на слънчевия си сценарий трябва да минем опитностите на втория полюс. По-нататък зависи от планетите: от една страна, планетата, която управлява слънчевия знак, и от друга - тази, която е в изгнание в знака, където се намира нашето Слънце – тоест планетите, които управляват знака на Слънцето и този отсреща. Именно те ни дават възможност да разгърнем своя слънчев потенциал, слънчевата си тема. 

Голямо значение има домът, в който се намира Слънцето, домът, който се управлява от Слънцето.

Аспектите и аспектните конфигурации, в които участва Слънцето. 

Значима роля в анализа играе и планетата, която изгрява преди Слънцето. Казват, че когато отидете на ново място, ви посрещат по планетата, която стои преди Слънцето по градуси и същевременно е в съединение с него. 

Тази планетата задава импулс, вълна, чрез която нашето съзнание и активност се включват и звучат. Ще бъдат много важни домовете, които се управляват от нея, параметрите и нейните аспекти. 

Планетата, която изгрява след Слънцето, насочва нашето движение, активност и може да бъде свързана с посоката на нашето развитие; планети, които се намират в близост до Слънцето, описват жизнения ни път. Трябва да се проследи кои домове управляват. 

В този анализ се замислих и за ролята на Асцендента. Първо, знае се, че това е най-активната точка на наталната карта; точка, в която се ражда активността. По памет ще цитирам Дейн Ръдиар, че Слънцето е източник на енергия, Луната я фокусира, а Асцендентът е най-активната точка в хороскопа.

Положението на знака на Асцендента спрямо това на слънчевия знак играе важна роля за формирането на нашия жизнен сценарий. Сега ще поясня. Ако вземем за пример Овен с Асцендент Телец, това се пада втори пореден знак, считано от знака на Слънцето (от гледна точка на Метазодиака). Това означава, че за този човек ще бъде много важна темата на 2-ри дом. Как ще изглежда тази тема е друг въпрос. Зависи от цялата карта. Може да е практическа дейност, прилагане на определени способности в практиката, може да бъде темата на здравето, енергиите и т.н. Тоест контекстът ще зависи от целия хороскоп. 

Още един пример: ако знакът Водолей е на Асцендента, за човек със Слънце в Овен символично той е 11-тият дом, знак, тема. Тогава анализираме как е поставен 11-ти дом в съответната карта.

Тема, която ми се стори важна за анализа, който ви предлагам, е цикълът на слънчевата активност. Тя е важна за формирането на слънчевия сценарий. Има се предвид 11-годишният цикъл. Понякога колегите не му придават значение и го забравят. На всеки 11 години с нас се случва своеобразно презареждане. Получаваме нов слънчев импулс. Хора, които имат силно подчертано Слънце в наталната карта, споделят, че в техния живот осезаемо работи този цикъл. 

Освен с пълния цикъл, работим и с полуциклите на слънчевата активност: 11 + 5,5. Тоест презареждането може да се случва и на възраст 16,5г.

Интересно е, че символично числото 11 е съответно на знака Водолей, по този начин работи оста Лъв – Водолей, тоест слънчевата тема работи в рамките на 11-годишния цикъл. 

В контекста на днешната ми тема, нека да кажем и за Солара. Всяка година получаваме нов импулс за своето развитие. Има години, в които слънчевата тема е много важна в соларната карта, например, когато Асцвндентът е Лъв: Слънцето е управител на знака на Асцендента, т.е. е управител на годината. Също и когато Слънцето е на Асцендента, на МЦ или в друга силна позиция.

Голямо значение има и слънчевата Прогресия – веднъж на около 30 години по този прогностичен метод Слънцето сменя своя знак– това е промяна на структурата и на посоката на развитие на слънчевия сценарий в живота. Например Слънцето преминава във Везни, значи в нас се включва темата на Венера. Трябва да анализираме къде се намира тя, какви аспекти формира и това е нов етап в живота, който ще бъде белязан от темата на Венера. Тоест в рамките на Прогресиите като метод динамиките на Слънцето показват глобална посока. Също проследяваме Слънцето, което прави аспект с някоя натална планета – получава енергийна окраска от нея. 

Първият пример е човек с много силно Слънце. Наполеон – неговата астрологична карта е известна.  


Освен Слънцето, тук искам да обърна внимание на две други планети: сутрешния Меркурий, който изгрява преди Слънцето, както и Нептун (заедно с Марс), които следват Слънцето. Меркурий управлява 8-ми дом, стои в 9-ти дом. Нека си припомним, че Наполеон започва военната си кариера като артилерист. В дейността си на пълководец той е използвал тази подготовка и артилеристките методи за водене на война. Това е Меркурий (който отговаря за точните разчети) и Марс заедно с Нептун. Историците отбелязват, че той е имал невероятна интуиция, която прилагал за прегрупиране на войските си. Нептун, който следва Слънцето, сочи, че е имал определена мисия. За това говори и Големият Тригон, съставен от трите висши планети. Това е мистична тема. 

Що се касае до неговия Асцендент, виждаме, че това е 4-тият знак, дом (считано от Лъва). Гледаме как е поставен 4-ти дом в хороскопа: попада във Водолей, Уран го управлява - той е човек, който разчупва установените традиции. Разрушава остатъчния феодализъм в Европа. Първото му проявление било демократично и новаторско. Самата му житейска линия се определя от положението на Уран. Нептун дава това, че Наполеон нереалистично преценява и надценява своите сили, самонадеян е – Нептун, Марс и Слънце имат напрегната връзка с Юпитер.   

Следващият пример е на Владимир Висоцки.