Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

График на учебните консултации със студенти

Консултациите са с продължителност 1 астрономически час. Назначават се според удобно за студента и преподавателя време. Провеждат се от Антоанета Георгиева  и  Кристина Иванова.


Първи семестър:

1-ва консултация се провежда, след като студентът се е подготвил с материала (печатни и аудио лекции) до Лекция №03 вкл. на тема Изчисление на космограма.

Домашно и тема за обсъждане на 2-ра консултация: прочетете и прослушайте лекциите до №06 вкл.; попълнете тест №1 (стихии и кръстове) и тест №2 (фигури на М.Джоунс), като практическата част (космограми) на тест № 2 се обсъжда заедно с преподавател по време на 2-ра консултация.

2-ра консултация:

- обсъждане на основни положения от темата "Стихии и кръстове"; (синтетичен знак);

- обсъждане на практическата част на тест №2.

Домашно и тема за обсъждане на 3-та консултация: прочетете и прослушайте лекциите №13 вкл. Попълнете тестове №3 (структури на Б.Хубер) и №4 (планети). По време на 3-та консултация се обсъжда практическата част на тест №3. 

3-та консултация:

- обсъждане на практическата част от тест №3.

Домашно и тема за обсъждане на четвъртата консултация: прочетете и прослушайте материалите до края на семестъра и попълнете тест №5 (анализ на космограма).

4-та консултация:

- разискване на темите:  управители на знаците, верижки по диспозиции (владение/изгнание), сутрешни и вечерни планети, скорости; Звезда на Маговете.

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте с материала до лекция № 29 вкл., която е с тема „Лунни фази“.  Попълнете тест №6 (зодиакални знаци).


Втори семестър:

1-ва консултация:

- обсъждане на въпроси относно темата "Зодиакални знаци";
- обсъждане на темата "Фази на Луната". 

Домашно и тема за обсъждане на 2-ра консултация: запознайте се с материала до края на семестъра. Попълнете „Курсовата работа“.

2-ра консултация:

- обсъждане на курсовата работа и въпроси.

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с лекциите до 36_2 вкл. Попълнете тест № 7 (планети в знаци).


Трети семестър:

1-ва консултация:

- въвеждане на темата за аспектите: цикли, видове, подход за интерпретация и др.

Домашно и тема за обсъждане на 2-ра консултация: запознайте се с материалите до края на семестъра. Попълнете тест № 8 (аспекти).

2-ра консултация:

- обсъждане на практическата част на тест №8.

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте с материалите до лекция 41вкл. + лекциите по  Физиогномика.


Четвърти семестър:

1-ва консултация:

- обсъждане на изчисление на хороскоп. Общо за домовете.

Домашно и тема за обсъждане на 2-ра консултация: запознайте се с материала до края на семестъра.

2-ра консултация:

- обсъждане на темата домове, примери, въпроси, работа с темата "Верижки по домове".

Домашно и тема за обсъждане на 3-та консултация : тест № 9 (домове+анализ/описание на хороскоп)

3-та консултация:

-  обсъждане на теста (анализ на хороскопа от теста), въпроси.

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с материала до лекция № 68 вкл., попълнете тест №10 (лунни възли в домове)


Пети семестър:

1-ва консултация:

- обсъждане на темата "Лунни възли в домове", примери, практика.

Домашно и тема за обсъждане на 2-ра консултация: запознайте се с материала до № 74 вкл. Попълнете тест № 11 (транзити).

2-ра консултация:

- обсъждане на темата "Транзити" (бързи, бавни, дългосрочни и т.н.). Примери.

Домашно и тема за обсъждане на 3-та консултация: запознайте се с материала до лекция №77 вкл. Попълнете тест № 12 (Солар).

3-та консултация:

- обсъждане на темата "Солари". Примери.

Домашно и тема за обсъждане на 4-та консултация: запознайте се с материала до лекция №79. Попълнете тест № 13 (дирекции).

4-та консултация:

- обсъждане на темата "Символични дирекции". Примери.

Домашно и тема за обсъждане на 5-та консултация: запознайте се с материала до края на семестъра. Попълнете тест №14 (прогресии).

5-та консултация:

- обсъждане на темата "Прогресии". Примери.

Получаване на дипломен тест от Астроцентър УРАНИЯ. Изисквания:<<ТУК>>

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с материалите на тема "Хорарна астрология"


Шести семестър:

1-ва консултация:

- обсъждане на темата "Хорарна астрология".

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с материалите на тема "Елективна астрология"

2-ра консултация:

- обсъждане на темата "Елективна астрология".

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с материалите на тема "Тематични карти".

3-та консултация:

-  обсъждане на темата "Тематични карти".

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с материалите на тема "Синастрия".


Седми семестър:

1-ра консултация:

- обсъждане на темата "Синастрия".

Домашно и тема за обсъждане на следващата консултация: запознайте се с материалите на тема "Медицинска астрология".

2-ра консултация:

- обсъждане на темата "Медицинска астрология".

Консултация по темата "Кармична астрология" не е предвидена, тъй като курсът е подаръчен.

Предишна График на учебните консултации със студенти Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework