Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

График на предстоящи учебни консултации със студенти

Учебните консултации са групови и се провеждат от Антоанета Георгиева  и  Кристина Иванова.


Първи семестър:

1-ва консултация се провежда след като студентът се е подготвил с материалите (печатни и аудио лекции) до лекция №03 вкл. на тема "Изчисление на космограма". По време на груповото занятие се изясняват въпроси, свързани с темата.

2-ра консултация се провежда след като студентът е прочел и прослушал лекциите до №06 вкл.; попълнил е тест №1 (стихии и кръстове) и тест №2 (фигури на М.Джоунс). По време на груповото занятие се обсъждат основни положения от темата "Стихии и кръстове"; синтетичен знак, Фигури на М. Джоунс.

3-та консултация се провежда след като студентът е прочел и прослушал лекциите до №13 вкл.; попълнил е тестове №3 (структури на Б.Хубер) и №4 (планети). По време на груповото занятие се обсъжда практическото приложение на Структурите на Хубер.

4-та консултация се провежда след като студентът е прочел и прослушал лекциите до края на семестъра и е попълнил тест №5 (анализ на космограма). По време на груповото занятие се разискват темите: управители на знаците, верижки по диспозиции (владение/изгнание), сутрешни и вечерни планети, скорости; звезда на Маговете.

Втори семестър:

1-ва консултация се провежда след като студентът е прочел и прослушал лекциите до № 29 вкл., която е с тема „Лунни фази“; попълнил е тест №6 (зодиакални знаци). По време на груповото занятие се обсъждат въпроси относно темите "Зодиакални знаци" и "Фази на Луната"; практически примери. 

2-ра консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите до края на семестъра, попълнил е тест „Анализ на космограма“. По време на груповото занятие се разглеждат практически примери, въпроси.

Трети семестър:

1-ва консултация се провежда след като студентът се е запознал с лекциите до № 36_2 вкл., попълнил е тест № 7 (планети в знаци). По време на груповото занятие се правят практически упражнения, свързани с темата за аспектите: цикли, видове, подход за интерпретация и др.

2-ра консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите до края на семестъра, попълнил тест № 8 (аспекти). По време на груповото занятие се обсъждат практически примери.

Четвърти семестър:

1-ва консултация се провежда след като студентът се запознае с материалите до лекция №53 вкл. + семинарите по Физиогномика. По време на груповото занятие се обсъжда темата за изчисление на хороскоп, както и практически примери за въвеждането на домовете в интерпретацията. 

2-ра консултация се провежда след като студентът се запознае с материалите до лекция № 62 вкл. По време на груповото занятие се обсъждат примери, свързани с домовете, както и построяването на "верижки по домове".

3-та консултация се провежда след като студентът е попълни тест № 9 (домове). По време на груповото занятие се обсъждат практически примери и въпроси.

Пети семестър:

1-ва консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите до лекция № 68 вкл., попълнил е тест №10 (лунни възли в домове). По време на груповото занятие се обсъждат примери, свързани с темата "Лунни възли в домове". 

2-ра консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите до лекция №74 вкл., попълнил е тест №11 (транзити). По време на груповото занятие се обсъжда на темата "Транзити" (бързи, бавни, дългосрочни и т.н.). Примери.

3-та консултация се провежда след като студентът се е запознал се с материалите до лекция №77 вкл., попълнил е тест №12 (Солар). По време на груповото занятие се обсъжда темата "Солари". Примери.

4-та консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите до лекция №79, попълнил е тест № 13 (дирекции). По време на груповото занятие се обсъжда темата "Символични дирекции". Примери.

5-та консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите до лекция №83 вкл., попълнил е тест №14 (прогресии). По време на груповото занятие се обсъжда темата "Прогресии". Примери.

Шести семестър:

1-ва консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите на тема "Хорарна астрология".По време на груповото занятие се обсъждат примери на тема "Хорарна астрология".

2-ра консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите на тема "Елективна астрология". По време на груповото занятие се обсъждат примери на тема "Елективна астрология".

3-та консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите на тема "Тематични карти". По време на груповото занятие се обсъждат примери по темата "Тематични карти".

Седми семестър:

1-ра консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите на тема "Синастрия". По време на груповото занятие се обсъждат примери по темата "Синастрия".

2-ра консултация се провежда след като студентът се е запознал с материалите на тема "Медицинска астрология". По време на груповото занятие се обсъждат примери на тема "Медицинска астрология".

Консултация по темата "Кармична астрология" не е предвидена, тъй като курсът е подаръчен.

След като сте преминали през цялото обучение, можете да заявите желанието за получаване на дипломен тест от Астроцентър УРАНИЯ. Изисквания:<<ТУК>>

Предишна График на предстоящи учебни консултации със студенти Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework