Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Публична лекция на Левин М.Б.

Lotus

Висшите планети в хороскопа

В древността, както знаете, астролозите, са работили само с видимите планети и са го правили добре. Сега знанието се разширява. В астрологията има два дяла: предсказателна (или хорарна), и натална, която разглежда както характера, така и прогнозите. Хорарната астрология по традиция не работи с висшите планети, обаче напоследък има доклади, доказващи, че транс сатурновите планети действат и в хорарната.  Приемат се за по-високи октави на видимите планети:  Уран е висшата октава на Меркурий, Плутон - на Марс, Нептун - западните астролози смятат, че е висша октава на Венера, но нашата школа, приема, че е на Луната.
Висшите планети се занимават с колективни ситуации.  
Уран е свързан с висшата нервна дейност, с духовното мислене. Ако е в съвпад със Слънцето или на Асцендента, това дава активен ум, динамично мислене, високо ниво на нервна и ментална активност. Работи подобно на Меркурий, но по-активно и на по-високо ниво. Ако Меркурий се занимава с конкретни задачи - защо, колко и т.н., то Уран го интересуват големите, структурните и абстрактните въпроси. Не се спира просто на формата, а се стреми да разбере проблема като цялост. 

Плутон представлява волева активност от различен порядък. Той не работи непрестанно. Това е възможно само за хора на високо ниво на съзнание, които имат връзка с висша воля - пророци, магове. Обикновено Плутон се включва периодично, когато има ситуация на заплаха. Ако в картата Марс е слаб, а Плутон силен и настъпва ситуация на смъртна опасност, неочаквано ще видим, че на мястото на един нерешителен човек застава съвсем друг, който притежава изключително хладнокръвие и успява да взема сериозни решения, засягащи колектива и групата. В отношенията с близките ни работи Марс, но в големите колективи се проявява плутоновата воля.

Относно Нептун има литература за връзката му с Венера. Това обаче е наивно и има повърхностна аналогия. Венера отвън е мека, деликатна, не обича конфликтите и изглажда напрежението, но отвътре тя е като нерушим стълб, като ос, около която човек се върти (около това, което най-много обича). Венера притежава изразен център, от който не можеш да избягаш. Тя вижда само това, което обича. Отвън е деликатна и мека, но вътре е твърда. Олицетворява най-ценното за човека. Нептун в това отношение няма никакъв център. Човек със силен Нептун възприема всичко, но не се спира на нищо. В любовта е напълно открит към всякакви влияния, влюбва се във всекиго подред. Венера е вярна, а Нептун в този смисъл не. Поетът се влюбва в невидимите качества на жената, които присъстват във всички представителки на нежния пол. Така че, Нептун не може да се свърже с Венера. И стихиите не съвпадат - Венера управлява Земята и Въздуха, а Нептун - Водата. Той е свързан с преживяванията в утробата, а Луната има връзка с майчинството. Нептун е висшата октава на Луната.

Уран също е и волева планета, защото волята има връзка с мисленето. Тоест, висшите планети включват повече качества, отколкото тези на долната им октава. Когато Плутон е силен, освен волята се проявява и емоционалността в съчетание с ума. Транс сатурновите планети подпомагат съединяването на две качества в човека. Уран е ум заедно с воля, защото нещата, с които се занимава, го поглъщат със своята значимост. Плутон е воля заедно с емоция. Нептун съединява чувството с мисълта, защото променливостта, склонността към разнообразие е характерна за мислите. Затова, освен че са възприемчиви, нептунианците са и мислители. Те са вторите след уранианците по изобретения.
В наталната карта висшите планети действат само, когато са свързани с низшите. Енергията им се проявява, когато се намират в кардиналните домове или са силно подчертани. В противен случай висшето съзнание не може да се прояви. В човека присъства свръх съзнание, подсъзнание, съзнание, самосъзнание. Първите две можем и да не ги разберем, но всичките видими планети са свързани със съзнанието. Уран е  свръх съзнанието. За да стане видима една висша планета, тя трябва да направи връзка със съзнанието, т.е. с видима планета или с Асцендента, Медиум Цели. Ако няма такава, може да възникват ситуации, когато човек действа, но не знае какво прави. Политици и бизнесмени, управлявани от висши планети, не разбират какво вършат. Те са като инструмент в ръцете на висш господар. Мислят, че постигат свои стремежи, но в тях се въплътява някаква висша цел и те не осъзнават, че правят нещо съвършено различно. Много малко политици истински разбират какво вършат. Висшите планети се проявяват, когато са свързани с видимите и действат чрез тях.

Когато човек направи преход към божествения план, тогава Квадратурата прави уникални неща.  В картата си имам  съвпад между Слънце и Уран и докато не започнах да се занимавам с астрология, през периодите, когато транзитното Слънце формираше 90 градуса към наталното, ми се случваха големи неприятности. След като станах астролог, това се превърнаха в най-силните ми периоди.
Ако Опозиция или Квадратура с висша планета не влиза в някоя конфигурация, тогава ще работи по традиционните правила. Ако е в конфигурация, ще има модификации. Например, Уран в Квадрат със Слънцето – дава много свободолюбив човек, който често си сменя работата, а ако е в дом на работата, значи това се случва всяка година. Този фактор поражда невъзможност за стабилен живот и постоянни промени, докато Уран не започне да работи хармонизирано. Докато висшите планети работят само на физическия план, винаги ще има проблеми - аварии, травми. Плутон на емоционален план е разрушителен, дава прекалена страст. Но когато се задейства в по-висока вибрация, се стабилизира и намира реална сфера на реализация. Най-накрая човек разбира какво иска. Получава това, което му е необходимо и тогава вече не се случват проблеми, кризи. Но така или иначе, Плутон най-вече се проявява в колективното несъзнавано.
Хора със силен Нептун, които са били алкохолици и наркомани, когато открият медитацията, усещат, че тази дълбочина започва да ги задоволява.

Неаспектирани планети

През  2011 година Олга Галанкина разказа за опита си относно неаспектираните планети в наталната карта.  http://uraniabg.com/news/neaspektirani-planeti-v-natalnata-karta
Неаспектираната планета се проявява по-силно и активно от обикновеното. Понятието „сила“ в астрологията работи двояко. Силният Марс, разбира се, е силен, когато е проявен, но силната на Венера не трябва да е видна. Венера в Овен е слаба - външно е много импулсивна, истерична, активна, но вътрешно е емоционално неустойчива. Във Везни е обратното – отвътре е силна, а отвън е сдържана. Невинаги астрологичната сила е свързана с активност и външна проява. Затова, като говорим за „силна“ планета, това не означава, че е рязка, а, че темата й ярко се проявява в живота на човека.
Неаспектираната планета в смисъла, който говорим тук, означава, че към нея няма никакви аспекти. Затова неаспектирана планета се случва доста рядко.
Неаспектираната планета притежава ресурс и може да даде дори професионална ориентация на човека. Тя обаче живее свой, като че ли отделен живот и ти не можеш да я ръководиш и контролираш.

Интерсептирани знаци

Знаците винаги са интерсептирани по двойки : Риби – Дева например. Зодиакалните Знаци съдържат всички наши възможности и способности. Но те попадат в условия, при които част от тях не могат да се проявят. Например, можеш добре да рисуваш, но не ставаш художник. Има условия, в които част от възможностите не могат да се реализират. Те са записани в космограмата. Като се построи домовата система, можем да ги видим заедно с условията, които показват кое от заложеното ще се осъществи лесно, а кое - няма. Ако например си смениш местоживеенето, може да се окаже по-вероятно да се изяви определено качество, защото при релокация ще се измени домофикацията.
Най-силната точка на реализация за дадена планета се намира в началото на дома. Всичко, което се намира в интерсептирания знак, не може да се прояви така леко. Това, което не се намира в началото на дома, е свързано с несъзнаваното в човека. Затова включеният знак е във втория слой на дома. Този дом се проявява нееднородно и затова винаги е проблемен.
Например младеж, роден в семейство на способни научни сътрудници, завършва висше образование, навлиза в науката, бързо защитава дисертация, започва да преподава във ВУЗ, но в 10 дом при него има интерсептиран знак. Той постига успех в науката, но това не му е нужно. Ако родителите му не бяха учени, той щеше да избере друг път. При него има външен успех и вътрешна неудовлетвореност. Дом с включен знак не може да се реализира напълно и докрай, защото отвъд външната ситуация има и невидима, която е скрита и противоречи на видимата. Присъства стремеж, който не намира проявление.
Планети, които се намират във включен знак, не променят влиянието си в характера, защото във вътрешния свят на човека имат значение знаците, възможностите. Но когато става въпрос за проявление и реализация, включеният знак ги задушава и не им дава условия за изява.
При интерсептирано Слънце човек не знае какво иска, а може да мисли, че знае, но всъщност се стреми към това, което и околните. Ако Слънцето е в силна позиция в наталната карта: на АСЦ или МЦ, то той от рано ще знае към какво се стреми, дори да е трудно престижно. Доколкото човек със слабо Слънце попада под влиянието на други хора. Но това не е голяма драма, защото около 40 години се намира начин, чрез който да се проявят планетите в тези интерсептирани знаци.
За да се прояви заложената във включените планети програма на външен план, са необходими две неща - усилия и време. Ако планетата прави аспект към друга, която не е интерсептирана, тогава може да се прояви чрез нея, като реализацията няма да е пълна, а частична.
Когато транзитна планета преминава по интерсептирана, например по Слънцето, човек има усещане, че не знае какво иска; счита, че не може да вземе самостоятелно решение и че всичко вече е решено вместо него.

Въпрос от залата: Кога се включва новият хороскоп при смяна на местожителство?

Отговор: Ако се преместиш на друго място, трябва да мине поне половин цикъл на дадена планета, за да се усети, че се е включила в ново качество. В началото се проявява частично, като постепенно се ускорява. Дори при кратките пътувания работи транзитът на Луната. Първите три дни има първоначална адаптация, тъй като за това време тя минава един знак, а за три месеца се постига пълна аклиматизация.
През първата година на новото място ще има битова адаптация. После социална по Юпитер – тя настъпва след 6 години. А аклиматизация по Сатурн (чувството на стабилност) може да не се усети и до края на живота. Имигрантите се чувстват несигурно и се безпокоят за тези, които остават в родината. В най-добрия случай адаптация по цикъла на Сатурн настъпва чак след 14 години престой.
 
Черната Луна

Това е пример за това как едно несправедливо "лепнато" име може да ти стъжни живота.
Лилит или Черната Луна се интерпретира отскоро в наталната астрология. В древната астрология не е имало подобно понятие.
Какво представлява Черната Луна? Според втория закон на Кеплер, Луната се движи по елиптична орбита, която има два центъра – единият е празен, а в другия се намира Земята. По този начин Луната има най-близко и най-далечно отстояние от Земята. Лилит се проектира именно в точката на максималното отдалечаване на Луната от Земята. Наблюдавано от Земята, вторият фокус на лунната орбита и точката на апогея на лунната орбита съвпадат. Затова може да се приеме, че вторият фокус на Лунната орбита е именно Черната Луна. Единият фокус е реалният - Земята, където се намираме ние, а другият представлява една празнина, нещо неосъзнато, към което се чувстваме привлечени - желания, стремежи и идеали.  Може да се сравни с това, за което говори Юнг, а именно, че всеки мъж има вътрешно подсъзнателно представителство на идеалната жена - "анима", към която несъзнавано се насочва. И като срещне подобна на нея, се получава реакция. Този образ е двойствен – съдържа и положителното, и сянката.
Във всички нас присъстват и неосъзнати страхове, които не проумяваме, но те имат влияние в нашия живот. Ако например срещнем човек, който ни напомня за подобен страх, ще се боим от него, без да знаем защо. Всеки притежава съзнателен и несъзнателен център в себе си и Лилит е свързана именно с това.

Мои студенти изчислиха, че цикълът на Черната Луна представлява корен квадратен от производното на циклите на Меркурий и Плутон. Тоест, обиколката на Черната Луна е с дължина, която е равна на средния геометричен период на тяхното обръщане. И тя наистина има много общо с Плутон. Когато Лилит се включи, се поражда някаква твърде значима за човека ситуация. Например, изведнъж се появяват изключително добри условия за инвестиция или пък силни емоции, но липсва обективност - виждаш нещата едностранчиво.

Черната Луна се свързва с интензивност и затова астролозите я приемат за негативен фактор. Това го пише в повечето източници. Аз обаче започнах да проверявам нейното влияние върху моята карта и тези на мои познати. Днешната астрология се променя. Вече може да се използват големи бази данни и да се правят изследвания. Затова препоръчвам всичко да се проверява. Не всички астрологични текстове са достоверни. В началото направихме проучване между 20 човека относно това кога са се влюбвали, встъпвали в успешен или неуспешен брак. Поръчах да се проследи дали Лилит е действала по методите Дирекции, Прогресии, Солари, Транзити. Всички те потвърдиха, че при сериозна влюбеност винаги е имала отношение именно тя - Черната Луна. Оттогава за 17 години повече от  300 човека са минали през погледа ми и всички потвърждават тези ефекти, породени от действието на Лилит. Проверете и вие няколко ситуации на влюбеност и ще се убедите сами. Затова я свързвам с влюбеността. Това, разбира се, може да се оцени като негативно действие.

Черната Луна създава ситуация на въвличане, от която не искаш да се откажеш. На емоционален план действа двояко. Понеже се ражда от дълбокото подсъзнание, носи изразена емоционалност. На умствен план човек не е в състояние да гледа трезво на нещата и адекватно да предвиди следствията. Винаги всичко е непредсказуемо и неповторимо. Целият му опит, логика, жизнени знания за момент като че ли се изключват. Излиза от руслото на обичайния си живот. Астрологът може да помогне, но пак не изцяло. Най-често Черната Луна променя жизнения сценарий. Вкарва те в друг път - по-добър или по-лош. Трудно е да разбереш дали е за добро или не. Всеки човек, който е влюбен до уши, променя живота си.

В мундалната астрология действието на Черната Луна е интересно. Подчертаната Лилит в хороскопа на държавен лидер може да посочва това, че той не е много наясно какво прави с народа. Горбачов има Черна Луна на МЦ. В края на мандата си доведе държавата до място, съвсем различно от това, което очакваше.
В материален план е свързана със загуби на ненужни неща. Ако например транзитно преминава по 2 дом, може да изчезнат пари. Ако аспектира 5 дом, предупреждаваме, че ще се харчат пари, но всъщност човекът ще харесва това, което купува, така че това не е лошо.

По Транзити и Дирекции създава ситуации, които за човека са значими и променят живота му. Имате силен Сатурн и се стремите към сигурност в утрешния ден. Никой не желае животът му да се променя всеки ден. Така човек ежедневно се върти в кръг около сигурната си база си и трудно променя нещо. Сатурн може да претърпи изменения под влиянието на висшите планети, но спрямо него те ще действат разрушително. Може да пробият дупка в стената на сигурността. За разлика от тях Черната Луна действа много хитро, като променя живота на човека, без да го разрушава. Един учен забелязал, че понякога от атома навън се просмукват частици, които не би трябвало да излизат. Те като че ли успявали да преодолеят мембраната на клетките. Този ефект във физиката се нарича „тунелиране“. Така е и при действието на Лилит – винаги има вероятност да се окажеш отвъд ограниченията.
Тема, свързана с положението на Лилит в картата, е страхът от нарушаване на стабилността. Например Черна Луна в 4 дом - човек се страхува за дома си, за семейството си.

В началото на живота (първите два цикъла по 9 години) Лилит често се проявява негативно. При мен е във 2 дом – като дете животът ми е бил застрашен, майка ми ме е чакала всеки момент да умра. Може да означава, че в началото на живота човекът е бил много болнав. Дава безпокойство за здраве или пари, но страховете, породени от Лилит, не се реализират непременно.
Когато тя е в 7 дом, не можеш адекватно да оцениш партньора си. Мислиш, че е надежден, но трябва винаги да се съветваш с някой отстрани. Не означава, че всички партньори са лоши, но винаги има фактор на непредсказуемост, напрежение и страх. Човек е несигурен в стабилността и се страхува. Може да се бои без да знае. Не може ясно да види какво наистина се случва.

В синастрията Черната Луна е интересна. Ако взаимодействаш с човек, чиято планета прави съвпад с твоята Лилит, това е страна от живота му, която ти е много важна. Ако Слънцето на мъжа попада върху Лилит на жената, тя се влюбва в него и мисли, че е идеален. Дори не може да противостои на неговото обаяние. С Венера и Луна при противоположната ситуация е подобно. Ако попада върху Сатурн – това е страх, чувство на несвобода. Марс - възлюбен, но и съперник, напрежение, конфликт и страх, омраза. Неадекватно емоционално отношение към човека.
Така че, ако твоята Черна Луна попада върху планета на другия, тази му страна не можеш да оцениш адекватно.
Черна Луна в 9 дом – човек трудно решава какви цели да има.
Лилит в 1 дом - много голяма активност. Когато действа, този човек никого не слуша. Всичко, което е в съвпад с Асцендента, влияе силно.
Що касае Бялата Луна, тя няма астрономическо представителство, затова не работя с нея. В Русия има школи, които разглеждат Черната Луна като абсолютното зло, а Бялата - като абсолютното добро.

Кармичните аспекти

Това са всички аспекти, които представляват 1/9 част от кръга и техните производни: 40, 80, 100, 140.
40 се смята за число на Плутон, защото разстоянието от Слънцето до него е равно на 39,5 пъти умножено по това от Слънцето до Земята (т.е. е равно на 39,5 астрономически единици). Кармичните аспекти са свързани със ситуации на преход през пространства, изменящи напълно живота на човека: 40 години след излизането си от Египет евреите се скитат из пустинята; след Кръщението за период от 40 дни Христос се намира в пустинята и се бори с изкушенията, предлагани от Дявола. Плутон също се свързва с трансформация, с промяна на ситуацията. Кармичните аспекти са кратковременни, интензивни, с високо напрежение. Ако ситуацията възниква само на кармичен аспект и няма други, ситуацията се развива много бързо. Понякога тези аспекти се считат за разрушителни. Нонагонът е такъв, но от части, защото това, което е мъртво, ще бъде разрушено от него, но той не докосва жизнеспособното. Нещо, което не носи удовлетворение на човека, е мъртво, но той може да не променя ситуацията, защото си кара по инерция. Това, което отдавна е изгубило смисъла и съдържанието, се разрушава. Ако взаимоотношенията са живи, Нонагонът не може да ги докосне. Наричат се Кармични, защото са интензивни. Зависи от планетите, които го формират.

Въпрос: Какво дава Нептун на АСЦ?
Нептун на Асцендента дава повишена чувствителност, силно обоняние, възприемчивост на сетивата.

Въпрос: Какво дава планета, която е в Квадрат към оста на Лунните възли?
Тя създава проблеми, постоянно трябва да променяш нещо в сферата й на действие. Може да даде проява на изявена способност в тази област.

Въпрос: В момента по транзити Плутон е в Козирог, а Сатурн навлиза в Скорпион. Какво ще даде тази взаимна рецепция?
Планети, които се намират във взаимна рецепция, са като в съвпад.
Сега ще са Плутон и Сатурн във взаимна рецепция. Ще има Криза, а после политиците ще казват, че това са били структурни промени. ЕС винаги е в преходно състояние. Смятам, че ще се превърне в нещо подобно на САЩ - по-малко суверенни държави и по-силна централизация.
Духовните процеси не се променят от транзитите. Те вървят по други ритми.

София, 2012

Предишна Публична лекция на Левин М.Б. Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework